Demensomsorg på gård: Avslutningskonferanse

  • Demensomsorg på gård
    Photo
    Illustration by Headspin © NMBU

Avslutningskonferanse for prosjektet avholdes 23. oktober på Park Inn by Radisson, Gardermoen. På grunn av smittevernrestriksjoner er arrangementet lukket med kun inviterte gjester. Konferansen vil strømmes og oppgjøres tilgjengelig etter konferansen.

Demensomsorg på gård: Avslutningskonferanse

Tid: 23. oktober 2020, 09:30-16:00
Sted: Park Inn by Radisson, Oslo Airport

Hensikten med prosjektet har vært å undersøke om og hvordan dagaktivitetstilbud på gård kan bidra til en god hverdag for hjemmeboende personer med demens, og samtidig være en aktuell tilleggsnæring for landbrukssektoren. 

Prosjektet har pågått siden 2016 og vi har undersøkt erfaringer og ulike helsemål for personer med demens og deres pårørende. Vi har også utforsket gårdskonteksten som miljø for omsorg, og sett på faktorer som spiller inn ved samarbeid mellom gårdbrukere og kommuner. På avslutningskonferansen vil vi presentere våre resultater. 

Konferansen er lukket med et begrenset antall deltakere innenfor hotellets smittevernrestriksjoner der forskergruppen, prosjektets rådgivende gruppe og inviterte gjester deltar. De som er invitert vil motta invitasjon og påmeldingsskjema på e-post.

Lenke til strømmingen og opptak kommer senere.

Besøk prosjektets nettside for informasjon om prosjektet: www.demensomsorgpagard.no

Programmet kommer senere.

Published 21. September 2020 - 11:50 - Updated 29. September 2020 - 13:12