Seminar i eiendomshistorie

Seminar i eiendomshistorie

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
09:30 - 15:00

I forbindelse med utgivelsen av Hans Sevatdal sin bok i eiendomshistorie arrangeres det ½ dags seminar åpent for alle interesserte.

Seminaret tar for seg noen av temaene fra boka «Eigedomshistorie – Hovudliner i norsk eigedomshistorie frå 1600-talet fram mot nåtida».

Boka handler om eiendomshistorie i Norge i et rettslig perspektiv. Sevatdal var nesten ferdig med manuset da han gikk bort i 2015. Etter felles innsats fra flere bidragsytere er boka nå ferdigstilt.

Seminaret arrangeres i samarbeid mellom NMBU, HVL og Tekna Samfunnsutviklerne. Seminaret vil arrangeres både på NMBU og på HVL. Deltageravgiften dekker boka og bevertning.

Published 4. august 2017 - 9:49 - Updated 4. august 2017 - 9:49