events

Energiseminaret 2019

Seminar - husk påmelding!
Dager
01. Mar - 02. Mar

Energiseminaret er et to-dagers seminar som tar for seg teknologiske, samfunnsmessige, økonomiske, innovative og politiske aspekter innen energi, med vekt på fornybar energi. Seminaret arrangeres årlig av studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og har som mål å være et samlingssted for alle som har en interesse for energi, klima og utvikling.

Energisemniaret 2019 arrangeres 1.-2. mars 2019. Tema for Energiseminarat 2019 er ‘Fossilfri velstand’. Høy velstand er knyttet til et høyt energiforbruk, og det forventes at vi vil trenge mer energi i fremtiden. Sikker tilgang på energi er en forutsetning for økonomisk vekst og velstandsutvikling, men det byr på konflikt med klima- og miljøutfordringer. Husk påmelding!

 

Sted
Aud Max Campus Ås
Campus Ås
Published 13. February 2019 - 9:01 - Updated 13. February 2019 - 9:02

Åpen dag 2019

Åpen dag
Kl.
08:30 - 14:00

Lurer du på hvordan det er å være student ved NMBU?

7. mars inviterer vi til Åpen dag! Sett av dagen og bli kjent med oss. Her vil du få studieveiledning, inspirasjonsforedrag og omvisning på campus.

7. mars inviterer vi til Åpen dag! Sett av dagen og bli kjent med oss. Her vil du få studieveiledning, inspirasjonsforedrag og omvisning på campus.

 

Begge campus
Kontaktperson
Published 1. February 2019 - 13:23 - Updated 1. February 2019 - 13:23

Hvordan brødfø 10 milliarder innen 2050?

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
13:00 - 15:00

Kan vi lage mat av trær? Vil vi spise tangsalat og billebrød? På den nasjonale Bærekraftskonferansen i Bergen har NMBU sitt eget arrangement om måter vi kan produsere nok, sunn mat under endrede klimaforhold til å brødfø en økende befolkning.

Kan vi lage mat av trær? Spiser vi tangsalat og billebrød? Kan vi mate laks uten å ødelegge regnskogen? Bli med oss ​​for en titt i krystallkulen med våre fremtredende forskere og høre om hvordan tverrfaglighet er nødvendig for å løse de globale utfordringene.

I dette tilfellet vil du høre om:

 • Digital laks - hvor bærekraft i akvakultur er hjulpet av systembiologi og datavitenskap
 • FoodProFuture - fokuserer på nyskapende og bærekraftig utnyttelse av planteprotein i fremtidige matvarer
 • WoodPrebiotics - arbeider med produksjon av sukker fra ikke-spiselige kilder som trær
 • Norske matvarer - som skal mate fisk og husdyr med bærekraftige nye ingredienser.

Etter fire presentasjoner vil vi oppsummere med en paneldiskusjon om betydningen av tverrfaglighet for å møte bærekraftsmålene.

Deltakere: Jon Olav Vik (DigiSal), Anne Kjersti Uhlen (FoodProFuture), Bjørge Westereng (WoodPrebiotics) og Ragnhild Solheim (Direktør for Avdeling for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid, NMBU).

Moderator er Solve Sæbø (Prorektor for utdanning, NMBU)

Arrangementet finner sted på The Student Centre Parkveien 1, Kvarteret, Olav Kyrresgate 49 og Universitetsaulaaen, Muséplassen 3, Bergen.

Er dette fremtidens mat?
Er dette fremtidens mat?
Foto
Håkon Sparre
Sted
Bergen
Adresse
The Student Centre Parkveien 1, Kvarteret, Olav Kyrresgate 49 og Universitetsaulaaen, Muséplassen 3
Kontaktperson
Published 29. januar 2019 - 14:06 - Updated 29. januar 2019 - 16:15

Oslo Life Science & Young Talents

Hendelse avsluttet
Konferanse
Dager
11. Feb - 14. Feb

Den fjerde konferansen i regi av UiO:Livsvitenskap og partnere for alle dere som er interessert i forskning, utdanning, innovasjon, næringsliv og politikk innen livsvitenskap. Konferansen byr også på en egen dag med inspirasjon, karrieremuligheter og nettverksbygging for unge talenter.

Konferansens arrangementer er gratis, men krever påmelding via konferansenettsiden - så meld dere på mens det er plasser tilgjengelig (førstmann til mølla)!

11. februar

Helse og Akademia: Hovedarrangementet vil løfte frem inspirerende eksempler på samarbeid mellom akademia og næringsliv til nytte for pasienter og samfunn. Hvordan kan vi lære av disse eksemplene for å videreutvikle helsevesenet? Hør bla. ledende forskere, Helseminister Bent Høie og innledere fra næringslivet.

12. februar:

Nordic Organ on a Chip Symposium Symposiet bringer sammen forskere og industrielle aktører, primært fra Norden, for å presentere den siste utviklingen i "organ on a chip"-teknologi.  

Darwin-dagen 2019: Darwins finker

Unge talenter og karrieremuligheter: På dette seminaret har PhD-studenter, postdok- og mastergradstudenter ved UiO og NMBU mulighet til å skape nettverk utenfor akademia. Bare 100 plasser tilgjengelig: Registreringen åpner på denne nettsiden 15. januar klokka 8.00

13. februar:

14. februar:

Hovedarrangør: UiO:Livsvitenskap Medarrangører: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Oslo universitetssykehus (OUS), Legemiddelindustrien (LMI), Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech, Senter for økologi og evolusjonær synteses (CEES), Bioteknologirådet og Oslo

Oslo Life Science 2019
Oslo Life Science 2019
Foto
Oslo Life Science
Sted
Oslo
Kontaktperson
Published 15. januar 2019 - 14:10 - Updated 15. januar 2019 - 14:13

Går verden til helvete? Hvordan møte klimautfordringene

Hendelse avsluttet
Åpent seminar
Kl.
18:00 - 21:00

Fra pandemier til matsikkerhet og antibiotikaresistens: Skal vi løse utfordringene vi står overfor innen helse og miljø, må vi se på samspillet mellom mennesker, dyr, planter, økologi, mat og mikroorganismer og jobbe ut fra det vi kaller one health/én helse-prinsippet.

One-health/én helse handler om å se helsen til mennesker, dyr og miljø i sammenheng og å jobbe på tvers av fag og sektorer for å løse utfordringer knyttet til helse og miljø.

Både Universitet i Oslo (UiO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) jobber tverrfaglig for å finne nye løsninger på globale helse- og miljøutfordringer. Vi samler et knippe av våre beste forskere og inviterte gjester som gir deg innblikk i hva de selv gjør, og hva vi som forbrukere kan gjøre for å ta ondet ved rota.

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte så langt det er plasser, men krever påmelding (se knapp til høyre i skjermbildet og påmelding på bunnen av denne siden).

Ordstyrer: Per Olav Alvestad, kjent fra NRK-programmene Newton, Schrödingers katt og Ikke gjør dette hjemme.

 • Hva vi har i vente, og hva vi fortsatt kan unngå? Bjørn Samset, forskningsdirektør Cicero
 • Nye og mer effektive DNA-vaksiner mot influensa og pandemi
  Gunnveig Grødeland, forsker Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
 • Menneskers helse trues av dårlig dyrehelse, hva gjør vi?
  Om antibiotikasresistens og én helse Yngvild Wasteson, professor NMBU Veterinærhøgskolen
 • Klimaendringer gjør at flåtten kryper nordover og omfanget av flåttbårne sykdommer øker – hva kan vi gjøre? Snorre Stuen, professor Veterinærhøgskolen, NMBU
 • Hvordan utvikle mer robuste, klimatilpassede kornsorter Morten Lillemo, forsker Fakultet for biovitenskap, NMBU
 • Kortreist dyrefôr: Hva om vi kan fôre laks og gris med norsk skog? Margareth Øverland, professor Fakultet for biovitenskap og leder av Foods of Norway, NMBU
 • Kan alger fra havet redusere vårt framtidige matbehov? Stein Fredriksen, professor Institutt for biovitenskap, UiO
 • Bærekraftig bruk av restråstoff til nye produkter Stine Marie Ulven, professor Avdeling for ernæring, UiO
Oslo Life Science 2019
Oslo Life Science 2019
Foto
Oslo Life Science
Sted
Kulturhuset
Adresse
Youngs gate 6, Oslo
Published 8. januar 2019 - 9:34 - Updated 15. januar 2019 - 12:30

Fang-og-slipp i sportsfisket. Dyreplageri eller god naturforvaltning?

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
09:15 - 15:20

Åpent dagsseminar om sportsfiske og fiskeforvaltning. Årets tema er kontroversielt: gjenutsetting/fang-og-slipp. Er dette dyreplageri eller naturvern? Aktuelle foredragsholdere inkluderer blant annet Norske Lakseelver, NJFF og Miljødirektoratet.

Meningene om denne praksisen er mange og ulike. Det gjelder blant myndighetene så vel som organisasjoner og fiskere. På seminaret ønsker vi å få fram fakta om gjenutsetting, meninger om det og forstå disse synene bedre, og ha en debatt om hvor vi er på vei.

Foredragsholdere kommer bl.a. fra: 
Norske Lakseelver
Norges Jeger- og Fiskerforbund 
Dyrevernalliansen
Miljødirektoratet
Mattilsynet
NINA
NMBU

Til slutt paneldebatt om gjenutsetting sin rolle i sportsfisket i framtida.

Sted
Studentsamfunnet
Campus Ås
Kontaktperson
Published 16. desember 2018 - 22:47 - Updated 10. januar 2019 - 12:56

Implementing REDD+ in developing countries

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
15:00 - 15:45

I anledning doktordisputas arrangeres det seminar torsdag den 13.12 med Dr Justine Namaalwa som foredragsholder. Tema er REDD+ (reduserte utslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland).

Tittel: "Implementing REDD+ in developing countries: challenges of measurements and quantification approaches"

Sted: SU113, Sørhellinga

Om foredragsholder:
Dr Justine Namaalwa, Department of Environment Management, School of Forestry , Makerere University, Uganda, har en PhD i skogøkonomi fra NMBU i 2006. Hennes forskning er relatert til bio-økonomisk modellering, registering av skogressurser, skogforvaltning og effekter av klimaendringer.
Seminaret er i anledning doktordisputasen til Mengesteab Ubuy fredag den 14. desember.

 

Sted
SU113 Sørhellinga
Adresse
Høgskoleveien 12
Campus Ås
Kontaktperson
Published 10. desember 2018 - 15:49 - Updated 10. desember 2018 - 15:49

Conflicts in human-nature interactions

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
10:15 - 12:45

Human–nature conflicts poses a serious environmental challenge for human society. How to mitigate such conflicts and identify viable management options? Thursday December 20 there will be an open seminar relating to these issues. All are welcome.

Time: 10.15-12.45. 
Room: Su105 Auditorium, Sørhellinga, Høgskoleveien 12, 

 

PROGRAM
10.15Welcome!Stian Stensland, Associate professor, NMBU
10.20A framework for understanding and addressing conservation conflicts.

Juliette Claire Young, PhD. Social Scientist, Centre for Ecology & Hydrology, Scotland

10.50Fisheries conflicts - from causes to dynamics and conflict resolution?

Sophia Kochalski, PhD, Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries

11.20BREAK 
11.30Knowledge conflicts and the role of uncertainty in aquaculture effect on wild salmon.

Maiken Bjørkan, PhD, Senior researcher, Nordland Research Institute

12.00Catch and release conflicts in the Norwegian salmon sport fishery.

Stian Stensland, Associate professor, NMBU 

12.20Discussion and questions.

Moderator: Professor Øystein Aas, NMBU/ Norwegian Institute of Nature Research (NINA)

12.45END 


   

Sted
SU105 Sørhellinga
Adresse
Høgskoleveien 12
Campus Ås
Kontaktperson
Published 6. desember 2018 - 14:03 - Updated 6. desember 2018 - 14:03

Xynteo Exchange

Hendelse avsluttet
Konferanse
Dager
27. Nov - 29. Nov

Xynteo Exchange er en årlig konferanse som samler næringslivsledere, politikere, og idealister fra verden over.

Formålet med konferansen er å jobbe sammen for å finne løsninger på globale utfordringer.

Konferansen åpner med et gratis kveldsarrangement i Oslo Rådhus tirsdag 27. november, blant annet med #metoo-aktivist Rose McGowan, som er åpent for alle interesserte men krever registrering /billett. Se lenke til program og påmelding for mer informasjon om dette.

Published 26. november 2018 - 13:12 - Updated 26. november 2018 - 13:27

Fredrik Willumsen, Norges bank investment management (NBIM)

Hendelse avsluttet
Gjesteforelesning
Kl.
12:15 - 13:30

Gjesteforelesning om oljefondets investeringsstrategi, NBIMs forvaltning og forslaget om å trekke seg ut av olje- og gassaksjer.

Forelesningen er åpen for alle interesserte! Forelesningen vil bli holdt på engelsk.

English:

Fredrik Willumsen, NBIM, will give a guest lecture on Thursday, 1215-1330 in the Cinema Hall in Tårnbygningen on the Oil Fund's investment strategy, NBIM's management and the proposal to divest from oil and gas shares. Lecture is open to all interested! (The lecture will be in English)

 

Sted
Kinosalen
Adresse
Tårnbygningen
Campus Ås
Published 21. november 2018 - 13:45 - Updated 21. november 2018 - 13:45

Bienes infeksjonssykdommer bekjempes med statlige midler

Hendelse avsluttet
Foredrag
Kl.
18:00 - 19:00

Honningbia har blitt et fullverdig produksjonsdyr. Foredrag om biesykdommer med Henning Sørum via Norsk veterinærhistorisk selskap.

Norske bier kan bli smittet åpen yngelråte av importert honning.
Norske bier kan bli smittet åpen yngelråte av importert honning.
Foto
Håkon Sparre
Foredraget holdes av Henning Sørum, birøkter og professor ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Veterinærhøgskolen.
Henning Sørum vil ta utgangspunkt i utbruddet av åpen yngelråte som ble påvist i 2010 og bekjempelsen av utbruddet som har foregått de siste 10 årene. Av andre bi sykdommer vil han også komme innpå lukket yngelråte, steinyngel og kalkyngel. Og hvordan bruker bier propolis, har den antibakterielle egenskaper?

Utbruddet i 2010 av åpen yngelråte er blitt bekjempet fordi Mattilsynet har bevilget ressurser i form av erstatning når det har vært saneringer, dette samarbeidet mellom Mattilsynet og bi-næringa har fungert utmerket og er et eksempel til etterfølgelse.
Sted
Festsalen
Adresse
Hovedbygningen (bygning 1), 3 etasje, Ullevålsveien 7, Adamstuen
Campus Adamstuen
Published 21. november 2018 - 13:34 - Updated 21. november 2018 - 13:37

Seminar: To år på Grønland

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
12:15 - 14:00

Hundekjøring, midnattssol og nordlys i verdens største nasjonalpark på nord-øst Grønland. Masterstudent Michael Andersson deler sine erfaringer fra det danske forsvarets spesialstyrke, sledepatruljen SIRIUS.

Sted
SU105 Sørhellinga
Campus Ås
Kontaktperson
Published 2. november 2018 - 18:51 - Updated 2. november 2018 - 18:51

Vindkraft – muligheter, utfordringer og kritiske kommentarer

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
10:15 - 14:00

I forbindelse med emnet RØP330 inviteres det til åpent seminar om vindkraft fredag den 16. november, med foredragsholdere fra blant annet Hywind Scotland og Statnett SF.

Seminar - RØP330 Prosjektanalyse og prosjektledelse i skog-, energi- og ressursforvaltning.

Tittel: Vindkraft – muligheter, utfordringer og kritiske kommentarer

Dato: Fredag 16.november, 2018

Tid: Kl. 10:15 – 12:00

Sted: S119, Sørhellinga

 

Program/foredragsholdere:

 • Halvor H. Hersleth, Equinor, driftssjef for Hywind Scotland, verdens første flytende havvindpark med fem 253 meter høye vindturbiner i havet utenfor kysten av Skottland
 • Rolf Korneliussen, Statnett SF, Seksjon for økonomisk analyse
 • Olav Hjeljord, prof. emeritus ved MINA, NMBU
 • Ordskifte og diskusjon med studentene og andre i salen.

 

 

Sted
Sørhellinga
Adresse
Høgskoleveien 12
Campus Ås
Kontaktperson
Published 1. november 2018 - 14:41 - Updated 1. november 2018 - 14:41

Sentralbanksjef Øystein Olsen

Hendelse avsluttet
Foredrag
Kl.
13:15 - 14:00

Tittelen på foredraget er "Fra styringsrente til inflasjon og sysselsetting".

Foredraget er åpent for alle interesserte. Vi forventer en fullsatt Festsal, så vi anbefaler deg å komme tidlig for å sikre deg en sitteplass.

Velkommen!

Sted
Festsalen i Urbygningen (U215)
Campus Ås
Published 28. oktober 2018 - 20:00 - Updated 28. oktober 2018 - 20:00

Nasjonale turiststier og tilrettelegging i Oslomarka

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
12:15 - 14:00

Er nasjonale turiststier løsningen på besøksutfordringene på Trolltunga, Preikestolen, og Lofoten? Burde Oslo etablere en nasjonal turiststi, og hva vil det bety for forvaltning og næringsutøvelse? De spørsmålene skal vi prøve å besvare på dette seminaret.

Campus Ås
Kontaktperson
Published 19. oktober 2018 - 10:56 - Updated 19. oktober 2018 - 10:56

Bærekraftsdagen

Hendelse avsluttet
Konferanse
Dager
Hele dagen

Synes du UKA mangler faglig dybde? Frykt ikke! Denne dagskonferansen er viet bærekraft og problemstillinger rundt dette.

Bærekraftsdagen 2018 bygger videre på NMBUs Fremtidsfestival i 2017, men retter fokuset på bærekraft.

Bærekraftsdagen vil tar opp tematikk som er sentral i dagens debattlandskap, samtidig som den er nært knyttet til universitetets brede fagmiljø. Gjennom foredrag med aktuelle aktører, workshops og sofaprat vil vi belyse ulike aspekter og problematikk rundt bærekraft i dagens samfunn. Samtidig ønsker vi å fokusere på løsninger, både i den enkeltes hverdag og innenfor vitenskap og teknologi.

Program:

0930: Registrering, enkel servering

1030: Åpning i Aud.Max. ved Mari Sundli Tveit

1100-1300: Parallelle foredrag (Festsalen + Aud.Max.)

 • 1100-1120
  • Odd Vangen: Hva er bærekraftig husdyravl?
  • Gro Sandkjær Hansen: Hvordan sikre klimavennlig planlegging?
 • 1130-1150
  • Knut Einar Rosendahl: Sett pris på miljøet. Anbefalinger fra Grønn skattekommisjon.
 • 1200-1220
  • Anne Marthe Lundby: Norske proteinvekster til mat – FoodProFuture.
  • Oskar Aalde: Bærekraftig Verdiskaping - Hva venter oss på den andre siden av det grønne skiftet? Om hvordan Innovasjon Norge jobber med næringsomstilling, trippel bunnlinje, bioøkonomi og treindustri.
 • 1230-1300
  • Fredrik Holth: Kontroll med den forvaltningen som er satt til å håndheve de viktigste bærekraft-lovene.
  • Nils Sanne: Forretningsmodellering: bærekraft som forutsetning.

 

1300-1330: Plenumsforedrag i Aud.Max. ved Jostein Mykletun, Xynteo: “Tverrfaglighet og diplomati som kreative drivkrefter for bærekraftige løsninger”

1330-1415: Sofaprat i Aud.Max. (Oskar Aalde, Solveig Schytz, Ingrid Bergtun, Tord Hauge, Torgeir Vestre)

1415-1430: Avslutningstale i Aud.Max. ved UKEsjef Ingrid Espnes

1430-1530: Lunsj og mingling i Foajeen

 • Vitenparken serverer hjemmelaget mat med sirissmel
 • NMBU forteller: hva gjør NMBU for miljøet?
 • Thorvald og Saga Robotics

1500-1730: Sykurs med Ingrid Bergtun i Festsalen

1500-1600: Klimaspillet i Halvors Hybel

2000: Temaquiz: Bærekraft

Sted
Aud. Max.
Campus Ås
Published 17. oktober 2018 - 9:32 - Updated 17. oktober 2018 - 16:30

Karrieredagen 2018

Hendelse avsluttet
karrieredag
Kl.
12:00 - 15:00

På Karrieredagen kommer næringslivet til Samfunnet for å møte deg. Kanskje møter du din fremtidige arbeidsgiver eller finner muligheter for masteroppgavesamarbeid? Messen er åpen fra 12.00-1530.


Karrieredagen er et årlig arrangement for alle studenter på NMBU. Rundt 60 bedrifter kommer for å møte dere. Vi oppfordrer alle studenter til å delta, fra førsteårs til sisteårsstudent. Er du førsteårsstudent er dette en fin mulighet til å se hvilke bedrifter som deltar og til å utfordre deg selv til å prate med bedrifter. Karrieredagen er også en gyllen anledning for å undersøke muligheter for masteroppgavesamarbeid eller relevant sommerjobb. Noen bedrifter har kanskje sommerjobber ute, eller vil annonsere senere. Da er det absolutt en fordel at du har snakket med bedriften på Karrieredagen. Ikke vær redd for å snakke med de som står på stand. Husk at bedriftene har betalt for å få møte dere!

Er du litt usikker på hvordan du bør gå frem når du skal snakke med bedriftene, hva som er lurt å si og hva du ikke bør gjøre? Bli med på Halvors hybel mandag 8. oktober kl 16.15-17.30. Karrieresenteret gir deg tips til hvordan du kan forberede deg og gjøre et godt inntrykk på Karrieredagen.

 

Næringslivsutvalget vil fortelle mer om programmet for dagen, hvilke bedrifter som kommer og svare på alt av spørsmål. Her er lenke til arrangementet

På Karrieredagen holder Karrieresenteret kurset Jobbsøk på 1-2-3 fra 11.00-12.00 i Festsalen. Meld deg på her

Karrieresenteret står også på stand og tilbyr CV-gjennomgang. Ta med deg CV'en om du vil ha noen tips!

Vil du vite mer om Karrieredagen og hvilke bedrifter som kommer gå til Næringslivsutvalgets nettside 

 

 

Sted
Samfunnet i Ås
Campus Ås
Kontaktperson
Published 4. oktober 2018 - 14:49 - Updated 4. oktober 2018 - 14:50

Mini-symposium on Plant Molecular Biology

Hendelse avsluttet
Symposium
Dager
Hele dagen

Prof. Dr. agric. Odd-Arne Olsen, Institutt for plantevitenskap, Fakultet for biovitenskap gikk av for aldersgrensen tidligere i år. I den forbindelse arrangeres et minisymposium med internasjonale og nasjonale foredragsholdere for å feire hans bidrag til planteforskningen.

In English:
Prof. Dr. Agric. Odd-Arne Olsen, Department of Plant Sciences, Faculty of Biosciences, retired earlier this year. We would like to invite you to a mini-symposium with international and national speakers to celebrate his contribution to science.

 

Les programmet for dagen her / Read the programme here

 

 

Published 4. oktober 2018 - 14:16 - Updated 8. oktober 2018 - 12:26

Bioteknologi for verdiskapning og et miljøvennlig Norge

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
09:00 - 14:15

Avslutningsseminar i prosjektet NorZymeD.

Program (med forbehold om endringer)

Møteleder: Ågot Aakra, dekan

09.15  Registrering og kaffe  

10.00  Velkommen  Mari Sundli Tveit, rektor ved NMBU

10.10 NorZymeD, et blått og grønt flaggskip for strategisk næringsrettet forskning

Om NorZymeD-prosjektet

Vincent Eijsink, professor og prosjektleder for NorZymeD, NMBU

Nye enzymer: For pælemark er alle gode ting «tre»

Bjørn Altermark, forsker, UiT

Fra nye enzymer til verdiskapning – I

Gro Bjerga, forskningsleder, Uni Research Miljø

Fra nye enzymer til verdiskapning – II

Lasse Fredriksen, postdoktor, NMBU

Samarbeidet mellom industri og akademia: noen historier fra virkeligheten

Kjartan Sandnes, CSO, Biomega Group AS

Hva har Norge fått ut av NorZymeD (og hvorfor?)

Vincent Eijsink, professor og prosjektleder for NorZymeD

 

11.10 Bioteknologiens samfunnsnytte i Norge

Ole Jørgen Marvik, spesialrådgiver, Innovasjon Norge 

11.30  Lunsj

12.30 Kunnskapsbasert verdiskapning - grønn utvikling og bioteknologiens rolle

Roald Gulbrandsen, regionsjef, NHO Østfold

 

12.50 Strategisk næringsrettet bioteknologi - Paneldebatt

Innledning ved Ragnhild Solheim, direktør for forskning, innovasjon og eksternt samarbeid, NMBU

 I panelet:

 •  Gudbrand Rødsrud, teknologidirektør, eller Gisle Løhre Johansen, konserndirektør, Borregaard. Kjartan Sandnes, cso, Biomega Group as
 • Roald Gulbrandsen, regionsjef, NHO Østfold
 • Roger Strand, professor, Universitetet i Bergen
 • Ågot Aakra, dekan, KBM, NMBU

 

13.50 Oppsummering

Jacob Wang, spesialrådgiver, Norges forskningsråd og Ole Jørgen Marvik, spesialrådgiver, Innovasjon Norge og styreleder i NorZymeD 

 

14.15   Møteslutt 

Les mer om prosjektet NorZymeD

Sted
Vitenparken
Campus Ås
Kontaktperson
Published 6. september 2018 - 12:45 - Updated 7. september 2018 - 10:20

Gjesteforelesning Sven Mollekleiv

Hendelse avsluttet
Foredrag
Kl.
09:45 - 10:45

Senior vice president i DNV-GL, Sven Mollekleiv, holder gjesteforelesning med tittelen "New Risk Reality. Global Opportunity Report", mandag 20. august, kl. 09.45-10.30.

Sted
Festsalen
Campus Ås
Published 20. august 2018 - 9:04 - Updated 20. august 2018 - 9:04

Ungforsk 2018 på NMBU

Hendelse avsluttet
Ungdomsarrangement
Dager
26. Sep - 27. Sep

10. klassinger og VG1-elever kan få oppleve realfag, teknologi og forskning på nært hold.

Vitenparken og NMBU tilbyr et spennende vitenshow og aktiviteter ledet av vitenpedagoger og studenter. I tillegg får elevene lunsj på Vitenparken.

Hele arrangementet tar 3 timer pr. klasse og det blir to puljer pr. dag.

Mer info på http://ungforsk.com/

Campus Ås
Kontaktperson
Published 1. august 2018 - 12:34 - Updated 1. august 2018 - 12:46

Forsker Grand Prix Oslo 2018

Hendelse avsluttet
Forskningsformidling
Kl.
18:00 - 20:45

Forsker Grand Prix Oslo arrangeres på Latter den 25. september.

Du bestemmer hvem som er den beste forskningsformidleren når 10 deltagere fra Oslo og Akershus står på scenen.
Deltagere er Ph.d-studenter fra UiO, NMBU og OsloMet med flere. Husk godt med strøm på mobilen da avstemming skjer via den!

Sted
Latter (Aker brygge)
Adresse
Holmens Gate 1, Oslo
Campus Ås
Kontaktperson
Published 1. juni 2018 - 13:27 - Updated 1. juni 2018 - 13:27

Forskningstorget i Oslo

Hendelse avsluttet
Forskningstorget i Oslo
Dager
21. Sep - 22. Sep

I to hele dager, den 21. – 22. september, vil noen av Norges fremste forskningsmiljøer delta på Forskningstorget i Oslo.

Universitetsplassen vil i løpet av dagene bli omgjort til et sydende torg av spennende forskningsaktiviteter. På torget vil du få prøve, lære og komme i nær kontakt med det fremste innen norsk forskning. Alt tilrettelagt på en morsom og spennende måte.

Åpningstider:
Fredag 21. sep. 09:00 – 17:00
Lørdag 22. sep. 10:00 – 17:00

Sted
Universitetsplassen UiO
Adresse
Karl Johansgate 47
Campus Ås
Published 1. juni 2018 - 13:15 - Updated 1. juni 2018 - 13:15

SmakÅs - mat og teknologifestivalen

Hendelse avsluttet
Festival
Dager
Hele dagen

13. oktober kan vi igjen ønske velkommen til SmakÅs. Arrangører av årets mat- og teknologifestival er NMBU, Vitenparken, UKA i Ås, Ås landbrukslag og Ås kommune.

Hvordan kan teknologi være med på å gjøre matproduksjonen i Norge mer bærekraftig i fremtiden? SmakÅs gir deg en total opplevelse for både sanser og sinn.  SmakÅs strekker seg 1,6 km fra togstasjonen i Ås til hjertet av Campus Ås som er Vitenparken. SmakÅs består av flere markeder med forskjellige temaer innenfor mat og teknologi. 

Sted
NMBU og Ås sentrum
Campus Ås
Published 1. juni 2018 - 13:08 - Updated 26. september 2018 - 8:53

Immatrikulering 2018

Hendelse avsluttet
Immatrikulering 2018
Kl.
13:00 - 15:30

NMBU inviterer alle til høytidelig immatrikulering og utekonsert fredag 17. august kl. 13.00.

Bildet er fra immatrikuleringen 2017.

Bildet er fra immatrikuleringen 2017.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Immatrikulering er en festdag. En tradisjonsrik og hyggelig seremoni hvor studenter som tidligere ikke er tatt opp ved en høyere utdanning ønskes velkommen til NMBU.
Seremonien skjer i det fri på storplenen foran Urbygningen.

Antrekk: pent.

Møt opp senest kl. 12.50.

Program:

 • NMBU fanfare
 • Prosesjon
 • Rektors tale
 • Studentleders tale
 • Internasjonal students tale
 • Immatrikuleringsseremoni
 • Overrekkelse av priser for beste forelesere og beste masteroppgave
 • Prosesjonen spilles ut
 • Åpning av faglig utstillinger og matservering
 • Musikk No. 4

Om selve immatrikuleringsseremonien:

Studentene går fakultetsvis opp på scenen sammen med faddersjef. På scenen får alle overrakt en gave og håndhilst på rektor. Deretter mottar alle en rose fra dekanen fra sitt fakultet. Faddersjef viser vei ned fra scenen og tilbake til plassen på storplenen.

Sted
Storplenen foran Urbygningen
Campus Ås
Published 1. juni 2018 - 12:58 - Updated 8. august 2018 - 10:15

Sider