Detaljer om emnet EDS130

EDS130 Introduksjon til politisk økologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Medvirkende: Eva Dögg Davidsdottir
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for landskap og samfunn
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2013-2014
Fortrinnsrett: Studenter tatt opp ved B-IEDS.
Emnets innhold:
Emnet er går i vårparallellen. Den første delen av emnet fokuserer på teoretiske emner: befolkning og knapphet markeder og varer institusjoner og almenningen miljøetikk, risiko og fare politisk økonomi sosiale konstruksjoner av natur. Etter dette kommer case studier og som vil belyse noen av de teoretiske temaene. I tillegg vil det etter dette være noen seminarer som utforsker relevante emner og tema innenfor politisk økologi
Læringsutbytte:
Hovedmålet i dette kurset er å gi studentene en første introduksjon til politisk økologiske perspektiver, og gjennom dette styrke deres tverrfaglige forståelse og deres evne til kritisk analyse av miljø og utviklingsproblemer.
Læringsaktiviteter:
To forelesninger/seminarer pr. uke gjennom våren.
Læringsstøtte:
Kursarnsvarlig vil være tilgjengelig forhjelp og ytterligere forklaringer.
Pensum:
Paul Robbins, John Hintz, og Sarah A. Moore. second edition, 2014. Environment and society. Chichester: Wiley-Blackwell
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:

Forberedelser til forelesninger/seminar

Quiz

Test

Hjemmeeksamen

Vurderingsordning:

Emnet kan ha f†tt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Det vi være 2 innleveringer som begget teller 50 % av den totale karakteren i emnet. Den første innleveringen er en test hvor studentene besvarer 4 av 6 spørsmål. I den siste uken i emnet vil studentene jobbe med sin hjemmeeksamen.

Sensor:
En ekstern sensor skal godkjenne evalueringsmetoden og også lese et utvalg av studentoppgaver.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
36 timer undervisning og 264 timer egenstudie og skriving.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
18 dobbelttimer med forelesninger, 36 undervisningstimer i alt.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått