Design for Society

Design for Society

Studentledet emneutvikling (selvprogrammering) Design for Society

prosjekt

About/Aims
More about the project

Design for Society er et initiativ til et «kurs» som ikke står på studieplanen. En gruppe studenter, Abel Crowford, Idil Akdos og Anthony Martel ønsket å invitere studenter på tvers av NMBUs studieprogrammer til å arbeide med virkelighetsnære problemstillinger. Ulike case ble utviklet, delvis i samarbeid med Pådriv. Studentene utviklet et opplegg for kurset og med forventninger om læringsutbytte. Alle studentene som meldte sin interesse for å delta, har skrevet en avtale med professor Elin Børrud basert på kursbeskrivelsen.

Design for Society er en pilot som blir gjennomført våren 2019. Erfaringer fra dette initiativet vil brukes videre til å utrede SITRAP sin rolle som katalysator og veileder for studenter som ønsker å «selvprogrammere».