Metodeutvikling

Metodeutvikling

ekstern internship

Kjerneaktiviteten i SITRAP er metodeutvikling på tvers av undervisning – forskning og praksis.

prosjekt

About/Aims
Background

Dette arbeidet skjer innenfor Forskergruppa Territorialisering & metoder i planlegging, som har fokus på den romlige planleggingens metodologi. Forskergruppa har nettverksmøter med eksterne aktører i tillegg til Plansjefsymposiet, sist gang arranger i 2018.

Arbeidet har foreløpig resultert i et bokkapittel.

Børrud, E., & Grønning, M. (2018). Metoder i planlegging - et spørsmål om kompetanse. In Plan og samfunn: System, praksis, teori (pp. 308-333): Cappelen Damm Akademisk. Her kan vi lenke til en pdf.

Papers på gang:

  • Design thinking as a method to bridge multi-disciplinary knowledge to spatial planning
  • The project is a review of the theoretical background and evolution of design thinking in different fields that normally not are associated by design processes, such as the study of education and organizations in relation to design methods in spatial planning. The aim of the project is to explore how experiences of design thinking in other fields can be re-introduced to spatial planning as a way of handling multi-disciplinary knowledge in a planning process. The aim of the project is to evolve questions of how design thinking can bridge between urban design methods and collaborative methods in societal planning and thus strengthening spatial planning as an interdisciplinary activity with transdisciplinary outcome.
  • The Virtues and Limits of Urban Morphology – spatial consciousness and methodological awareness in planning (litt fra Marius sitt abstract)