Course code FORN100

FORN100 Energi, miljø og samfunn

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Thomas Martinsen
Medvirkende: Erik Trømborg, Torjus Folsland Bolkesjø, Monica Havskjold, Ole Jørgen Hanssen, Bjørn Edvard Sønju-Moltzau, Arne Reidar Gravdahl, Muyiwa Samuel Adaramola
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Kurset starter i Augustblokk og avsluttes i høstparallell.
Første gang: Studieår 2013-2014
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Innføringsemne for bachelorstudiet i fornybar energi. Kurset starter med en introduksjon til vitenskapelig tilnærming og skriving av rapporter. Miljø­påvirkninger som følge av produksjon, distribusjon og bruk av energi er sentralt. Det inkluderer klimaendringer, forsuring og lokal luftforurensning. Naturlige systemer og deres virkemåte, energisystemet og samfunnet samt koblinger mellom dem er temaer. 
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

De skal ha god innsikt i utfordringer energisystemet står overfor i dag og fremover og ha grunnleggende forståelse av energisystemet og de naturlige systemene de påvirker.

Ferdigheter

Studentene skal tilegne seg en vitenskapelig metode/tilnærming til analyse og presentasjon av data og resultater gjennom gruppearbeid, i diskusjoner og i semesteroppgaver.

Generell kompetanse

Studenten skal ha grunnleggende forståelse av sammenhengen mellom energi, miljø og samfunn. Emnet skal gi oversikt over studiet i fornybar energi og karriere­muligheter.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, selvstudie, øvingsoppgaver, utferder, gruppearbeid og semesteroppgave. Vi vil søke opp aktuelle saker i massemediene og bruke de som utgangspunkt for diskusjon. Vi vil følge med på jobbutlysninger og identifisere hva dere kan søke på etter endt utdanning. Det blir besøk hos Akershus energi (bioenergianlegg, varmepumpe og termisk solenergi), vankraftverk med flere. Vi vil benytte enkle relevante modeller, for eksempel klimagassregnskap.no, klimaspillet, energiportalen. Vi vil sjekke energidata tilgjengelig på nett, for eksempel strømpriser på finansportalen og NorPool og diskutere hva som styrer de.
Læringsstøtte:
Emnet har egne sider i Fronter, hvor også delaktivitetene blir bekjentgjort. En del av pensum vil følge lærebok. Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden. Utvalgte lærere gir veiledning av gruppeoppgave fortløpende gjennom semesteret.
Pensum:
Vill bli kunngjort i Fronter og på første forelesning.
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på en utferd med en overnatting og to utferder u/overnatting. Innlevering av oppgave.
Vurderingsordning:
Skriftlig, 2 timer. Eksamen består av to deler, en med flervalgspørsmål og en del hvor kandidaten besvarer en oppgave skriftlig.
Sensor:
Sensor vil godkjenne eksamensoppgaver og sensurere besvarelsene.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Nei
Undervisningstid:
110 timer
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått