Course code VU-VET310

VU-VET310 Veterinæren i moderne storfepraksis - modulkurs i storfemedisin for praktiserende veterinærer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Camilla Kielland
Medvirkende: Sindre Thørn Nelson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Emnet tilbys første gang i 2015. Etter behov, ca annenhvert år
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30 deltakere
Undervises i periode:
Rullerende. 
Første gang: Studieår 2016-2017
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Modul 1 - Fruktbarhet 2-dagers samling Program: Styringsverktøy, besetningsdata, Besetningsrådgiving, Fôring og fruktbarhet, Sykdommer i kjønnsorganene, Diagnostikk, Behandling, Økonomi og fruktbarhet

Modul 2 - Kalvehelse 2-dagers samling Program: Besetningsrådgiving, Fôring ved oppdrett av kalv, ungdyr og fôringsdyr, Sykdommer, Diagnostikk, Behandling, Farmakologi, Oppstalling

Modul 3 - Jurhelse 2-dagers samling Program: Styringsverktøy, besetningsdata, Besetningsrådgiving, Ulike mastitter, Mastittbakterier, Diagnostikk, Behandling, Farmakologi, Antibiotikaresistens, Profylakse, Risikofaktorer for mastitt

Modul 4 - Klauvhelse, miljø og oppstalling 2-dagers samling Program: Hus og innredninger for melkeku og ammeku, Hus og innredninger for kalver og ungdyr, Klauvsjukdommer, Diagnostikk, Behandling, Profylakse, Fôringas innvirkning på klauvhelse, Besetningsrådgiving

Læringsutbytte:

Kunnskap og forståelse  Kunnskap om diagnostikk og prøvetaking i felt. Oppdatert forståelse for resistens, forebygging og behandling av aktuelle lidelser. Oppdatert kunnskap om ernæring og fôringas betydning for fruktbarhet og sykdommer hos storfe i melk- og kjøttproduksjon. Gode kunnskaper om relevante dataverktøy og prosedyrer for rådgiving i besetninger.

Ferdigheter  Kunne utføre prøvetaking for diagnostikk (hurtigtest eller lab), foreta resultatbedømmelser, kunne behandle og forebygge aktuelle sykdommer ifølge oppdatert kunnskap. Kunne praktisk rådgiving i besetninger som ønsker tiltak for bedre fruktbarhet eller helse.

Holdninger og etikk  Kurset vil gi deltagerne kunnskap som kan bidra til god dyrevelferd. Deltagerne får kjennskap til risikofaktorer for sykdommer og ulike tiltak for forebygging og behandling. I tillegg vil kurset gi deltagerne en bevisstgjøring av medikamentbruk og optimale driftsopplegg.

Læringsaktiviteter:
Hver samling vil foregå over to dager. Deltagere som vil ha studiepoeng, må delta på alle fire samlingene, sende inn obligatoriske hjemmeoppgaver etter hver samling og ha bestått eksamen. Besvarelse av hjemmeoppgave må være vurdert til bestått for å kunne avlegge endelig eksamen. Som forberedelse til hver samling vil deltagerne få tilsendt en multiple choice- oppgave som skal være besvart før samlingens oppstart. Det forventes at samtlige deltagere besvarer denne, men innlevering er bare nødvendig for dem som vil ha studiepoeng. Alle deltagere får imidlertid et kursbevis ved slutten av hver samling.
Pensum:

Modul 1: Refsdal, Gillund, Karlberg: Fruktbarhet i fjøset. Denne kan kjøpes i Geno Nettbutikk, Fagbokforlaget.no eller Akademika på Adamstuen.  Anbefalt litteratur: Noakes, Pearson, Parkinson: Veterinary Reproduction & Obstetrics (gamle Arthur).

Modul 2: The Calf. Editor: J.H.B. Roy Herd Health and Production Management in Dairy Practice. Editors: Brand, Noordhuizen, Schukken http://storfehelse.no/kalv Terapianbefaling: Bruk av antibakterielle midler til produksjonsdyr. Statens legemiddelverk. Forskrift om hold av storfe Veiledning til forskrift om hold av storfe.

Modul 3: Jurhelseboka fra TINE Rådgivning (http://storfehelse.no/bestilling/nettbutikk/jurhelseboka) http://storfehelse.no/jurhelse

Modul 4: Fjeldaas T. Landbruksforlagets håndbok om Klauvskjæring og klauvsjukdommer. Flere artikler om DD og andre klauvsjukdommer i både Buskap og Norsk veterinærtidsskrift, blant annet «Digital dermatitt ¿ en smittsom klauvsjukdom hos storfe som vekker bekymring» og «Stopp digital dermatitt»(Buskap) og «Smittsomme klauvsjukdommer hos storfe» (Knappe- Poindecker og Fjeldaas, Norsk veterinærtidsskrift 2011) finnes på nettsiden. En såkalt 5-punktsplan for kontroll av digital dermatitt finnes også nettsiden i tillegg til det Nordiske klauvatlaset. På nettsiden finnes også stoff om klauvskjæring og annet forebyggende klauvhelsearbeid og om Norsk klauvskjærerlag.

Veileder til forskrift om hold av storfe.

Terapianbefaling: Bruk av antibakterielle medikamenter til produksjonsdyr.

Forutsatte forkunnskaper:
Veterinær
Obligatorisk aktivitet:
Det er frammøteplikt og obligatorisk undervisning på samlingene.
Vurderingsordning:
Det er frammøteplikt og obligatorisk undervisning på samlingene. Hvert undervisningselement blir evaluert og tilbakemeldinger fra deltakerne blir formidlet til fagmiljøene. Hjemmeoppgaven etter hver modul er skriftlig. Besvarelsene vil bli gjennomgått og vurdert av intern underviser, i samråd med ekstern sensor. Den endelige eksamensoppgaven vil vurderes og bedømmes av den eksterne sensoren. L = Langsgående evaluering
Sensor:
Eksern sensor
Normert arbeidsmengde:
Minimum 300 timer
Undervisningstid:

Modul 1: Forberedelse til 1. samling og tidsbruk på selve kurset (ca. 20 t), tid for hjemmeoppgave og besetningsbesøk med skriftlig besvarelse (anslått ca. 40 t), samlet ca. 60 t.

Modul 2: Forberedelse til 2. samling og tidsbruk på selve kurset (ca. 20 t), tid for hjemmeoppgave og besetningsbesøk med skriftlig besvarelse (anslått ca. 40 t), samlet ca. 60 t.

Modul 3: Forberedelse til 3. samling og tidsbruk på denne (20 t.), tid for hjemmeoppgave og besetningsbesøk med skriftlig besvarelse (anslått ca. 40 t), samlet ca. 60 t.

Modul 4: Forberedelse til 4. samling og tidsbruk på denne (20 t.), tid for hjemmeoppgave og besetningsbesøk med skriftlig besvarelse (anslått ca. 40 t), samlet ca. 60 t.

Endelig eksamen for alle moduler: Forberedelse (lesing) og besvarelse, samlet 60-70 t.

Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått