NMBU forskningsetisk forum

(English here)

I henhold til Lov om organisering av forskningsetisk arbeid har universiteter og andre forskningsinstitusjoner hovedansvaret for integritet i forskningen. Institusjonene skal fremme god og etisk ansvarlig vitenskap, og behandle saker om mulig uredelighet. En fersk rapport fra Riksrevisjonen, fra 2021, konkluderer imidlertid med at det ikke er tilstrekkelig kunnskap om forskningsetikk ved akademiske institusjoner, og at etikk må prioriteres.

Rollemodeller, som veiledere og forskningsleder, ser ut til å ha større innflytelse enn oss som driver med forskningsetikk… Det viktige er å skape et miljø der det å være en god forsker også betyr at man har moralsk integritet. Bjørn Hofmann, professor i medisinsk etikk (les mer)

I en nasjonal studie om forskningsintegritet i Norge (RINO) svarer 40 % av 7000 forskere at de har vært involvert i en eller flere ‘diskuterbare forskningspraksiser’ i løpet av de siste 3 årene. 60 % svarer at de fikk lite eller ingen opplæring i forskningsetikk. 31 % sier de endret en studie etter press fra interessenter. 1/3 svarer at de har vært med på å inkludere medforfattere som ikke oppfylte kriteriene for forfatterskap.

Man har kanskje noen spørsmål:

  • Hva regnes som vitenskapelig uredelighet?
  • Er forskningsetikk et juridisk eller et moralsk anliggende? Hvor går grensene?
  • Forskning skal utføres i samsvar med nasjonale og internasjonale normer og forskningsetiske retningslinjer. Hva er disse, og hvor kan jeg finne mer informasjon om dem?
  • Hvordan skiller phd-veiledning med medforfatter seg fra phd-veiledning uten medforfatterskap?
  • Hva gjør man når et prosjekt krever etisk godkjenning før publisering eller når man søker om forskningsmidler?

Dette forumet er en møteplass for å lære mer om forskningsetikk og for å dele erfaringer og dilemmaer man møter som forsker. Ta med deg din phd-kandidat, postdok, kollega eller veileder til forumet!

Send oss tips om temaer du ønsker at vi skal ta med i programmet til rani.anjum@nmbu.no.

PROGRAM VÅREN 2023

 

Published 9. June 2022 - 10:40 - Updated 23. January 2023 - 9:31