FØRSTE NASJONALE WORKSHOP I NORGE

COST-medlemmer fra Norge i COST Action CA18214 arrangerer det første nasjonale workshopet om new working spaces i Norge, 2 november kl. 12.30 til 16. 00 i samarbeid med Coworking Norge.

COST members from Norway with Coworking Norge organized the first national workshop on New Working Spaces in Norway on November 2, from 12. a.m. to 4 p.m.

Lokal arrangør CA18214-medlemmer fra Norge: Mina Di Marino (Mc Member Norge, NMBU), Torhild Andersen (WG group Norge, koordinator i Coworking Norge), Seyed Hossein Chavoshi (Mc Member Norge, NMBU), Helyaneh Aboutalebi Tabrizi (WG group Norge and PhD ITN Coral) and Johan Barstad (MC Substitute, HGuT).

Workshopen gjennomføres både fysisk og virtuelt

https://nmbu.zoom.us/j/65423328215?pwd=NnJlUnJpdTdvQmoxOUFJUks4THdQQT09

MÅL: Den nasjonale workshopen tar sikte på å i) utveksle kunnskap om det voksende fenomenet New Working Spaces (NWS) (slik som coworking, makerspaces, fablabs, hackerspaces, Living Lab, bedriftslaboratorier, andre samarbeidende og kreative arbeidsrom, biblioteker som tilbyr coworking og makerspaces og kontordelingstjenester), ii) og forstå ulikheter og likheter mellom by og land, og belyse implikasjonene for by- og regional utvikling og politikk i Norge.

Workshopen tar også sikte på å fremme samarbeid mellom nasjonale og internasjonale akademikere og andre norske aktører som er interessert i temaet. Både akademiske deltakere og interessenter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå spiller en avgjørende rolle som eksperter på utviklingen av NWS i storbyområder, mellomstore småbyer og rurale områder i Norge.

Sted: Høgskolen Innlandet, Campus Lillehammer, Nyhove, Møterom 10 (1k224)

AGENDA

12.00 Lunsj serveres i møterommet

12.30    Velkommen og presentasjon av deltakerne

12.40    Introduksjon av CA18214 (Seyed Hossein Chavoshi and Helyaneh Aboutalebi Tabrizi)

12.50    Oversikt over Norge – en ny database i Norge. Forsking om NWS i urbane og rurale områder i Norge, og i perifere og sentrale distrikter i Oslo. (Mina Di Marino, Seyed Hossein Chavoshi, Helyaneh Aboutalebi Tabrizi and Johan Barstad)

13.10    Hva vet vi fra Finland og Sverige? Internasjonale CA18214 medlemmer fra Finland, Suvi  Nenonen Three perspectives to co-working culture in Finland og fra Sverige, Maria Svensson Wiklander The Remote Lab - en kunskaps och utvecklingsnod för framtidens distansoberoende arbetsliv’

13.40 Presentasjon av nettverket Coworking Norge. Hva driver vi med? Hva trenger vi mer kunnskap om? v/Torhild Andersen

13.50   Kontoret er overalt. Innsmett om Orbit v/ Andreas  Solbakken

 

14.00 Kaffepause 

14.15 Presentasjon av REDINN- prosjektet ved Høgskolen I Lillehammer v/ Atle Hauge

14.30 Introduksjon til RESHARE -prosjektet ved TØI instituttet v/ Tanu Priya Uteng

14.45 Intro til diskusjon:

                Hva har vi lært?

                Hva trenger vi å vite mer om?

                Hva kan vi samarbeide om?

16.00 Slutt

 

Middag i Lillehammer sentrum

(betales av deltakerne selv) 

PÅMELDING:

E-post til mina.di.marino@nmbu.no  innen 29.10

Oppgi om du vil delta fysisk eller digitalt.   

Published 25. October 2021 - 11:10 - Updated 2. November 2021 - 12:07