Benjaminsen & Svarstad: Politisk økologi - Miljø, mennesker og makt

From the publisher:

"Over hele verden pågår det konflikter om bruk og vern av miljø og naturressurser. Politisk økologi er en tverrfaglig forskningstradisjon for studier av årsaker til slike konflikter, der det spesielt legges vekt på å studere maktforhold.2. utgave av «Politisk økologi» er oppdatert og har mye nyskrevet tekst. Et nytt kapittel handler om norske klimasatsinger i det globale Sør. Begge forfatterne har omkring 30 års erfaring med forskning om miljø og samfunn i Afrika og Norge. De bruker eksempler fra sin egen forskning for å demonstrere hvordan politisk økologi kan forstås og anvendes". (Source: Universitetsforlaget)

In English:

"Worldwide, there are conflicts about the use and protection of the environment and natural resources. Political ecology is an interdisciplinary research tradition for studying the causes of such conflicts, with particular emphasis on the study of power relations. This 2nd edition of 'Political Ecology' is updated and contains a lot of newly written text, including a new chapter on Norwegian climate initiatives in the global South. Both authors each have around 30 years of experience in research on environment and society in Africa and Norway. They use examples from their own research to demonstrate how political ecology can be understood and used". (Translated from Norwegian; Source: Universitetsforlaget)

More from the publisher/Buy the book

Politisk Økologi - Miljø, mennesker og makt
Politisk Økologi - Miljø, mennesker og makt
Photo
Universitetsforlaget

Published 22. September 2017 - 13:35 - Updated 22. September 2017 - 13:57