Key numbers and data for project applications og data til prosjektsøknader

Institusjon: Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU)
Adresse: Postboks 5003
Postnummer: 1432
Poststed: Ås
E-post til postmottak: post@nmbu.no
Internettadresse: https://www.nmbu.no/ 
Organisasjonsnummer: 969 159 570
Pic nr: 999902967
Organisasjonsform: Statelig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter 

Key numbers for 2018

Antall ansatte: 1 775
Antall FoU-årsverk utført av egne ansatte: 860
Antall studenter: 5 326
Antall doktorgradskandidater: 520
Antall doktorgrader årlig: 90-100
Antall studieprogram: 17 bachelorprogram, 45 masterprogram
Antall ph.d-program: 10

Data for 2018

Årlig omsetning: 1 854 mill. kroner (1. 85 mrd)
Samlet balanse: 3.324 mill. kroner (3. 32 mrd)
Driftsresultat: -16,2 mill. kroner 

 

Published 6. February 2020 - 14:16 - Updated 6. February 2020 - 15:14