events

Næringslivsdag IAESTE

Hendelse avsluttet
Næringslivsdag for studenter
Kl.
10:00 - 15:00

Studenter fra NMBU og UiO arrangerer næringslivsdag 15. februar.

Dagen gjennomføres i Ole Johan Dahls hus på Blindern i Oslo.
Til stede er en rekke ledende forskningsinstitusjoner og bedrifter.

Vertskap
Studenter
Adresse
Ole Johan Dahls hus
Campus Ås
Published 13. February 2018 - 8:52 - Updated 13. February 2018 - 8:53

Åpent foredrag med NHO-direktør Kristin Skogen Lund

Hendelse avsluttet
Foredrag
Kl.
12:15

"Ti ting du må vite før du søker jobb". Foredrag ved NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

I sitt foredrag kommer Kristin Skogen Lund kommer med svært viktige innspill om framtidas bærekraftige nærings- og arbeidsliv. Disse innspillene skaper forventninger til NMBU og er viktige for NMBUs pågående strategiprosess. For studentene er innspillene viktige signal om hva som venter dem etter fullførte studier.

Vertskap
Senter for skatte- og adferdsforskning
Adresse
Festsalen U 215, Urbygningen
Campus Ås
Published 9. February 2018 - 13:45 - Updated 9. February 2018 - 13:46

Åpen dag 2018

Åpen dag
Kl.
09:15 - 15:45

Velkommen til Åpen dag ved NMBU 8. mars 2018, både på Ås og Adamstuen i Oslo.

Åpen dag 2017
Åpen dag 2017
Foto
Håkon Sparre
Lurer du på hvordan det er å være student ved NMBU? Sett av dagen og bli kjent med oss. Her vil du få studieveiledning, inspirasjonsforedrag og omvisning på campus. 

Oppmøte er i Bioteknolologibygningen, Campus Ås kl. 09.15 og i Felles Auditorium bygning 22  Campus Adamstuen kl. 13.00. Det går buss i mellom campusene, hvis du vil se begge steder.

Se kart-lenker i denne artikkelen

Vertskap
Kommunikasjonsavdelingen
Begge campus
Kontaktperson
Published 7. February 2018 - 13:29 - Updated 8. February 2018 - 16:06

Næringslivsdagen 2018

Hendelse avsluttet
Næringslivsdag
Kl.
10:00 - 15:00

Næringslivsdagen er et arrangement der studenter får mulighet til å møte næringslivet, samt å opparbeide seg et godt nettverk blant bedrifter som står på stand. Kanskje møter du din fremtidige arbeidsgiver?

Messen vil være åpen fra 12.00-15.30.

Næringslivsdagen skal arrangeres 14.02.2018. Messen er åpent for studenter mellom 12.00-15.30. Det vil være undervisningsfri for studentene under deler av arrangementet.  Næringslivsdagen er et av våre karrierefremmende arrangement for alle studenter her ved NMBU. Dette er en arena der bedrifter kommer for å møte våre flotte studenter. Næringslivsdagen er en unik mulighet til å markedsføre bedriften/orginisasjonen, i tillegg til å informere om ulike søknadsfrister.

Vertskap
Student
Campus Ås
Kontaktperson
Published 5. February 2018 - 15:08 - Updated 6. February 2018 - 13:55

Fremtidens regulering av genmodifiserte organismer

Hendelse avsluttet
Debatt
Kl.
12:00 - 15:00

Bioteknologirådet har fremmet forslag om endring i regulering av genmodifiserte organismer (genteknologiloven). Debattmøtet er åpent og arrangeres som et ledd i høringsrunden. NIBIO, Nofima, Bioteknologirådet og NMBU inviterer til møtet.

NIBIO, Nofima, Bioteknologirådet og NMBU inviterer til møtet.

PROGRAM

12:00 - 12.05 Velkommen v/Odd Arne Rognli (ordstyrer og møteleder), professor, Institutt for plantevitenskap, Fakultet for Biovitenskap, NMBU

12:05 - 12.20 Utvikling innen konvensjonell og moderne genteknologi med vekt på landbruk og havbruk v/Odd Arne Rognli, NMBU

12:20 - 12:50 Genteknologiloven og forslag til endringer i loven v/Ole Johan Borge, direktør Bioteknologirådet og Dag Inge Våge, medlem av Bioteknologirådet og professor, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Fakultet for biovitenskap, NMBU

12:50 – 14:00 Paneldebatt: Hvordan bør vi stille oss til forslag til endringer i genteknologiloven?

Innledende kommentarer fra (7 min hver):

 • Tage Thorstensen, forsker, Divisjon for bioteknologi og plantehelse, NIBIO
 • Trine Hvoslef-Eide, professor, Institutt for plantevitenskap, Fakultet for biovitenskap, NMBU
 • Ingrid Olesen, forskningssjef, avl og genetikk, Divisjon akvakultur, Nofima
 • Katrine Eldegard, seksjonsleder, Seksjon for økologi og naturforvaltning, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU
 • Didrik Villard, student NMBU
 • Dag Inge Våge (representant for Bioteknologirådet), professor, Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Fakultet for biovitenskap, NMBU

14:00 Lette forfriskninger og mingling

Vertskap
NMBU
Campus Ås
Kontaktperson
Published 1. February 2018 - 9:49 - Updated 1. February 2018 - 10:59

Sportsfiskeseminar 2018: Fiskeforvaltning er mer enn fisk

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
10:15

Kan sportsfisket ivareta og øke fiskeopplevelser, næringsutvikling og fiskeressursen? NMBU sitt Sportsfiskeseminar skal forsøke å gi noen av svarene. Kom og hør om blant annet NJFFs sportsfiskesatsing, Østfolds millionfisk, og oppdateringer fra forskningsfronten.

Tema:
- Sportsfiske er om folk og fisk
- Sportsfiske som næring
- Forvaltningseksempler: Muligheter og utfordringer

Tid: 10.15-15.15
Sted: Festsalen, Studentsamfunnet, NMBU. Ås. Adresse: Olav L. Moens plass 1, 1430 Ås
Påmelding: 
Ordinær (kr 150)
For studenter (gratis)
Påmeldingsfrist: 08.02.18

Det serveres enkel lunsj, kaffe og te. 

PROGRAM
09.15-10.15Registrering og kaffe

10.15-10.20

Velkommen Stian Stensland, førsteamanuensis, 
NMBU 

DEL 1. Sportsfiske er om folk og fisk

10.20.-10.40Fiskeforvaltning handler om folkStian Stensland, førsteamanuensis,
NMBU
10.40-11.00Hvilke effekter har kvoter, gjenutsetting, og fiskeregler på fiskebestandene? Thrond Haugen, professor 
NMBU (Via SKYPE)
11.00-11.20Klarer vi å øke deltagelsen i sportsfisket? 
Om Norges Jeger- og Fiskerforbund sin sportsfiskesatsing
Steinar Paulsen, sportsfiskekonsulent, 
NJFF
11.20-11.40Rekreasjonsverdien av fritidsfiskeStåle Navrud, professor, NMBU
11.45-12.00Diskusjon og spørsmål
12.00-12.45LUNSJ
DEL 2. Sportsfiske som næring
12.45-13.05Villaksen - en symbolart i fisketurisme og naturforvaltning. Utfordringer og muligheterTorfinn Evensen, generalsekretær, 
Norske lakseelver
13.05-13.25Fra ufisk til millionfisk: Gjeddefisketurismen i Østfold og AkershusØystein Toverud, utmarkssjef, 
Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold
13.25-13.45Forskning på fritidsfiske i sjøen. Hva vet vi og hva trenger vi å vite?Jonathan Colman, førsteamanuensis, 
NMBU
Spørsmål og beinstrekk. Kaffe/te
DEL 3. Forvaltningseksempler: Muligheter og utfordringer
14.10-14.30Tapt areal og produksjon i sjøørretbekker. Kartlegging som grunnlag for restaureringstiltak. 
Eksempel fra Verdalsvassdraget.
Eir Hol, masterstudent, NMBU
14.30-14.50Conservation or Conflict? 
Examining the role of small-scale salmon hatcheries as conservation tools in Europe. 
Hannah Harrison, PhD-student, 
NMBU
14.50-15.00Hva finnes av masteroppgavemuligheter innen sportsfiske? Stian Stensland, førsteamanuensis, 
NMBU
15.00-15.15Spørsmål og diskusjon
15.20SLUTT (tog fra Ås retning Moss kl 15.47, tog retning Oslo kl 15.50)

Transport
Deltagerne oppfordres til å tenke miljø og reise kollektivt.  Det er 10-15 minutter (1 km) å gå fra togstasjonen til Studentsamfunnet (link til Google maps).
Tog ankommer Ås stasjon hver time eks. kl 9.47 (fra Oslo) og 9.50 (fra Moss). Se www.ruter.no

For de som kjører selv. Parker ved GG-Hallen/Eika sportssenter. Merk NMBUs parkeringsregler, se: https://www.nmbu.no/om/adm/ta/tjenester/parkering/node/12694

Vertskap
Miljøvitenskap og naturforvaltning
Campus Ås
Kontaktperson
Published 16. januar 2018 - 12:02 - Updated 17. januar 2018 - 12:02

Oslo Life Science

Hendelse avsluttet
Konferanse
Dager
12. Feb - 15. Feb

NMBU samarbeider med Universitetet i Oslo med flere om konferansen Oslo Life Science.

Konferansen retter seg mot representanter fra akademia, sykehus, forvaltning, politikk og næringsliv som er interessert i å bidra til å utvikle forskning, utdanning, innovasjon og næringsliv innen livsvitenskap i Osloregionen og Norge.

På menyen:

 • Fagseminaret Sustainable food for our health and environment 15. februar. Formålet med seminaret er å styrke samarbeidet mellom forskere ved UiO og NMBU. Vi har invitert tre anerkjente innledere utenfra og får ti innlegg fra forskere ved UiO og NMBU. Vi håper dette vil inspirere flere til å samarbeide på tvers av fagdisipliner.
 • Young talents 14. februar handler om karriereutvikling utenfor akademia. Her blir det gode muligheter for nettverksbygging. Stipendiatforeningene ved UiO og NMBU og Karrieresenteret ved UiO er medarrangører.
 • Investing in health and environment i Universitetets aula om ettermiddagen 13. februar, med påfølgende mottakelse i Oslo rådhus. Rektor Mari Sundli Tveit er blant de som holder innlegg. 

Andre arrangementer på konferansen er:

 • Darwin Day - om økologi og evolusjon av infeksjonssykdommer
 • Partnership for life - hensikten er å styrke partnerskap mellom akademia og næringsliv
 • Bioteknologidagen
 • Convergence in medicine
 • Lysvandring i Botanisk hage

Konferansens arrangementer er gratis, men de fleste krever påmelding.

Se hele programmet for konferansen.

Hovedarrangør: UiO:Livsvitenskap

Medarrangører: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Oslo universitetssykehus (OUS), Legemiddelindustrien (LMI), Senter for økologi og evolusjonær synteses (CEES), Bioteknologirådet og Oslo kommune.

Sponsor: Norges forskningsråd

Vertskap
NMBU
Campus Ås
Kontaktperson
Published 10. januar 2018 - 14:47 - Updated 10. januar 2018 - 14:47

Store norske leksikon

Hendelse avsluttet
Samling
Kl.
12:00 - 14:30

NMBU vil gjerne invitere forskere til en samling hvor Store norske leksikon forteller om formidlingsmulighetene de tilbyr.

NMNU driver allerede omfattende forskningsformidling gjennom Store norske leksikon. I dag er det 24 forskere ved NMBU som er tilknyttet leksikonet, men flere er ønsket!

Bare det siste året har artiklene NMBU har ansvar for i leksikonet blitt lest 1 millioner ganger.

Sammen med Store norske leksikon vil rektor Mari Sundli Tvedt,  prorektorene Solve Sæbø og Øystein Johnsen, gjerne få invitere til en samling for leksikoninteresserte

mandag 30. oktober kl 12-14.30 i Vitenparken, Ås.

Dersom du har lyst til å delta ber vi om at du sier fra til djupvik@snl.no

Send gjerne invitasjonen videre til flinke formidlere som kanskje har lyst til å bidra i leksikonet!

Program:

- Enkel lunsj

- Innledning – ved rektor Mari Sundli Tvedt/prorektor for utdanning Solve Sæbø

- Store norske leksikon – hvordan står det til? – ved sjefredaktør Erik Bolstad

- Forskningsformidling ved NMBU v/prorektor for forskning Øystein Johnsen

- Kaffepause

- Forståelig forskningsformidling – skrivetips fra leksikon-redaksjonen

- Formidling i leksikon, sett fra forskernes ståsted; Gustav Vaage-Kolstad og Camilla Houeland

Det blir tid til diskusjoner og prat, og vi byr på en enkel lunsj for samarbeidspartnere og andre leksikoninteresserte.

Nysgjerrige kolleger er hjertelig velkomne, SNL har plass til mange flere bidragsytere.

Vertskap
NMBU
Adresse
Fredrik A. Dahls vei 8, 1430 Ås
Campus Ås
Kontaktperson
Published 18. oktober 2017 - 16:04 - Updated 26. oktober 2017 - 12:27

BYREG 50 år: Fest og fagdag

Hendelse avsluttet
jubileum
Kl.
10:00 - 16:00

22. november feirer vi vårt 50-årsjubileum, og du er invitert.

Velkommen til å feire med oss

Velkommen til å feire med oss

Foto
Shutterstock/Morten Ellingsen

I 1967 ble det første utdanningstilbudet i arealplanlegging etablert på Ås. Siden den gang har fagmiljøet utdannet stadig nye generasjoner med by- og regionplanleggere og har gjennom forskningsaktiviteten satt tydelig preg på utviklingen av norske regioner, byer og tettsteder.

Program for dagen

Vitenparken, Campus Ås, klokken 10 - 16

Arrangementet er gratis. Spre gjerne dette til andre som kan være interesserte.

Programmet er delt i tre, og du kan velge om du vil melde deg på litt eller alt.


DEL 1: BYREG gjennom 50 år (kl. 10 – 12)
Vi tar et historisk tilbakeblikk på hva som har skjedd de siste 50 årene. Denne delen av programmet vil holdes på norsk.


DEL 2: FESTLUNSJ (kl. 12 – 14)
Det blir taler, mat og underholdning når vi samles til festlunsj i storsalen på Vitenparken.

DEL 3: FESTFORELESNING OG PANELDISKUSJON
(kl. 14.15 – 16.00)
Dr. Angelique Chettiparamb fra Henley Business School ved University of Reading innleder til diskusjon om planlegging, forskning og utdanning. Denne delen av programmet vil holdes på engelsk.

Vertskap
NMBU Fakultet for landskap og samfunn
Campus Ås
Kontaktperson
Published 4. oktober 2017 - 13:38 - Updated 4. oktober 2017 - 13:42

30 år med radioaktivitet, mennesker og miljø

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
12:15 - 17:15

Vi har gleden av å invitere til feiring av Professor Brit Salbu i anledning hennes 70 års dag, med fagseminaret «30 år med radioaktivitet, mennesker og miljø ved NMBU».

Seminaret skal feire Professor Salbus forskningskarriere gjennom et utvalg av foredrag fra radiokjemi, radioøkologi, miljøkjemi og strålevern.

Salbu har vært ansatt ved universitetet i 30 år. Seminaret er åpent for alle! Vi håper at du har en anledning til å komme og høre på spennende foredrag.

Tid: Torsdag 12. oktober 2017 fra kl. 12:15 til kl. 17:15. Sted: Auditorium TU101 "Kinosalen", Tårnbygningen, NMBU, Ås.

Brit Salbu er dr.philos. fra Universitetet i Oslo og professor i kjemi. Nå leder hun NMBUs Senter for fremragende forskning: Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD).

Jubilanten er en engasjert forsker i miljøkjemi og radioøkologi og har vært sjef for Isotoplaboratoriet ved NMBU siden 1987.

Der har hun bygget opp en stor forskergruppe med stort internasjonalt nettverk. Hun har ledet NATOs Environmental Security Panel, hun er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Fellow i Royal Society of Chemistry, UK. Utenfor laboratoriet er hun en ivrig golfspiller.

Salbu er også fjerde forskergenerasjon etter Madame Curie. Mellom Marie Curie og Brit Salbu er det to forskergenerasjoner: Ellen Gleditsch var assistent hos Mme Curie, og Professor Alexei C. Pappas, Brit Salbus veileder, var doktorand hos Gleditsch. Les mer om dette her.

Program for fagseminaret finner du her.

Vertskap
Centre for Environmental Radioactivity
Campus Ås
Kontaktperson
Published 3. oktober 2017 - 9:52 - Updated 3. oktober 2017 - 9:57

Sider