Course code VU-VET320

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2017 - 2018 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekodesorter i stigende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
TILLML06 Legemiddellovgivning NO 3
THT384 Natur- og kretsløpsbaserte avløpssystemer, overvannshåndtering og grunnvannsforsyning EN 5
THT383 Desentrale og småskala VA-systemer - lokal overvannshåndtering EN 5
THT330 Vegteknologi NO 15
THT320 Miljøanalyser EN, NO 5
THT312 Vannforvaltning i kaldere klima EN 5
THT311 Vannressursforvaltning og renseteknologi EN 10
THT310 Renseteknologi for vann- og avløp: videregående kurs EN 15
THT300 Vassdragsplanlegging og VA-systemer NO 15
THT291 Avfallsteknologi NO 10
THT282 Introduksjon til bærekraftige VA-systemer EN 10
THT280 Separate avløpsanlegg - Planlegging, prosjektering og vurdering av virkning EN, NO 15
THT272 Renseteknologi for vann og avløp- internasjonalt: grunnkurs EN 10
THT271 Renseteknologi for vann og avløp: grunnkurs EN 10
THT261 Vannforsyning og avløpssystemer NO 10
THT251 Vegteknologi, drift og vedlikehold av veger NO 10
THT201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs NO 5
THT200 Vannteknikk for landskapsplanleggere NO 10
THT100 Kommunalteknikk NO 5
TEL250 Introduksjon til robotteknikk og automasjon EN, NO 5
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon NO 10
TEL100 Elektronisk Prototyping NO 5
TBM250 Elementmetoden NO 10
TBM200 Materiallære NO 10
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk EN, NO 10
TBA390 Trekonstruksjonsteknikk EN, NO 10
TBA331 Bygningsfysisk simulering NO 5
TBA320 Konstruksjonsteknikk III Bygg NO 15
TBA310 Bygningsplanlegging III NO 15
TBA280 Bygg og miljø NO 10
TBA270 Bygningsadministrasjon og prosjektledelse NO 10
TBA261 Bygningsplanlegging II NO 10
TBA224 Konstruksjonsteknikk II Bygg EN, NO 10
TBA223 Konstruksjonsteknikk betong NO 5
TBA222 Konstruksjonsteknikk stål og tre EN, NO 5
TBA210 Husbyggingsteknikk II NO 10
TBA201 Geoteknikk NO 5
TBA190 Husbyggingsteknikk I NO 10
TBA160 Bygningsplanlegging I med DAK NO 10
TBA110 Frihåndstegning NO 5
TBA100 Bygningshistorie NO 5
STIN300 Statistisk programmering i R EN, NO 5
STAT370 Utvalgte emner i statistikk. EN, NO 5
STAT360 Teoretisk statistikk II EN, NO 10
STAT340 Anvendte metoder i statistikk EN, NO 10
STAT321 Teoretisk statistikk I EN, NO 10
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse EN 5
STAT200 Regresjon EN 5
STAT100 Statistikk NO 10
SKS300 Skogøkologi EN, NO 10