Emnesøk

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret med start høsten 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
(Store bokstaver)
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i synkende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar NO 5
HFX205 Beiteøkologi og beitebruk NO 5
FYS488 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
BUS332 Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering NO 10
NATF300 Bevaringsbiologi EN 5
INF250 Bildeanalyse EN, NO 10
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
FORN310 Bioenergi NO 10
BIO340 Bioetikk EN, NO 5
MINA300 Biogeokjemi, globale endringer EN, NO 10
BIN420 Bioinformatikk for funksjonell metagenomikk EN 5
KJB200 Biokjemi NO 10
FYS481 Biologisk fysikk EN, NO 10
FYS381 Biologisk fysikk EN, NO 10
HFA303 Biologiske aspekter i husdyravlen NO 5
NOVA-302 Biologiske konsekvenser av seleksjon EN 5
HFA401 Biometriske metoder i husdyravl EN, NO 10
PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi NO 5
HFX208 Birøkt NO 5
LAA340 Blå og grønne strukturer i urbane områder EN, NO 20
HFH251 Bruk av hesten - helse og næring NO 10
MATH100 Brukerkurs i matematikk NO 10
APL103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon NO 15
TBA280 Bygg og miljø NO 10
TBA270 Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 10
TBA331 Bygningsfysisk simulering NO 5
TBA100 Bygningshistorie NO 5
TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK NO 10
TBA261 Bygningsplanlegging II NO 10
TBA310 Bygningsplanlegging III NO 15
LAA341 Bylandskapet som sosial arena NO 20
ILP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN 5
INN271 Bærekraftig entreprenørskap NO 5
INN371 Bærekraftig entreprenørskap NO 5
PJH300 Bærekraftige produksjonssystemer EN, NO 15
VET302 Cellebiologi NO 27
BIO100 Cellebiologi NO 5
INF130 Datahåndtering og analyse NO 10
INF230 Datahåndtering og analyse EN, NO 10
LAD202 Datamodellering i 3D i landskapsarkitekturen NO 10
INF121 Datavitenskap innføringsemne EN 5
THT383 Desentrale og småskala VA-systemer - lokal overvannshåndtering EN 5
LAA270 Detaljplanlegging for gang, sykkel og kollektivtransport i byområder NO 5
VET331 Differensiering i akvamedisin NO 30
VET330 Differensiering i hestemedisin NO 35
VET328 Differensiering i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet NO 35
VET329 Differensiering i smådyrmedisin NO 35
VET339 Differensieringskurs i Forsøksdyrlære NO 1