Akademiet for yngre forskere søker medlemmer

Sitatet fra førespørsel:

"Kort fortalt er formålet med akademiet å bli en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere samt være en pådriver for nyskapende forskningsformidling [...]

Vi søker yngre forskere i etableringsfasen - gjerne post docer og stipendiater i sluttfasen av doktorgradsløpet - fra alle fagfelt i hele landet. Vi er interessert i å nå forskere som engasjerer seg for forskningspolitikk og forskningsformidling og har lyst til å jobbe tverrfaglig.

Utenlandske forskere er velkommen til å søke, men ettersom kontaktflaten til akademiet vil være norske myndigheter og allmennhet er viktig at søkere behersker noe norsk. Det vil si at søkere bør kunne lese politiske dokumenter som stortingsmeldinger og være komfortabel med å snakke norsk i møte med andre."

Har du lyst å være med? Da finner du mer informasjon i denne PDFen.

Published 31. October 2016 - 17:55 - Updated 23. May 2017 - 19:21