events

Rethinking Economics

Høstkonferanse
Dager
Hele dagen

Miljø- og klimaproblemer er direkte forårsaket av menneskelig økonomisk aktivitet, og mange vil påstå at dagens økonomiske system må reformeres for å kunne møte morgendagens utfordringer.

Rethinking economics høstkonferanse 2017

Rethinking economics høstkonferanse 2017

Foto
Rethinking economics
Økonomifagets teoretiske kjerne har ringvirkninger langt utover det som undervises i klasserommene, og er med på å forme studentenes verdimessige standpunkt. Dette tar de med seg videre i arbeidsliv og forskning.  Vi har invitert både norske og internasjonale samfunnsøkonomer som belyser utfordringene vi går i møte.

Rethinking economics står bak konferansen. Det er et nettverk for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse med mål om å fornye og berike økonomifaget ved å bygge på det mangfoldet av økonomiske perspektiver og tradisjoner som finnes.

Vertskap
NMBU
Campus Ås
Kontaktperson
Published 22. september 2017 - 10:14 - Updated 22. september 2017 - 10:17

Naturbasert og bærekraftig reiseliv

Seminar
Dager
Hele dagen

2017 er FN-året for bærekraftig turisme for utvikling. Hvordan skape et bærekraftig reiseliv som ivaretar norsk natur og bidrar til en positiv utvikling for lokalsamfunn og næringsliv?

For fjerde år på rad inviterer faggruppa i Naturbasert reiseliv ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til fagseminar om reiselivet.

PROGRAM 

10.15   Velkommen! Mari Sundli Tveit, rektor, NMBU 

10.20    Hvordan utvikle et naturbasert og bærekraftig reiseliv?  Peter Fredman, professor, NMBU

10.40     Kunnskap og nye impulser – 10 år med masterstudiet i naturbasert reiseliv  Stian Stensland, førsteamanuensis, NMBU

11.00     Bærekraftig reiseliv – fra politikk til handling Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør Innovasjon Norge

11.30     Kinesiske turister – til gagn eller ulempe? Torbjørn Færøvik, forfatter og tidligere Asia-korrespondent for NRK

ENKEL LUNSJ

13.00     Visjon for et bærekraftig reiseliv Kristian Jørgensen, adm. dir. Fjord Norge

13.30     Naturbasert og bærekraftig reiseliv fra et bedriftsperspektiv Erlend Ringstad, Valldal Naturopplevingar

14.00     Veikart for et bærekraftig reiseliv            Anne Mari Aamelfot Hjelle, leder naturforvaltning Den Norske Turistforening

14.30     Lokalsamfunn, identitet og reiseliv  Thomas Haraldseid, doktorgradsstipendiat, NMBU

15.00     Sustainable by nature? Ecotourism certification in Scandinavia Lusine Margaryan, doktorgradsstipendiat, Mittuniversitetet, Østersund

15.30    Paneldebatt: Naturbasert og bærekraftig reiseliv – Framtidas kunnskapsbehov

16.10     Avslutning

Vi tar forbehold om at eventuelle endringer i programmet.

Vertskap
NMBU
Adresse
Olav L. Moens plass 1
Campus Ås
Published 13. september 2017 - 19:13 - Updated 13. september 2017 - 19:13

Grønn helse i byen

Symposium
Kl.
08:30 - 16:30

Hva betyr grønne omgivelser og matproduksjon i byer for vår helse?

I byer som Oslo vil befolkningen øke, og det er behov for kompakt bosetning blant annet for å redusere utslipp av klimagasser. Samtidig er det økende interesse for å ivareta og utvikle grønne områder og aktiviteter i byer. I første del av symposiet vil vi høre om grønne omgivelser fremmer folkehelse og trivsel, og om grønne perspektiver inngår i byutvikling. I den andre delen vil vi høre om det å produsere mat i by. Er dette en god og rasjonell kilde til matproduksjon? Hvilke kunnskaper finnes på området, og hva kan vi eventuelt lære av hva andre har gjort?

 

08:30Registrering – kaffe/te
09:30Komiteens leder, Aksel Bernhoft ønsker velkommen
Del 1: Grønne omgivelser og folkehelse. Ordstyrer: senioringeniør Espen Govasmark.
09:40 Hvordan få kunnskap om sammenhenger mellom bymiljø og helse?                 
Geir Aamodt, professor NMBU.
10:05Bymiljø og helse. Fakta eller fortellinger? Fra Snow til Skrabanek.                       
Per Nafstad, professor UiO.
10:30  Grønne omgivelser og mental helse – resultater fra en norsk undersøkelse.
Katrine Skalleberg, folkehelsekoordinator Nes kommune.
10:45Urbant friluftsliv og folkehelse.                                                                                                
Helena Nordh, førsteamanuensis NMBU.
11:10  Beinstrekk
11:25Byutvikling som helsepolitikk.                                                                                          
Peter Butenschøn, arkitekt og byplanrådgiver.
11:50Grønn byutvikling – fra stort til smått.                                                                      
Ellen de Vibe, direktør Plan og bygningsetaten, Oslo kommune.
12:20
 LUNSJ
Del 2: Skal vi ta i bruk byen til produksjon av mat? Ordstyrer: professor Bal Ram Singh.
13:15

Nasjonale og internasjonale eksempler på urbant landbruk.                             
Anna Marie Nicolaysen, forsker NMBU.

13:40Prinsippene for permakultur – teori eller praksis?                                        
Marianne Leisner, leder for Gartneriet på Bygdø Kongsgård.
14:05Er urbane jordressurser egnet for matproduksjon?                                                
Erik Joner, seniorforsker NIBIO.
14:30Beinstrekk, kaffe/te
14:50Flerårige grønnsaker: attraktiv og klimavennlig matproduksjon for byer.   
Stephen Barstow, matplanteekspert, Malvik. 
15:30Risikofaktorer ved urbant landbruk.                                                                        
Aksel Bernhoft, seniorforsker Veterinærinstituttet.
15:45Urban landbruksentusiasme.                                                                                        
Andreas Capjon, bybonde på Losæter i Oslo.
16:10Avslutning – professor Geir Aamodt.

 

Deltakeravgiften er kr 450,- og betales ved påmelding på nettsiden:

Spørsmål om påmelding kan rettes til komiteens sekretær Geir Aamodt: geir.aamodt@nmbu.no

 

Vertskap
IPV
Adresse
Drammensvn 78, Oslo
Campus Ås
Kontaktperson
Published 12. september 2017 - 15:29 - Updated 12. september 2017 - 15:49

Doktorgradsseremoni 2017

Hendelse avsluttet
seremoni
Kl.
14:00 - 16:00

NMBU arrangerer doktorgradsseremoni for å gjøre ære på doktorene som har disputert det foregående akademiske året.

Program:

Åpning
Rektor Mari Sundli Tveit

Tale
Ekstern foreleser
John Andersen, administrerende direktør Scatec AS

Musikk
innslag
Marius Roth Christensen

Hilsen til doktorene
Prorektor for forskning og innovasjon
Øystein Johnsen

Doktorpromosjon
Utdeling av doktorgradsdiplomer
Rektor Mari Sundli Tveit
og prorektor for forskning og innovasjon
Øystein Johnsen

Hilsen fra doktorene
Dr. Hilde Vinje
Tok sin grad ved NMBU, Fakultet for Kjemi, bioteknologi og matvitenskap.

Utdeling av NMBU Forskningsprisen 2017

Utdeling av Alf Bjørseths Inspirasjonspris 2017

Musikkinnslag
Marius Roth Christensen

Avslutning
Rektor Mari Sundli Tveit

       

Arrangementet er åpent for alle

Antrekk: Pent 

Høytidelig stemning under doktorgradsseremonien.
Høytidelig stemning under doktorgradsseremonien.
Foto
Håkon Sparre

Tid: 22. september, kl. 14 -16

Sted: Festsalen, Urbygningen

Vertskap
Administrasjonsledelse
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. august 2017 - 12:29 - Updated 11. september 2017 - 14:52

Changing the world with paper

Hendelse avsluttet
Gjesteforelesning med Chew M.Chai
Kl.
15:30 - 16:30

Paperfuge: An ultralow-cost, hand-powered centrifuge inspired by the mechanics of a whirligig toy.

Vitenparken, 4. september, klokken 15.30 - 16.30Join us for an exciting transdisciplinary talk that spans the boundaries of engineering, global health, development studies and pedagogy. The Prakash Lab at the Department of Bioengineering at Stanford University is at the cutting edge of frugal innovation, the development of low-cost, low-tech medical devices to address equity issues in resource constrained settings. The talk will highlight some of the award winning innovations developed by the lab including Foldscope (origami-based microscope that costs less than a dollar to manufacture) and the Paperfuge among others.

Our special guest is Chew M.Chai. She is a graduate student in the Bioengineering Department at Stanford University. Her research focuses on developing tools with applications in biophysics and global health. These inventions include a biomimetic platform for the design of next-generation contact lenses and a live-cell rheometer for biofilm formation studies, now used by major healthcare companies, and a 20-cent paper centrifuge, currently undergoing field testing in Madagascar.

Vertskap
Institutt for folkehelsevitenskap
Campus Ås
Kontaktperson
Published 25. august 2017 - 15:17 - Updated 25. august 2017 - 15:17

Green Space Management

Impulsforelesning
Kl.
14:15 - 16:00

Høstens program for de populære Impulsforelesningene er nå klart.

Impulsforelesningene går av stabelen på torsdager kl 14.15-16.00 i Festsalen i Urbygningen
9. november er det: "Green Space Management - The glue of Landscape Architecture Innovation"" med
landskapsarkitekt/professor Thomas Randrup, NMBU og SLU.

Vertskap
NMBU Fakultet for landskap og samfunn
Campus Ås
Published 25. august 2017 - 13:30 - Updated 25. august 2017 - 13:30

Alle kan redde verden litt

Impulsforelesning
Kl.
14:15 - 16:00

Høstens program for de populære Impulsforelesningene er nå klart.

Impulsforelesningene går av stabelen på torsdager kl 14.15-16.00 i Festsalen i Urbygningen
26. oktober er det: "Alle kan redde verden litt - om hvorfor og hvordan vi må tenke nytt om grønn byutvikling" med
Adm. dir. Jan Christian Vestre, Vestre AS

Vertskap
NMBU Fakultet for landskap og samfunn
Campus Ås
Published 25. august 2017 - 13:29 - Updated 25. august 2017 - 13:29

Hvorfor er eiendomsutvikling blitt byutviklingens viktigste premiss?

Impulsforelesning
Kl.
14:15 - 16:00

Høstens program for de populære Impulsforelesningene er nå klart.

Impulsforelesningene går av stabelen på torsdager kl 14.15-16.00 i Festsalen i Urbygningen


12. oktober er det: "Hvorfor er eiendomsutvikling blitt byutviklingens viktigste premiss?" med
Forsker og forfatter Erling Dokk Holm

Vertskap
NMBU Fakultet for landskap og samfunn
Campus Ås
Published 25. august 2017 - 13:28 - Updated 25. august 2017 - 13:28

Utforming av byens rom, medvirkning og vitalisering

Impulsforelesning
Kl.
14:15 - 16:00

Høstens program for de populære Impulsforelesningene er nå klart. Impulsforelesningene går av stabelen på torsdager kl 14.15-16.00 i Festsalen i Urbygningen

28. september er det "Utforming av byens rom, medvirkning og vitalisering" som er tema med Arkitekt Joakim Skajaa, Eriksen & Skajaa.

Vertskap
NMBU Fakultet for landskap og samfunn
Campus Ås
Published 25. august 2017 - 13:16 - Updated 25. august 2017 - 13:16

Utdeling av Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur

Hendelse avsluttet
Impulsforelesning
Kl.
14:15 - 16:00

IMPULS-forelesning: Presentasjon av kandidatene og utdeling av prisen

Høstens program for de populære Impulsforelesningene er nå klart.
Impulsforelesningene går av stabelen på torsdager kl 14.15-16.00 i Festsalen i Urbygningen

14. september er det: "Statsbyggs studentpris for fremragende landskapsarkitektur"

Det blir presentasjon av de 3 nominerte mastergradsoppgavene og utdeling av prisen:

- Anna Normann Røine: "Taklandskap for bier og byfolk"

- Sigurd Været: " Austråtts østre hage,- et historisk perspektiv"

- Taran Aanderaa og Vaar Bothner: " Før flommen - bærekraftig overvannshåndtering for økt klimaresiliens i norske byer og tettsteder"

- Utdeling av studentprisen v/ Statsbygg.

Vertskap
NMBU Fakultet for landskap og samfunn
Campus Ås
Published 25. august 2017 - 13:15 - Updated 25. august 2017 - 13:15

Sider