Candidates for the Student Election spring 2021

STUDENT ELECTION SPRING 2021

CANDIDATES - THE STUDENT BOARD:

Complete candidacies at the bottom of the page. 

President:

 • David Martens
 • Ina Maria Finnerud
 • Vegard Sjaastad Hansen

Member:

 • David Martens
 • Nisha Jha
 • Vegard Sjaastad Hansen

CANDIDATES - FACULTY BOARDS:

Complete candidacies at the bottom of the page. 

BIOVIT (Biovitenskap)

 • Anne Trætteberg Reitan

HH (Handelshøyskolen)

 • Emiline Frantzen

 KBM (Kjemi, Biologi og Matvitenskap)

 • Iben Amalie Lund 

LANDSAM (Landskap og Samfunn)

 • Elise Morken
 • Emilie Netskar
 • Judith Landøy

MINA (Miljøvitenskap og Naturforvaltning

 • Ada Marie Orthe Karlsen
 • Cecilie Henrichsen
 • Gina Granheim

 REALTEK (Realfag og Teknologi)

 • Marthe Ahlgreen Hansen

 VET ( Veterinærstudiet)

 • Thea Menne Scheide

 CANDIDATES - UNIVERSITY BOARD:

Complete candidacies at the bottom of the page. 

 •  Astrid Lunde
 • Tilde Birgitte Dalberg
 • Anne Trætteberg Reitan - vara 

 

Published 15. April 2021 - 13:13 - Updated 15. April 2021 - 13:13