App Cities: New urban technologies, daily travel, and quality of life

App Cities: New urban technologies, daily travel, and quality of life

Welcome to the research project "App Cities: New urban technologies, daily travel, and quality of life".

Velkommen til forskningsprosjekt "App Cities: Ny teknologi, daglige reiser, og livskvalitet".

prosjekt

About/Aims
Objective

 

Welcome to App Cities. This research project is undertaken by the Department of Urban and Regional Planning at the Norwegian University of Life Sciences (NMBU). The project is supported by the Norwegian Public Roads Administration and the Viken county.

The study focuses on neighborhoods, urban spaces, daily travel, the use (or non-use) of new urban technologies, and how all these influence quality of life over time.

Participants in this research study are adult residents of various neighborhoods within Oslo and Viken counties.

You can follow updates about the project here.

Thank you for your interest in our research project.

Kostas Mouratidis
Principal Investigator, Postdoctoral Researcher, Department of Urban and Regional Planning, Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

Sebastian Peters
Co-investigator, Associate Professor and Head of Department, Department of Urban and Regional Planning, Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

 

Velkommen til App Cities. Forskningsprosjektet gjennomføres av Institutt for by- og regionalplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Prosjektet støttes av Statens vegvesen og Viken fylkeskommune.

Hensikten med prosjektet er å undersøke hvordan ulike sider ved livskvalitet endrer seg over tid i Oslo og Viken.

Prosjektet fokuserer på nabolag, byrom, daglig reise, bruk (eller ikke-bruk) av nye teknologier, og hvordan alle disse påvirker livskvaliteten over tid.

Du kan følge oppdateringer om prosjektets utfall her.
 
Tusen takk for din interesse for forskningsprosjektet vårt.
 

Kostas Mouratidis
Project Manager, Researcher, Department of Urban and Regional Planning, Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

Sebastian Peters
Co-investigator, Associate Professor and Head of Department, Department of Urban and Regional Planning, Norwegian University of Life Sciences (NMBU)