Filosofikafé

Velkommen til filosofikafeen! Dette er et uformelt og populærvitenskapelig forum der vi presenterer og diskuterer filosofiske tema. Kombiner lunsjpausen med filosofisk debatt, introdusert av inviterte forskere. Foregår stort sett på norsk.

Philosophy café

PROGRAM 2014

Tid: Onsdager 12:00 - 13:30
Sted: Biblioteket, Tårnbygningen 1. etage
Format: Norsk, 30-45 minutter presentasjon, fulgt av åpen debatt.

22 oktober 2014
PER ARIANSEN: Miljøopposisjonen - oppvekst og avstamning

Hvilken farge hadde politisk miljøvern i mellomkrigstiden? Er "Blut und Boden" (blodet og hjemlandet) et motiv for miljøvern? Kan der værte et fjernt slektskap mellom 70-tallets naturvernere i Norge og Tea Party opposisjonen i dagens USA? Var miljøkrisen en skjebnens gave til anti-urbane kulturrefsere på 70-tallet? Hvorfor var det så viktig at nybyggerne i USA nådde kysten i California? Har Staten vært venn eller fiende for miljøvernere? Miljøstriden har vært en sammensatt forestilling og vi skal prøve å hente noen av de temaene som i forskjellig grad og til forskjellige tider har motivert aktørene. 

Per Ariansen er pensjonert førstelektor fra Filosofisk institutt (nå IFIKK) ved universitet i Oslo. Han har arbeidet med mljøfilsofiske temaer siden 1991 og ugitt en rekke publikasjoner i Norge og utlandet, blant annet boken "Miljøfilosofi" på Universitetsforlaget i 1992. For tiden er han engasjert i arbeid med plantebevaring på en av øyene i Oslofjorden på oppdrag fra Bymiljøetaten og Fylkesmannen.

4 februar 2015
SNORRE KVERNDOKK: Hvem skal ta ansvar for klimaet? Rettferdighet og fordeling i klimapolitikken

En viktig årsak til at det er vanskelig å bli enig om en internasjonal klimaavtale er at den vil ha store fordelingskonsekvenser både på tvers av generasjoner (nåtiden og framtiden) og innenfor en generasjon (mellom land). Bør f.eks. dagens generasjon ta kostnadene ved å bedre miljøet for framtidige generasjoner hvis de, som de fleste tror, blir mye rikere enn oss? Bør fattige land i dag ofre økonomisk vekst for å bedre framtidens klima? Hva er viktigst å gjøre noe med, fattigdom eller klimaproblemet? Det er mange etiske dilemmaer i klimapolitikken, og det er ikke nødvendigvis klare svar på hvordan man skal løse dem. Noen av disse dilemmaene og noen forslag til å løse dem vil bli diskutert.

Snorre Kverndokk er Dr. Polit i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo i 1994. Han er seniorforsker ved Frischsenteret og leder for CREE - et av de samfunnsvitenskapelige sentrene for miljøvennlig energi (FME) finansiert av NFR. Kverndokks forskningsemaer er innen miljø, energi og helse. Han har stort antall internasjonale forskningspublikasjoner, og har vært med på de tre siste hovedrapportene fra IPCC.

25 februar 2015
NINA JØRANSON og INGEBORG PEDERSEN: Selroboten Paro – til glede og bedrag?

Selroboten Paro er laget for å skape glede og øke sosial kontakt mellom mennesker. Den brukes blant eldre personer med demens der mange, grunnet sviktende kognitive evner, oppfatter den som et levende dyr. Er dette å bedra et medmenneske?

Nina Jøranson er stipendiat folkehelsevitenskap ved NMBU og tidligere avd.sykepleier på demensavdeling. Hennes doktorgradsprosjekt er 'Robotassisterte intervensjoner som helsefremmende tiltak for eldre med demens på sykehjem'.

Ingeborg Pedersen er postdoktor ved ILP, Seksjon for Folkehelsevitenskap ved NMBU. Hun har hovedfag innen husdyrvitenskap og en doktorgrad i Folkehelsevitenskap.

29 april 2015
ERIK TUNSTAD: Men er det sant, da?

Erik Tunstad publiserte nylig sin nye bok Evolusjon. Basert på en sann historie. Her kombinerer han beskrivelsen av evolusjonsteorien med et kortkurs i kritisk tenkning – hvilket trenges, for Darwin er fremdeles under ild – mer enn 150 år etter at hans teori tok vitenskapen med storm. Tunstad har også et par ting å si om popularisering for den jevne leser. Hans mål er at boka skal kunne leses av «alle».

Erik Tunstad er høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Institutt for matematikk og naturfag. Han er også forskningsjournalist og har gitt ut flere bøker blant annet om evolusjon- og vitenskapsteori og forskningsetikk. 

 

 Komponist og filosof Emil Bernhardt slo fast at musikk har variasjon i sitt foredrag p filosofikafen p biblioteket.
Composer and philosopher Emil Bernhardt. Photo: Håkon Sparre

 

 Ragnar Fjelland p Filosofikafeen 30. oktober p Biblioteket i Trnbygningen
Philosopher Ragnar Fjelland. Photo: Håkon Sparre

Published 24. June 2014 - 16:48 - Updated 28. November 2016 - 10:22

Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

Contact us

Contact info

Click above to find
specific contact info.

Visit us