Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
ECN001 Forkurs i matematikk NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
AVHANDLING Avhandlingens tittel: 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
FYS001 Forkurs fysikk for FYS100 NO 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
MATH001 Forkurs i matematikk NO 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH111 NO 0
FYS007 Forkurs fysikk for FYS101 NO 0
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET339 Differensieringskurs i Forsøksdyrlære NO 1
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
PHDARTIKKEL Artikler NO 1.5
FYS101 Mekanikk NO 10
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme NO 10
FYS100 Fysikk og natur NO 10
AOS234 Studenter i ledelse - Spesialkurs for tillitsvalgte studenter NO 10
AOS237 Foretaksstrategi NO 10
MINA300 Biogeokjemi, globale endringer EN, NO 10
MINA200 Forurensning - miljø NO 10
MATH290 Reell analyse EN, NO 10
MATH310 Utvalgte emner i anvendt matematikk EN 10
MATH401 Moderne anvendt matematikk EN, NO 10
MINA100 Energi, miljø og naturressurser NO 10
MINA310 Prosjektadministrasjon og forskningsplanlegging EN 10
FORN360 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger EN 10
FORN200 Energisystemer og -teknologier NO 10
FORN220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer NO 10
FORN100 Energi, miljø og samfunn NO 10
MVI275 Matplanter NO 10
FMI313 Mennesket og miljø NO 10
MVI274 Muskelmat -råvare og teknologi EN, NO 10
MVI273 Melk og melkebehandling NO 10
MVI220 Næringsmiddelmikrobiologi NO 10
FORN330 Analyser av fornybare energisystemer EN 10
FORN310 Bioenergi NO 10
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger NO 10
FYS200 Klassisk fysikk NO 10
FYS210 Hydrodynamikk NO 10
FYS381 Biologisk fysikk EN, NO 10
MATH112 Kalkulus 2 NO 10
FYS377 Digitale elektriske kraftsystemer EN, NO 10
FYS376 Solenergi NO 10
FYS375 Energiteknologi, lab NO 10