Demensomsorg på gård: Avslutningskonferanse

  • Demensomsorg på gård
    Photo
    Illustration by Headspin © NMBU

Konferanses på Gardermoen 10. juni er avlyst. Tatt i betraktning fare for smitte av koronavirus er det ikke forsvarlig å planlegge for en gjennomføring i juni. Vi jobber for å kunne arrangere konferansen til høsten gitt at situasjonen tilsier det. 

Demensomsorg på gård: Avslutningskonferanse

Prosjektets avslutningskonferanse på Gardermoen 10. juni er avlyst. Tatt i betraktning fare for smitte av koronavirus er det ikke forsvarlig å planlegge for en gjennomføring i juni. 

Vi jobber for å kunne arrangere konferansen til høsten gitt at situasjonen tilsier det. Vi kommer tilbake med dato når denne er avklart. 

Prosjektet har også avlyst reiser og foredrag fram til midt i mai. 

Prosjektteamet sender gode hilsener til alle følgere av prosjektet - ta godt vare på dere selv og alle rundt dere!

_____________________________

Du er herved invitert til avslutningskonferanse for forskningsprosjektet Demensomsorg på gård.

Tid: Informasjon kommer
Sted: Park Inn by Radisson, Oslo Airport

Hensikten med prosjektet har vært å undersøke om og hvordan dagaktivitetstilbud på gård kan bidra til en god hverdag for hjemmeboende personer med demens, og samtidig være en aktuell tilleggsnæring for landbrukssektoren. 

Prosjektet har pågått siden 2016 og vi har undersøkt erfaringer og ulike helsemål for personer med demens og deres pårørende. Vi har også utforsket gårdskonteksten som miljø for omsorg, og sett på faktorer som spiller inn ved samarbeid mellom gårdbrukere og kommuner.

På avslutningskonferansen vil vi presentere våre resultater. Konferansen er for deg med interesse for dagaktivitetstilbud for personer med demens.

Deltakelse er gratis. Velkommen!

Besøk prosjektets nettside for informasjon om prosjektet: www.demensomsorgpagard.no

Programmet kommer senere.

Published 25. November 2019 - 12:49 - Updated 19. March 2020 - 14:51