NMBU internal seed funding 2019

7 projects were awarded from the NMBU seed funding in 2019, with a central focus: "Interdisciplinary cooperation in sustainability".

The Rector made 2.5 mill. NOK available for internal projects in 2019 with a deadline of 6 May 2019. The condition is that te projects must contribute to the realisation of the NMBU strategy. The overall commitment of the strategy is "a common effort for a sustainable future". The Rector concluded the award of the funding from the proposal of a 6 member jury.

NMBU internal seed funding 2019

This year showed an overwhelming interest for this internal announcement. Within the deadline 30 applications had been sent to the committee. All NMBU faculties have been involved in the applications that in total summed up to a 13.6 mill. NOK! With the available funding of 2.5 mill. NOK this gave an award percentage of appx 18 %, a little higher than in 2018 (14 %). It is obvious that several scientific employees have been in contact with each other across faculty boarders for this announcement. Many of the applications had exeptionally well fulfillment of all 4 criterias , however, as the funds were limited all could not be awarded funds. To enable the most efficient use of the seed funding a cut of some of the project budgets have been made, and some projects have been asked to cooperate.

The following 7 projects were awarded the NMBU seed funding (text in Norwegian):

No#

Applicant

Who to cooperate

Title, and guidance from the Rector

7.

Rani Lill Anjun &

Elena Rocca

HH

CAPS +

tverrfaglig NMBU nettverk

 

 

Hvordan jobbe sammen mot en bærekraftig

framtid? Utdanning av morgendagens forskere

til å identifisere, forstå og overkomme barrierer

for tverrfaglig samarbeid og forskning

 

Det forutsettes at dette prosjektet samordnes med prosjekt 15. Komitéen anser at miljøene bak prosjektene 7 og 15 kan komplementere hverandre i et felles pilotprosjekt rettet inn mot etablering av tverrfaglige kurs på tvers for hele NMBU.

10.

Christiaan Henkel

 

VET

BIOVIT

 

PoreCamp@NMBU – sekvensere hva som helst, når som helst, hvor som helst.

 

Det forutsettes at alle relevante NMBU-FAK inviteres med.

12.

Erling Dokk Holm

LANDSAM

+ alle NMBU FAK + stud.

Norge 2040 – fem mulige framtider i antropocenens tid.

 

Det forutsettes at også VET kommer med i prosjektet, og at søkeren innledningsvis legger en del arbeid i en god forankring av prosjektet på de ulike fakultetene

15.

Elin Kubberød

 

 

HH

LANDSAM

«Tverrfaglig problemløsing i team» – et pilotprosjekt for etablering av problembasert undervisningstilbud på tvers av studieprogram

 

Det forutsettes at dette prosjektet samordnes med prosjekt 7. Komitéen anser at miljøene bak prosjektene 7 og 15 kan komplementere hverandre i et felles pilotprosjekt rettet inn mot etablering av tverrfaglige kurs på tvers for hele NMBU.

19.

Angela Schwarm

BIOVIT

VET

KBM

UiO

Bærekraftig drøvtyggerproduksjon: metan, mikrobiom og immuneffektivitet hos melkekyr

21.

Ole Jørgen Hanssen

MINA (Østfold)

BIOVIT. REALTEK, HH, KBM

SEVU

Tverrfaglig undervisning i sirkulærøkonomi

og livsløpsvurdering ved NMBU

 

 

 

30.

Trine Hvoslef-Eide

BIOVIT, LANDSAM, HH, MINA, REALTEK Læringssent.

Vitenparken Pådriv

Videreføring av det Nasjonale senteret for urbant landbruk ved NMBU (inkl. master i urbant landbruk).

 

Bevilgningen gjelder kun for 2019 (1 år).

 

Published 27. May 2019 - 10:03 - Updated 19. June 2019 - 15:44