Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi EN, NO 10
ZOOL300 Økologisk entomologi EN, NO 10
ZOOL250 Atferdsøkologi NO 10
ZOOL240 Videregående entomologi NO 10
ZOOL220 Insekter og edderkoppdyr NO 5
ZOOL210 Virveldyr NO 10
ZOOL100 Generell zoologi NO 5
VU-STAT100 Statistikk NO 10
VU-PPUV210 Utforsking av vitensentre - II NO 15
VU-PPMD280 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 4 NO 10
VU-PPMD211 Videreutdanning i matematikk 2 - Flervariabel kalkulus og differensiallikninger med matematikkdidaktikk NO 15
VU-PPMD114 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 2 NO 10
VU-PPMD113 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk; modul 3 del 1 NO 10
VU-PPMD111 Videreutdanning i matematikk med fagdidaktikk - Modul 1 NO 15
VU-PPMD110 Videreutdanning i matematikk 1 - kalkulus med matematikkdidaktikk NO 15
VU-MVI390 Kvalitet på ferskmelk NO 10
VU-LAA330 Etter - og videreutdanningskurs i grøntanleggsforvaltning NO 5
VU-JUS300 Utredning av planer og tiltak NO 5
VU-EIE363 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko, master NO 7.5
VU-EIE270 Eiendomsforståelse for planbehandlere og arealplanleggere NO 7.5
VU-EIE263 Prosjektutvikling, kalkyler og risiko, bachelor NO 7.5
VU-EIE262 Eiendom og jus NO 7.5
VU-APL380 Regionalplanlegging og byutvikling NO 10
VL-REHAB Rehabilitering og fysioterapi for hund og katt NO 30
VL-OD Videreutdanning lav - Odontologi dpl NO 10
VL-ANED Videreutdanning lav anestesti NO 15
VH-NEVRPSYK Nevropsykologi og psykofarmakologi NO 5
VH-LAB Laboratory Animal Science For Research Workers NO 6
VH-ALVSMSYK Alvorlige smitsomme sykdommer NO 5
VETF361 Forskerlinjens seminarserie NO 4
VET421 Midtveisevaluering EN, NO 3
VET420 Midtveiskurs: Skriving av ph.d. avhandling EN, NO 2
VET414 Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratorierettede studier i veterinærvitenskap EN, NO 5
VET411 Introduksjon til veterinær epidemiologi EN 10
VET410 Introduksjon til biostatistikk EN 3
VET403 Vitenskapelig publisering EN 1
VET400 Introduksjon til etiske og vitenskapsfilosofiske perspektiver i biomedisinsk forskning EN 5
VET341 Veterinær samfunnsmedisin, del 2 NO 4.5
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET339 Differensieringskurs i Forsøksdyrlære NO 1
VET337 Inseminasjon av produksjonsdyr 3
VET336 Innledende klinikk og dyrevelferd, del 2 NO 27
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
VET334 Innledende klinikk, dyrevelferd og veterinær samfunnsmedisin, del 1 NO 13.5
VET332 Prosjektrelatert retning NO 10
VET331 Differensiering i akvamedisin NO 30
VET330 Differensiering i hestemedisin NO 35
VET329 Differensiering i smådyrmedisin NO 35
VET328 Differensiering i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet NO 35
VET326 Prosjektoppgave 40