Demensomsorg på gård: Avslutningskonferanse

  • Demensomsorg på gård
    Photo
    Illustration by Headspin © NMBU

Velkommen til avslutningskonferanse for forskningsprosjektet Demensomsorg på gård, 10. juni 2020, Park Inn by Radisson, Oslo Airport

Demensomsorg på gård: Avslutningskonferanse

Du er herved invitert til avslutningskonferanse for forskningsprosjektet Demensomsorg på gård.

Tid: Onsdag 10. juni 2020
Sted: Park Inn by Radisson, Oslo Airport

Hensikten med prosjektet har vært å undersøke om og hvordan dagaktivitetstilbud på gård kan bidra til en god hverdag for hjemmeboende personer med demens, og samtidig være en aktuell tilleggsnæring for landbrukssektoren. 

Prosjektet har pågått siden 2016 og vi har undersøkt erfaringer og ulike helsemål for personer med demens og deres pårørende. Vi har også utforsket gårdskonteksten som miljø for omsorg, og sett på faktorer som spiller inn ved samarbeid mellom gårdbrukere og kommuner.

På avslutningskonferansen vil vi presentere våre resultater. Konferansen er for deg med interesse for dagaktivitetstilbud for personer med demens.

Deltakelse er gratis. Velkommen!

Besøk prosjektets nettside for informasjon om prosjektet: www.demensomsorgpagard.no

Påmelding (påmeldingsfrist: 30. april 2020)


Programmet kommer senere.

Published 25. November 2019 - 12:49 - Updated 25. November 2019 - 15:02