BIO334 Virologi

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Espen Rimstad, Vinicius Da Silva Duarte

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:50

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

 • Forelesninger: 9x 2 timer.
 • Veiledet kollokvier: 4x 2 timer.
 • Forberedelser og selvstudium: 99 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallelen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallelen.

Om dette emnet

Emnet vil gi en bred introduksjon til virologi, og har som hovedmål å formidle de grunnleggende prinsippene bak et virus og en virusinfeksjon. Første del av emnet vil ta for seg hva et virus er, inkludert en detaljert beskrivelse av genomet og oppbygningen, samt hvordan man kan studere virus. I andre del vil de ulike stegene ved en replikasjonssyklus i en celle gjennomgås på et molekylært nivå. Tredje del av emnet vil fokusere på virusinfeksjon av en organisme som helhet, inkludert virus-vert interaksjoner, immunrespons og smittespredning. I fjerde og siste del vil utvalgte virus og sykdommer bli gjennomgått i mer detalj, i tillegg til forebygging og behandling gjennom vaksiner og antiviral terapi. Emnet vil generelt ha hovedfokus på virus som infiserer mennesker og dyr.

Innholdet i emnet kan knyttes opp mot flere av FNs bærekraftsmål, spesielt mål 3 (God helse).

Dette lærer du

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskaper om

 • oppbygning av et virus, inkludert genomet og viruspartikkelen
 • metoder for studier av virus og diagnostikk
 • replikasjonssyklus i en celle på et molekylært nivå, inkludert binding, replikasjon av genomet, uttrykk av virusgener og sammensetningen
 • interaksjoner mellom virus og celle, og virus og vert
 • vertens immunforsvar mot virusinfeksjoner
 • smitteveier ved en virusinfeksjon
 • detaljert kunnskap om utvalgte virusinfeksjoner og sykdommer
 • forebygging og behandling av virusinfeksjoner

Ferdigheter

Studenten skal

 • forstå de generelle prinsippene innen virologi som gjør det mulig å forstå vitenskapelige tekster om virus på molekylært nivå
 • ha en basis for deltakelse i forskning innen virologi

Generell kompetanse

Studenten skal forstå

 • grunnleggende prinsipper ved et virus og en virusinfeksjon
 • mekanismene som driver virusevolusjon
 • samspillet mellom virus og vert
 • hvordan et virus kan forårsake sykdom
 • prinsipper for forebygging og behandling av virusinfeksjoner
 • Forelesninger og kollokvieoppgaver inkludert veiledning.
 • Læreren kan kontaktes per e-post: espen.rimstad@nmbu.no

  Canvas

 • Anbefalt lærebok og forelesninger. Nærmere informasjon i Canvas.

  Lærebok: Introduction to Modern Virology- NJ Dimmock, AJ Easton and KN Leppard, Ed. Wiley Blackwell, 7th Edition.

  • Cellebiologi tilsvarende BIO100
  • Biokjemi tilsvarende KJB200
  • Molekylærbiologi tilsvarende BIO210
 • 3,5 timers skriftlig slutteksamen, teller 100 %. Karakter: A - F
 • Ekstern sensur av alle eksamensbesvarelser.
 • En dobbeltime forelesning per uke, som i noen uker vil erstattes med veiledede kollokvier.
 • Master i Bioteknologi, fordypning innen Mikrobiologi.
 • Realfag