Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
FYS001 Forkurs fysikk for FYS100 NO 0
FYS007 Forkurs fysikk for FYS101 NO 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
FRIE-VETFORS Poster presentasjon: 0
FRIE-VET Poster presentasjon: 0
FRIE-B-DYR Poster presentasjon: 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH111 NO 0
AVHANDLING Avhandlingens tittel: 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
MATH001 Forkurs i matematikk NO 0
VET323 Påsitterpraksis NO 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
VETFORS361-1 Seminar 1 1
VETFORS361-2 Seminar 2 1
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET339 Differensieringskurs i Forsøksdyrlære NO 1
VETFORS361-3 Seminar 3 1
VET403 Vitenskapelig publisering EN, NO 1
VETFORS361-4 Seminar 4 1
VETFORSK403 Vitenskapelig publisering 1
PHDARTIKKEL Artikler NO 1.5
VET431 Presentasjon i nasjonalt forum NO 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
VET430 Poster NO 1.5
VET431 Presentasjon i nasjonalt forum NO 1.5
VET430 Poster NO 1.5
HFA304 Innavl, slektskap og optimale genetiske bidrag EN 10
HFA400 Kvantitativ genetikk EN, NO 10
HFA301 Avlsverdiberegning EN, NO 10
HFA300 Avlsplanlegging EN, NO 10
HFA251 Anvendt husdyravl i store og små populasjoner NO 10
FMI312 Human miljøkjemi EN, NO 10
FMI309 Miljøgifter og økotoksikologi EN 10
FHV371 Utveksling i folkehelsefag EN 10
TBA280 Bygg og miljø NO 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
FHV365 Feltstudie i Tanzania EN 10
FHV370 Aktivitetsvitenskap - Globale og lokale perspektiv EN, NO 10
HFA200 Generell husdyravl NO 10
FMI313 Mennesket og miljø NO 10
FORN200 Energisystemer og -teknologier NO 10
GMUJ210 Parameterestimering NO 10
GMSG310 Satellittgeodesi - analyse NO 10
TBA390 Trekonstruksjonsteknikk EN, NO 10
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk EN, NO 10