Course code FORN230

FORN230 Energimarkeder og energipolitikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Torjus Folsland Bolkesjø
Medvirkende: Jon Gustav Kirkerud, Per Kristian Kåreson Lobenz Rørstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Siste gang: 2022V
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet omhandler hvordan energiressurser, teknologi og politikk påvirker energimarkedet og energipriser på kort og lang sikt. Emnet tar opp temaer som tilbud og etterspørsel i energimarkedet, prisdannelse i kraftmarkedet, elektrisitetspriser på kort og lang sikt, priseffekter ved import og eksport av elektrisitet, samt hvordan energipolitiske virkemidler påvirker energimarkedene.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studentene skal kunne:

  • Forklare hvordan krafttilbud og -etterspørsel danner priser i kraftmarkedet
  • Forklare hvordan energipolitiske virkemidler er utformet og påvirker kraftmarkedet
  • Analysere hvordan ulike markedsdrivere i elektrisitetsmarkedet påvirker kraftprisene på kort og lang sikt

Ferdigheter:

Gjennom deltagelse i forelesninger og øvinger skal studentene kunne:

  • Anvende teori for prisdannelse og kunnskaper om energimarkedene til å forklare prisdannelsen i kraftmarkedet og hvordan sentrale energipolitiske virkemidler anvendes og påvirker markedene.
  • Tolke og kritisk vurdere energimarkedsanalyser

Generell kompetanse:

Studentene skal etter endt emne være fortrolig med markeders virkemåte og samspill mellom markeder og politiske virkemidler.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øvingsoppgaver og selvstudium
Læringsstøtte:
Bruk av Canvas
Pensum:
Pensumplan deles ut på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
FORN200
Anbefalte forkunnskaper:
ECN101 eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Fire øvingsoppgaver må innleveres og vurderes til bestått før eksamen.
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen (teller 100 %)
Sensor:
Sensor vurderer alle eksamensbesvarelser.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Totalt ca. 35 timer forelesninger, samt seminarer, øvinger og gjesteforelesninger.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer