Writing Centre's Ph.D Webinar on Introductions

The NMBU Writing Centre’s Ph.D Webinar series continues this October. This month’s topic is on Introductions. We will discuss how to construct an Introduction, the core components and structure, and how Introductions can be a foundation for the rest of your early draft writing. 

The Ph.D Webinar series is open to all NMBU Ph.D Candidates and will be provided using Zoom.

The Webinar will be held in English. 

Date: Friday, October 30, 2020 

Time: 11:15-12:30 (optional Q&A until 13:00) 

Topic: Writing Introductions 

Schedule:    

11:15-11:45 Lecture 

11:45-12:15 Small group exercise 

12:15-12:30 Group discussion 

12:30-13:00 Optional Question and Answer period 

Requirements: All participants are expected to write one paragraph that introduces their research. If you have already written an introduction for publication, please feel free to use what you have already written. These paragraphs will be used during the group exercise

To register: Follow the link to complete your registration. You will receive a confirmation email with more information after your registration is received. 

https://nmbuwritingcentre.setmore.com/class  

Please note, registration opens 15 days before the webinar. If you have problems with registering, please contact clayton.gouin@nmbu.no  

 

Norsk:

Måneden nærmer seg slutten og det er tid for et nytt PhD webinar arrangert av Skrivesenteret. Denne gangen vil vi snakke om hvordan å skrive innledning. Fokuset vil ligge på struktur og forventet innhold, samt hvordan en innledning kan være et fundament og en veiviser tidlig i skriveprosessen. 

Webinarene er åpne for alle PhD-studenter ved NMBU og holdes over Zoom.

Språk: Engelsk

Dato: Fredag 30. oktober, 2020

Tid: 11.15 – 12.30 (frivillig spørsmål og svar-runde frem til 13.00)

Tema: Hvordan skrive Innledning

Oppsett:

          11.15 – 11.45 Forelesning

          11.45 – 12.15 Gruppearbeid

          12.15 – 12.30 Gruppediskusjoner

          12.30- - 13.00 Felles spørsmål og svar-runde

Forberedelser:

Det er forventet at alle deltagere har skrevet et avsnitt som presenterer egen forskning på forhånd. Hvis du tidligere har skrevet en introduksjon tilknyttet publisering av eget arbeid, kan det tas utgangspunkt i den. Avsnittet vil benyttes under gruppeøvelsene.

Registrering:

Følg lenken under for å registrere deg som deltager. Du vil deretter motta en bekreftelse på epost som inneholder ytterligere informasjon.

https://nmbuwritingcentre.setmore.com/class  

Vær oppmerksom på at registrering åpner 15 dager før webinaret. Vennligst kontakt clayton.gouin@nmbu.no  hvis det skulle oppstå problemer med registering.

 
Published 22. October 2020 - 8:21 - Updated 22. October 2020 - 8:23