Vitenskapen i det «postfaktuelle» samfunnet

Vitenskapen i det «postfaktuelle» samfunnet

Hendelse avsluttet
Åpent møte
Kl.
12:15 - 13:30

Er du opptatt av forskeres og forskningens vilkår i det «post-faktuelle» samfunnet? Kom og lytt til professor Dag O. Hessen fra Universitetet i Oslo. Hvilken betydning har dette for NMBU? Hva kan og bør NMBU gjøre?

Kom og delta i diskusjonen.

Program

  • Åpning og innledning ved Mari Sundli Tveit, rektor NMBU
  • Foredrag ved professor Dag O. Hessen, Universitetet i Oslo
  • Innlegg fra salen
  • Diskusjon

Enkel lunsj serveres fra klokken 12.00.

Meld deg på her


Vitenskapen er under flere typer press i dagens samfunn. Dels ser vi at kunnskapsrelativisering der grensene mellom sannhet og “sannhet” viskes ut, dels at ulike typer “sannhet” velges der den passer best (“cherrypicking”). Vi ser også en tendens til at vitenskapen velges bort der den ikke passer med ideologien, altså dersom kartet ikke stemmer med terrenget, så velger man det ideologiske kartet. Noe av dette skyldes også manglende forståelse av forskningens natur og at forskning er en prosess som sjelden gir svaret med stor S. I tillegg til dette ser vi også et økt press på forskningens frihet ved en forventning om at forskningen skal “levere” og være innovativ i snever forstand. Hvor fri bør forskningen egentlig være?

Dag O. Hessen
Foto: SAMFOTE

Dag Olav Hessen er professor i biologi ved UiO. Han er mest kjent for sin forskning knyttet til vann, økologi og evolusjon. Hessen har publisert mange fagartikler, utgitt flere bøker og er kjent for sin popularisering av naturvitenskapelig forskning. Hessen er også en ivrig samfunnsdebattant bl.a. gjennom mange avisinnlegg. Hessen har mottatt flere prestisjetunge priser opp gjennom årene (bl.a. UiOs formidlingspris, Biomangfoldprisen, Akademikerprisen, Fritt ords honnør, Humanistprisen og Bonnevieprisen). Hessen har vært og er også opptatt av forskningens og forskeres vilkår ved våre universiteter og forskningens rolle i samfunnet herunder spørsmål knyttet til vitenskapens plass i det «postfaktuelle» samfunnet.

Sted
Gamle festsalen Urbygningen
Campus Ås
Published 18. mai 2017 - 12:44 - Updated 23. mai 2017 - 19:08