Webinar

Webinar 12 June 2020: Biodrivstoff som klimatiltak i Norge mot 2030

  • webinar miljødirektoratet
    Photo
    Miljødirektoratet

Bio4Fuels inviterte Miljødirektoratet til å lede et webinar for å gå gjennom ulike biodrivstofftiltak i Klimakur 2030, og de viktigste forutsetningene, begrensninger og usikkerhetene knyttet til disse. Webinaret hadde 130 påmeldte, og var åpent for alle.

Webinar 12 June 2020: Biodrivstoff som klimatiltak i Norge mot 2030

Klimakur 2030 analyserer potensialet for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser i Norge, og ser på tiltak som øker opptaket og reduserer utslipp fra skog og annen arealbruk.

Forskningssenteret Bio4Fuels har som mål å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren gjennom å legge til rette for en bærekraftig produksjon av biodrivstoff i Norge, og ønsker dermed å løfte denne kunnskapen. Bio4Fuels inviterte derfor Miljødirektoratet til å lede et webinar for å gå gjennom ulike biodrivstofftiltak i Klimakur 2030, og de viktigste forutsetningene, begrensninger og usikkerhetene knyttet til disse. Det var rom for spørsmål og dialog avslutningsvis. Webinaret var åpent for alle som er interessert i biodrivstoff som klimatiltak.

Rapporten Klimakur 2030 er en utredning av ulike tiltak og virkemidler som kan gi minst 50 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 sammenlignet med 2005, gjort av Miljødirektoratet sammen med Statens vegvesen, Kystverket, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Enova.

Webinaret ble filmet. Du kan se det her.
Du finner presentasjonene som ble holdt under webinaret i høyre felt (pc) eller nederst (mobil) på denne siden.

Published 12. June 2020 - 14:16 - Updated 15. June 2020 - 15:24