Faculty Board

The Faculty Board Representatives for fall 2019

 

Fakultetsstyre representanter
   
Fakultet Navn 
Biovitenskap Marianne Mjelde
Biovitenskap Tor Malnes Grobstok
Handelshøyskolen Cecilie Augensen Nilsen
Handelshøyskolen Pontus Fredrik Birkedal
KBM Beate Bjørgan
KBM Nikolai Bøgseth Aunbakk
LANDSAM Ida Børve Smith
LANDSAM Fredrik Dalen
MINA Emma Kuskemoen
MINA Jardar Lindaas Bringedal
REALTEK Mari Valle Kjelby
REALTEK Fredrik Forsberg Ellingsen
VET Thea Menne Scheide
VET Lars-Amund Skari

 

 

Published 7. May 2019 - 14:46 - Updated 7. May 2019 - 14:46