ECN400 Temaer innen miljøøkonomi I

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Knut Einar Rosendahl

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk

Frekvens:Dette emnet har ingen fast undervisningsperiode, men vil bli gitt ved behov når etterspørselen er stor eller andre forhold tilsier at det skal avholdes et kurs. Kurset kan settes opp uavhengig av ordinær semesterinndeling. Studenter må meldes opp manuelt etter godkjenning fra fakultetet og interesserte bes ta kontakt med Handelshøyskolen for oppmelding eller informasjon om emnet.

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Deler av vårparallellen eller høstparallellen (maks. 2 uker).

Om dette emnet

Kursets innhold vil variere fra gang til gang, men vil handle om spesifikke temaer innen miljøøkonomi. En mer detaljert beskrivelse vil bli gitt før kurset starter.

Dette lærer du

Læringsutbytte vil variere fra gang til gang, avhengig av kursets innhold.
  • Forelesninger, studenters presentasjoner, oppgaveskriving, egenstudier.
  • Noe veiledning knyttet til skriving.
  • Pensum vil variere fra gang til gang, avhengig av kursets innhold.
  • ECN275 Naturressurs- og miljøøkonomi, eller tilsvarende kurs i miljøøkonomi.
  • Skriving av oppgave og presentasjon av oppgave i timen (100%), som vurderes til bestått/ikke bestått.
  • Deltakelse i minst 2/3 av undervisningen.
  • Dette emnet har ingen fast undervisningsperiode, men vil bli gitt ved behov når etterspørselen er stor eller andre forhold tilsier at det skal avholdes et kurs. Kurset kan settes opp uavhengig av ordinær semesterinndeling. Studenter må meldes opp manuelt etter godkjenning fra fakultetet og interesserte bes ta kontakt med Handelshøyskolen for oppmelding eller informasjon om emnet
  • Intensiv undervisning i opp til to uker.