Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
VET323 Påsitterpraksis NO 0
FRIE-VET Poster presentasjon: 0
FRIE-B-DYR Poster presentasjon: 0
AVHANDLING Avhandlingens tittel: 0
FYS007 Forkurs fysikk for FYS101 NO 0
FRIE-VETFORS Poster presentasjon: 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH111 NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
MATH001 Forkurs i matematikk NO 0
FYS001 Forkurs fysikk for FYS100 NO 0
VETFORSK403 Vitenskapelig publisering 1
VETFORS361-4 Seminar 4 1
VETFORS361-2 Seminar 2 1
VETFORS361-3 Seminar 3 1
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET339 Differensieringskurs i Forsøksdyrlære NO 1
VETFORS361-1 Seminar 1 1
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET322 Smittevern NO 1.5
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
PHDARTIKKEL Artikler NO 1.5
TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg EN, NO 10
HFA251 Anvendt husdyravl i store og små populasjoner NO 10
GMGI300 Geografiske databasesystemer EN, NO 10
HFA200 Generell husdyravl NO 10
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk EN, NO 10
GMGI210 Geografisk analyse og modellering NO 10
HET401 Individuelt PhD-emne i etologi EN, NO 10
HET303 Husdyrmiljø II NO 10
TBA270 Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 10
GMSG310 Satellittgeodesi - analyse NO 10
GMUJ210 Parameterestimering NO 10
HET201 Husdyretologi og dyrevelferd NO 10
TBA280 Bygg og miljø NO 10
HET210 Husdyrmiljø I NO 10
TBA261 Bygningsplanlegging II NO 10
HET301 Stressbiologi og dyrevelferd NO 10
GMLM213 Geodesi NO 10
HET300 Etologiske forskningsmetoder NO 10
TBA390 Trekonstruksjonsteknikk EN, NO 10
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
SKOG340 Skoglig driftsteknikk og logistikk II NO 10
HFX201 Fysiologi NO 10
SKS300 Skogøkologi NO 10
STAT100 Statistikk NO 10