Webinar

Webseminar: Norsk skogsektor mot 2050: Gir biodrivstoff nye muligheter?

Hvordan er fremtidsutsiktene for norsk skogsektor? Vi inviterer til et åpent seminar hvor vi presenterer de nyeste resultatene om råstoff til biobasert industri i Norge, utvikling av en nordisk verdikjede for biodrivstoff og potensielle markeder for trevirke.  

Webseminar: Norsk skogsektor mot 2050: Gir biodrivstoff nye muligheter?

Hvordan er fremtidsutsiktene for norsk skogsektor? Vi inviterer til et åpent seminar hvor vi presenterer de nyeste resultatene om råstoff til biobasert industri i Norge, utvikling av en nordisk verdikjede for biodrivstoff og potensielle markeder for trevirke.  

Dato: Onsdag 6. mai 2020

Sted: nettadressen til arrangementet sendes til de påmeldte ca en uke før seminaret

Kl: 12:00 - 14:30

Påmelding: https://nettskjema.no/a/142214

Deltagelsen er gratis, men påmelding kreves.

 

Resultatene vi skal presentere kommer fra forskningsprosjektene Bio4Fuels og BioNEXT.

  • I BioNEXT har vi sett på hva som skal til for at fremtidig bioenergiproduksjon skal bli lønnsom, effektiv og bærekraftig. Du kan lese mer om BioNEXT her.
  • Bio4Fuels er et forskningssenter for miljøvennlig energi hvor hovedmålet er å utvikle bærekraftige biodrivstoff som kan produseres kommersielt i Norge. Du kan lese mer om Bio4Fuels her.
  • Vi som arrangerer seminaret jobber først og fremst med råstofftilgjengelighet, skogsektor­modellering og rammevilkår.

Hensikten med seminaret er å samle sentrale aktører i verdikjedene i skogsektoren – i vid forstand. Vi vil presentere hovedresultatene fra BioNEXT og diskutere hvordan vi kan bygge videre på dem i Bio4Fuels, i samarbeid med brukerpartnere og andre interesserte.

Spre gjerne denne invitasjonen til kollegaer.

Beklager dersom du får denne invitasjonen flere ganger.

Eventuelle spørsmål kan rettes til per.kristian.rorstad@nmbu.no.

Published 15. April 2020 - 9:53 - Updated 15. April 2020 - 9:56