Lansering av NORNESK

Årsmøte

Årsmøte

Photo
NORNESK

Lanseringsseminaret bød på et innholdsrikt og faglig spennende program. Åpning og innledning ble holdt av John-Arne Røttingen, direktør, Norges Forskningsråd, og Gro Jamtvedt, dekan, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet. Seminaret inneholdt en paneldebatt, hvor muligheter og begrensninger for utarbeidelse og anvendelse av systematiske kunnskapsoppsummeringer ble diskutert under ledelse av professor Hans Lund, Høgskulen på Vestlandet. Deltakerne fikk også overvære spennende innlegg om ulike typer systematiske kunnskapsoppsummeringer og deres berettigelse og nytte.

Her finner du mer informasjon om seminaret og NORNESK.

Published 30. June 2020 - 11:13 - Updated 30. June 2020 - 12:03