Livskvalitet, teknologi og daglige reiser i Oslo og Viken / Quality of life, new urban technologies and daily travel in Oslo and Viken (App Cities)

Livskvalitet, teknologi og daglige reiser i Oslo og Viken / Quality of life, new urban technologies and daily travel in Oslo and Viken (App Cities)

Velkommen til forskningsprosjektet 'Livskvalitet, teknologi og daglige reiser i Oslo og Viken (App Cities)'.

prosjekt

About/Aims
Objectives

Velkommen til App Cities. Forskningsprosjektet gjennomføres av Institutt for by- og regionalplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Prosjektet støttes av Statens vegvesen og Viken fylkeskommune.

Hensikten med prosjektet er å undersøke hvordan ulike sider ved livskvalitet endrer seg over tid i Oslo og Viken.

Prosjektet fokuserer på nabolag, byrom, daglig reise, bruk (eller ikke-bruk) av nye teknologier, og hvordan alle disse påvirker livskvaliteten over tid.

Deltakerne i forskningsprosjektet er voksne innbyggere fra utvalgte nabolag i Oslo og Viken.

Du kan følge oppdateringer om prosjektets utfall her.

Tusen takk for din interesse for forskningsprosjektet vårt.

Kostas Mouratidis
Prosjektleder, Forsker, Institutt for by- og regionplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Sebastian Peters
Instituttleder, Førsteamanuensis, Institutt for by- og regionplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 

ENGLISH

Welcome to the research project of the Norwegian University of Life Sciences that examines how various aspects of quality of life change over time in Oslo and Viken.

The study focuses on neighborhoods, urban spaces, daily travel, the use (or non-use) of new urban technologies, and how all these influence quality of life over time.

Participants in this research study are adult residents of various neighborhoods within Oslo and Viken counties.

The App Cities project is supported by the Norwegian Public Roads Administration and the Viken county.

You can follow updates about the project here.

Thank you for your interest in our research project.

Kostas Mouratidis
Principal Investigator, Postdoctoral Researcher, Department of Urban and Regional Planning, Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

Sebastian Peters
Co-investigator, Associate Professor and Head of Department, Department of Urban and Regional Planning, Norwegian University of Life Sciences (NMBU)