"I fremtiden spiser vi trær"

NorZymeD-prosjektet og Vitenparken arrangerer "vitenkafe" for alle som ønsker å hvite mere om den spennende forskningen som foregår internasjonalt og på universitetet på Ås, NMBU. Du trenger ingen forkunnskaper og ingen spørsmål er for dumme. NorZymeD støttes av NFR gjennom BIOTEK 2021-programmet.

 Trenger du inspirasjon? Se videos; "Bioøkonomi - et mangfold av produkter", "Enzymer - naturens eget presisjonsverktøy" og les artikkelen i forskning.no  "Setter fart på bioøkonomien".

 

PROGRAM

 

Kl 18:00-19:00, Åpen kafe

 

Kl 19:00-19:10, Ragnhild Solheim (Forskningsdirektør, NMBU) - Velkommen

 

Kl 19:10-19:20, Øystein Johnsen (Dekan, NMBU)
NMBUs satsing på bioraffinering

 

Kl 19:20-19:30, Gustav Vaaje-Kolstad (Førsteamanuensis, NMBU)
Enzymer, små molekyler som gir store muligheter

 

Kl 19:30-19:40, Live Heldal Hagen (Stipendiat, NMBU)
- Mikrober, våre beste venner i bioøkonomien

 

Kl 19:40-20:00 PAUSE

 

Kl 20:00-20:10, Vincent Eijsink (Professor, NMBU)
NorZymeD - Den nasjonale enzymjakten

 

Kl 20:10-20:20, Martin Lersch (Seksjonsleder, Borregaard)
- Hva er flaskehalsen for kommersialisering av 2. generasjons biodrivstoff, og kan enzymer være en del av løsningen?

 

Kl 20:20-20:30, Margareth Øverland (Professor IHA, Senterleder FOODS of Norway) - Nye fôrråvarer fra skog og hav

 

Kl 20:30-20:40, Marit Valseth (Seniorrådgiver, Innovasjon Norge)
Innovasjon Norges Bioøkonomi satsing

 

Kl 20:40-21:00 Avslutning/diskusjon

 

Velkommen!

 

 

Organisatorer:

          

 

Samarbeidspartners: 
 

      

                      

Published 7. May 2015 - 7:58 - Updated 23. May 2017 - 19:21