Course code VU-VET330

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2020 - 2021 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
AOS120 Markedsføring EN 5
AOS130 Innføring i organisasjonsteori NO 5
AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi NO 5
AOS235 Praktisk endringsledelse NO 5
AOS237 Foretaksstrategi NO 10
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode NO 5
AOS300 Mitt lederskap NO 5
AOS325 Moderne organisasjoner NO 10
AOS334 Organisering av virksomheter (organisasjonsdesign) EN, NO 5
AOS335 Organisasjonsendringer NO 10
AOS337 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner NO 10
AOS338 Strategisk HRM NO 5
AOS340 Kvalitativ metode NO 5
AOS341 Kvantitative metoder NO 5
APL100 Introduksjon til profesjonsstudie i By- og regionplanlegging EN, NO 5
APL103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon NO 15
APL108 Introduksjon til arealplanlegging NO 10
APL200 Lokal planlegging NO 15
APL230 Planteori EN 10
APL240 Miljø og planlegging, del 1 NO 5
APL241 Miljø og planlegging, del 2 NO 5
APL260 Store europeiske byer NO 5
APL270 Innføring i planlegging av kollektive transportformer og bærekraftig samferdsel NO 5
APL280 Urban sosiologi EN 5
APL350 Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring NO 15
APL360 Planlegging for bærekraftige byregioner EN 15
APL380 Environmental Governance for Planning EN 10
AQB270 Akvakultur - avl og genetikk EN 5
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
AQF231 Marinressurser - forskning og innovasjon EN 7.5
AQN350 Akvakultur ernæring EN 10
AQN351 Bærekraftige fôrråvarer EN 5
AQP211 Produksjonsteknikk i akvakultur EN 10
AQP350 Planlegging og design av intensive fiskeoppdrettsanlegg EN 10
AQQ253 Produktkvalitet Akvakultur EN 5
AQT251 Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur EN 5
AQT254 Grunnleggende akvakulturteknikk EN 5
AQX251 Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk EN 5
B15-BIOL Bacheloroppgave EN, NO 15
B15-BIOTEK Bacheloroppgave EN, NO 15
B15-HV Bacheloroppgave 15
B15-KJEMI Bacheloroppgave EN, NO 15
B15-LI Bacheloroppgave NO 15
B15-MAT Bacheloroppgave 15
B15-PV Bacheloroppgave EN, NO 15
BIN210 Introduksjon i bioinformatikk NO 10
BIN300 Statistisk genomforskning EN 10
BIN301 Genom- og stamtavle-basert prediksjon av genetisk verdi EN 10