events

Store norske leksikon

Hendelse avsluttet
Samling
Kl.
12:00 - 14:30

NMBU vil gjerne invitere forskere til en samling hvor Store norske leksikon forteller om formidlingsmulighetene de tilbyr.

NMNU driver allerede omfattende forskningsformidling gjennom Store norske leksikon. I dag er det 24 forskere ved NMBU som er tilknyttet leksikonet, men flere er ønsket!

Bare det siste året har artiklene NMBU har ansvar for i leksikonet blitt lest 1 millioner ganger.

Sammen med Store norske leksikon vil rektor Mari Sundli Tvedt,  prorektorene Solve Sæbø og Øystein Johnsen, gjerne få invitere til en samling for leksikoninteresserte

mandag 30. oktober kl 12-14.30 i Vitenparken, Ås.

Dersom du har lyst til å delta ber vi om at du sier fra til djupvik@snl.no

Send gjerne invitasjonen videre til flinke formidlere som kanskje har lyst til å bidra i leksikonet!

Program:

- Enkel lunsj

- Innledning – ved rektor Mari Sundli Tvedt/prorektor for utdanning Solve Sæbø

- Store norske leksikon – hvordan står det til? – ved sjefredaktør Erik Bolstad

- Forskningsformidling ved NMBU v/prorektor for forskning Øystein Johnsen

- Kaffepause

- Forståelig forskningsformidling – skrivetips fra leksikon-redaksjonen

- Formidling i leksikon, sett fra forskernes ståsted; Gustav Vaage-Kolstad og Camilla Houeland

Det blir tid til diskusjoner og prat, og vi byr på en enkel lunsj for samarbeidspartnere og andre leksikoninteresserte.

Nysgjerrige kolleger er hjertelig velkomne, SNL har plass til mange flere bidragsytere.

Vertskap
NMBU
Adresse
Fredrik A. Dahls vei 8, 1430 Ås
Campus Ås
Kontaktperson
Published 18. oktober 2017 - 16:04 - Updated 26. oktober 2017 - 12:27

BYREG 50 år: Fest og fagdag

Hendelse avsluttet
jubileum
Kl.
10:00 - 16:00

22. november feirer vi vårt 50-årsjubileum, og du er invitert.

Velkommen til å feire med oss

Velkommen til å feire med oss

Foto
Shutterstock/Morten Ellingsen

I 1967 ble det første utdanningstilbudet i arealplanlegging etablert på Ås. Siden den gang har fagmiljøet utdannet stadig nye generasjoner med by- og regionplanleggere og har gjennom forskningsaktiviteten satt tydelig preg på utviklingen av norske regioner, byer og tettsteder.

Program for dagen

Vitenparken, Campus Ås, klokken 10 - 16

Arrangementet er gratis. Spre gjerne dette til andre som kan være interesserte.

Programmet er delt i tre, og du kan velge om du vil melde deg på litt eller alt.


DEL 1: BYREG gjennom 50 år (kl. 10 – 12)
Vi tar et historisk tilbakeblikk på hva som har skjedd de siste 50 årene. Denne delen av programmet vil holdes på norsk.


DEL 2: FESTLUNSJ (kl. 12 – 14)
Det blir taler, mat og underholdning når vi samles til festlunsj i storsalen på Vitenparken.

DEL 3: FESTFORELESNING OG PANELDISKUSJON
(kl. 14.15 – 16.00)
Dr. Angelique Chettiparamb fra Henley Business School ved University of Reading innleder til diskusjon om planlegging, forskning og utdanning. Denne delen av programmet vil holdes på engelsk.

Vertskap
NMBU Fakultet for landskap og samfunn
Campus Ås
Kontaktperson
Published 4. oktober 2017 - 13:38 - Updated 4. oktober 2017 - 13:42

30 år med radioaktivitet, mennesker og miljø

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
12:15 - 17:15

Vi har gleden av å invitere til feiring av Professor Brit Salbu i anledning hennes 70 års dag, med fagseminaret «30 år med radioaktivitet, mennesker og miljø ved NMBU».

Seminaret skal feire Professor Salbus forskningskarriere gjennom et utvalg av foredrag fra radiokjemi, radioøkologi, miljøkjemi og strålevern.

Salbu har vært ansatt ved universitetet i 30 år. Seminaret er åpent for alle! Vi håper at du har en anledning til å komme og høre på spennende foredrag.

Tid: Torsdag 12. oktober 2017 fra kl. 12:15 til kl. 17:15. Sted: Auditorium TU101 "Kinosalen", Tårnbygningen, NMBU, Ås.

Brit Salbu er dr.philos. fra Universitetet i Oslo og professor i kjemi. Nå leder hun NMBUs Senter for fremragende forskning: Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD).

Jubilanten er en engasjert forsker i miljøkjemi og radioøkologi og har vært sjef for Isotoplaboratoriet ved NMBU siden 1987.

Der har hun bygget opp en stor forskergruppe med stort internasjonalt nettverk. Hun har ledet NATOs Environmental Security Panel, hun er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Fellow i Royal Society of Chemistry, UK. Utenfor laboratoriet er hun en ivrig golfspiller.

Salbu er også fjerde forskergenerasjon etter Madame Curie. Mellom Marie Curie og Brit Salbu er det to forskergenerasjoner: Ellen Gleditsch var assistent hos Mme Curie, og Professor Alexei C. Pappas, Brit Salbus veileder, var doktorand hos Gleditsch. Les mer om dette her.

Program for fagseminaret finner du her.

Vertskap
Centre for Environmental Radioactivity
Campus Ås
Kontaktperson
Published 3. oktober 2017 - 9:52 - Updated 3. oktober 2017 - 9:57

Hidden Wealth in Tax Heavens - Skatteparadiser og skjulte utenlandsformuer

Hendelse avsluttet
Konferanse
Kl.
12:15 - 14:00

Senter for skatteforsk, Handelshøgskolen NMBU, ved professor Annette Alstadsæter, arrangerer ein konferanse om forsking på skjulte utenlandsformuer i skatteparadis.

Konferansen er åpen og koblet til undervisning. Hvis det blir fullt i festsalen vil forelesningssal i Tårnkjelleren, rom TU 101, åpnes og ha direkte overføring til skjermer. 

Private formuer tilsvarende 10% av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) gjemmes unna i skatteparadiser

I gjennomsnitt gjemmer verdens husholdninger formuer tilsvarende 10% av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) i skatteparadiser, viser en ny studie gjennomført av Annette Alstadsæter (NMBU), Niels Johannesen (Københavns Universitet) og Gabriel Zucman (UC Berkeley). Studien kan lastes ned her: 

WHO OWNS THE WEALTH IN TAX HAVENS? MACRO EVIDENCE AND IMPLICATIONS FOR GLOBAL INEQUALITY

Men det er stor variasjons mellom land. Privatpersoners formuer i skatteparadiser varierer fra noen få prosent av BNP for Skandinavia til rundt 15% for Europa og 60% for Gulfstatene og noen latin-amerikanske land.

Populariteten til de ulike skatteparadisene har endret seg over tid. Nå plasseres pengene i større grad i Asia. Andelen av de skjulte formene som plasseres i Sveits er kraftig redusert de siste ti åra. For andre skatteparadiser i Europa er det også en nedgang.

Ulikheten i samfunnet øker når man tar hensyn til de skjulte utenlandsformuene, som i stor grad er eid av de aller rikeste. Denne effekten varierer også mellom land.

 

For mer informasjon, kontakt:

Professor Annette Alstadsæter

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Handelshøyskolen

 

E-post annette.alstadsater@nmbu.no

Mobil +47 916 97 877

Vertskap
Senter for skatte- og adferdsforskning
Adresse
NMBU, Ås
Campus Ås
Kontaktperson
Published 29. september 2017 - 12:35 - Updated 29. september 2017 - 12:41

Rethinking Economics

Hendelse avsluttet
Høstkonferanse
Dager
Hele dagen

Miljø- og klimaproblemer er direkte forårsaket av menneskelig økonomisk aktivitet, og mange vil påstå at dagens økonomiske system må reformeres for å kunne møte morgendagens utfordringer.

Rethinking economics høstkonferanse 2017

Photo
Rethinking economics
Økonomifagets teoretiske kjerne har ringvirkninger langt utover det som undervises i klasserommene, og er med på å forme studentenes verdimessige standpunkt. Dette tar de med seg videre i arbeidsliv og forskning.  Vi har invitert både norske og internasjonale samfunnsøkonomer som belyser utfordringene vi går i møte.

Rethinking economics står bak konferansen. Det er et nettverk for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse med mål om å fornye og berike økonomifaget ved å bygge på det mangfoldet av økonomiske perspektiver og tradisjoner som finnes.

Vertskap
NMBU
Campus Ås
Kontaktperson
Published 22. september 2017 - 10:14 - Updated 27. september 2017 - 10:12

Naturbasert og bærekraftig reiseliv

Hendelse avsluttet
Seminar
Dager
Hele dagen

2017 er FN-året for bærekraftig turisme for utvikling. Hvordan skape et bærekraftig reiseliv som ivaretar norsk natur og bidrar til en positiv utvikling for lokalsamfunn og næringsliv?

For fjerde år på rad inviterer faggruppa i Naturbasert reiseliv ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til fagseminar om reiselivet.

PROGRAM 

10.15   Velkommen! Mari Sundli Tveit, rektor, NMBU 

10.20    Hvordan utvikle et naturbasert og bærekraftig reiseliv?  Peter Fredman, professor, NMBU

10.40     Kunnskap og nye impulser – 10 år med masterstudiet i naturbasert reiseliv  Stian Stensland, førsteamanuensis, NMBU

11.00     Bærekraftig reiseliv – fra politikk til handling Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør Innovasjon Norge

11.30     Kinesiske turister – til gagn eller ulempe? Torbjørn Færøvik, forfatter og tidligere Asia-korrespondent for NRK

ENKEL LUNSJ

13.00     Visjon for et bærekraftig reiseliv Kristian Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge

13.30     Naturbasert og bærekraftig reiseliv fra et bedriftsperspektiv Erlend Ringstad, Valldal Naturopplevingar

14.00     Veikart for et bærekraftig reiseliv            Anne Mari Aamelfot Hjelle, leder naturforvaltning Den Norske Turistforening

14.30     Lokalsamfunn, identitet og reiseliv  Thomas Haraldseid, doktorgradsstipendiat, NMBU

15.00     Sustainable by nature? Ecotourism certification in Scandinavia Lusine Margaryan, doktorgradsstipendiat, Mittuniversitetet, Østersund

15.30    Paneldebatt: Naturbasert og bærekraftig reiseliv – Framtidas kunnskapsbehov

16.10     Avslutning

Vi tar forbehold om at eventuelle endringer i programmet.

Vertskap
NMBU
Adresse
Olav L. Moens plass 1
Campus Ås
Published 13. september 2017 - 19:13 - Updated 13. september 2017 - 19:13

Grønn helse i byen

Hendelse avsluttet
Symposium
Kl.
08:30 - 16:30

Hva betyr grønne omgivelser og matproduksjon i byer for vår helse?

I byer som Oslo vil befolkningen øke, og det er behov for kompakt bosetning blant annet for å redusere utslipp av klimagasser. Samtidig er det økende interesse for å ivareta og utvikle grønne områder og aktiviteter i byer. I første del av symposiet vil vi høre om grønne omgivelser fremmer folkehelse og trivsel, og om grønne perspektiver inngår i byutvikling. I den andre delen vil vi høre om det å produsere mat i by. Er dette en god og rasjonell kilde til matproduksjon? Hvilke kunnskaper finnes på området, og hva kan vi eventuelt lære av hva andre har gjort?

 

08:30Registrering – kaffe/te
09:30Komiteens leder, Aksel Bernhoft ønsker velkommen
Del 1: Grønne omgivelser og folkehelse. Ordstyrer: senioringeniør Espen Govasmark.
09:40 Hvordan få kunnskap om sammenhenger mellom bymiljø og helse?                 
Geir Aamodt, professor NMBU.
10:05Bymiljø og helse. Fakta eller fortellinger? Fra Snow til Skrabanek.                       
Per Nafstad, professor UiO.
10:30  Grønne omgivelser og mental helse – resultater fra en norsk undersøkelse.
Katrine Skalleberg, folkehelsekoordinator Nes kommune.
10:45Urbant friluftsliv og folkehelse.                                                                                                
Helena Nordh, førsteamanuensis NMBU.
11:10  Beinstrekk
11:25Byutvikling som helsepolitikk.                                                                                          
Peter Butenschøn, arkitekt og byplanrådgiver.
11:50Grønn byutvikling – fra stort til smått.                                                                      
Ellen de Vibe, direktør Plan og bygningsetaten, Oslo kommune.
12:20
 LUNSJ
Del 2: Skal vi ta i bruk byen til produksjon av mat? Ordstyrer: professor Bal Ram Singh.
13:15

Nasjonale og internasjonale eksempler på urbant landbruk.                             
Anna Marie Nicolaysen, forsker NMBU.

13:40Prinsippene for permakultur – teori eller praksis?                                        
Marianne Leisner, leder for Gartneriet på Bygdø Kongsgård.
14:05Er urbane jordressurser egnet for matproduksjon?                                                
Erik Joner, seniorforsker NIBIO.
14:30Beinstrekk, kaffe/te
14:50Flerårige grønnsaker: attraktiv og klimavennlig matproduksjon for byer.   
Stephen Barstow, matplanteekspert, Malvik. 
15:30Risikofaktorer ved urbant landbruk.                                                                        
Aksel Bernhoft, seniorforsker Veterinærinstituttet.
15:45Urban landbruksentusiasme.                                                                                        
Andreas Capjon, bybonde på Losæter i Oslo.
16:10Avslutning – professor Geir Aamodt.

 

Deltakeravgiften er kr 450,- og betales ved påmelding på nettsiden:

Spørsmål om påmelding kan rettes til komiteens sekretær Geir Aamodt: geir.aamodt@nmbu.no

 

Vertskap
IPV
Adresse
Drammensvn 78, Oslo
Campus Ås
Kontaktperson
Published 12. september 2017 - 15:29 - Updated 12. september 2017 - 15:49

Doktorgradsseremoni 2017

Hendelse avsluttet
seremoni
Kl.
14:00 - 16:00

NMBU arrangerer doktorgradsseremoni for å gjøre ære på doktorene som har disputert det foregående akademiske året.

Program:

Åpning
Rektor Mari Sundli Tveit

Tale
Ekstern foreleser
John Andersen, administrerende direktør Scatec AS

Musikk
innslag
Marius Roth Christensen

Hilsen til doktorene
Prorektor for forskning og innovasjon
Øystein Johnsen

Doktorpromosjon
Utdeling av doktorgradsdiplomer
Rektor Mari Sundli Tveit
og prorektor for forskning og innovasjon
Øystein Johnsen

Hilsen fra doktorene
Dr. Hilde Vinje
Tok sin grad ved NMBU, Fakultet for Kjemi, bioteknologi og matvitenskap.

Utdeling av NMBU Forskningsprisen 2017

Utdeling av Alf Bjørseths Inspirasjonspris 2017

Musikkinnslag
Marius Roth Christensen

Avslutning
Rektor Mari Sundli Tveit

       

Arrangementet er åpent for alle

Antrekk: Pent 

Høytidelig stemning under doktorgradsseremonien.

Photo
Håkon Sparre

Tid: 22. september, kl. 14 -16

Sted: Festsalen, Urbygningen

Vertskap
Administrasjonsledelse
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. august 2017 - 12:29 - Updated 11. september 2017 - 14:52

Changing the world with paper

Hendelse avsluttet
Gjesteforelesning med Chew M.Chai
Kl.
15:30 - 16:30

Paperfuge: An ultralow-cost, hand-powered centrifuge inspired by the mechanics of a whirligig toy.

Vitenparken, 4. september, klokken 15.30 - 16.30Join us for an exciting transdisciplinary talk that spans the boundaries of engineering, global health, development studies and pedagogy. The Prakash Lab at the Department of Bioengineering at Stanford University is at the cutting edge of frugal innovation, the development of low-cost, low-tech medical devices to address equity issues in resource constrained settings. The talk will highlight some of the award winning innovations developed by the lab including Foldscope (origami-based microscope that costs less than a dollar to manufacture) and the Paperfuge among others.

Our special guest is Chew M.Chai. She is a graduate student in the Bioengineering Department at Stanford University. Her research focuses on developing tools with applications in biophysics and global health. These inventions include a biomimetic platform for the design of next-generation contact lenses and a live-cell rheometer for biofilm formation studies, now used by major healthcare companies, and a 20-cent paper centrifuge, currently undergoing field testing in Madagascar.

Vertskap
Institutt for folkehelsevitenskap
Campus Ås
Kontaktperson
Published 25. august 2017 - 15:17 - Updated 25. august 2017 - 15:17

Green Space Management

Hendelse avsluttet
Impulsforelesning
Kl.
14:15 - 16:00

Høstens program for de populære Impulsforelesningene er nå klart.

Impulsforelesningene går av stabelen på torsdager kl 14.15-16.00 i Festsalen i Urbygningen
9. november er det: "Green Space Management - The glue of Landscape Architecture Innovation"" med
landskapsarkitekt/professor Thomas Randrup, NMBU og SLU.

Vertskap
NMBU Fakultet for landskap og samfunn
Campus Ås
Published 25. august 2017 - 13:30 - Updated 25. august 2017 - 13:30

Sider