Course info

HFX130D Husdyrbiologi og -produksjon/ Modul D - Etologi

Medvirkende: Inger Lise Andersen
Studiepoeng: 5
Institutt: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
-
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/ vurdering i høstparallellen.
Første gang 2010H
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Modul D. November (5 studiepoeng): Etologi Modulen tar for seg de viktigste begreper innen etologi, samt de tematisk viktige grunnpilarene innenfor fagområdet. Det gis forelesninger og kollokvium over temaene: Adferdsgenetikk, atferdsfysiologi, atferdsmekanismer og atferdutvikling, kommunikasjon, termoregulering, motivasjon og læring. adferdsbehov, dyrevelferd og adferdsforstyrrelse. Temaene vil belyses gjennom eksempler fra ulike dyreslag. Modulen avsluttes med en tre timers skriftlig eksamen med karakterregel: A-F. 
Læringsutbytte:
-
Læringsmåter:
Forelesninger over temaene: Dyras næringsbehov og formidlenes næringsverdi, fôrmidlenes kjemiske sammensetning, utnytting og tap av energi og næringsstoffer under fordøyelsen og etter absorpsjonen. Energi- og proteinutnyttelse i ulike husdyrproduksjoner.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
-
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
--
Obligatorisk aktivitet:
-
Eksamen:
3 timers skriftlig eksamen. Karakterregel  A-F.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
-
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått