Course code VU-PPTN200

VU-PPTN200 Tverrfaglighet i naturbruk og naturfag

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Martine Charlotte Liland
Medvirkende: Erling Krogh
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig, i to år.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 - maximun 15 deltakere.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen og har undervisning/vurdering i høstparallellen og vårparallellen.
Første gang: Studieår 2020-2021
Siste gang: 2023V
Fortrinnsrett: Lærere tildelt Tverrfaglighet i naturbruk og naturfag fra Udir.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil ta for seg temaer innen planlegging, gjennomføring og vurdering av tverrfaglig undervisning i naturbruk og naturfag. Nye læreplaner og overordnet del vil bli gjennomgått, med vekt på tverrfaglige temaer og tilrettelegging for dybdelæring. Emnet vil gi en innføring i omvendt læreplanarbeid, aksjonslæring og varierte arbeidsmåter som kan brukes i tverrfaglig undervisning.
Læringsutbytte:

Studenten skal:

  • Planlegge, gjennomføre og vurdere tverrfaglig undervisning i naturfag og naturbruk, individuelt og i samarbeid med kolleger/medstudenter.
  • Kartlegge nåsituasjon for tverrfaglig arbeid i egen undervisningspraksis og ved egen skole, identifisere utfordringer, samt planlegge, gjennomføre og evaluere forbedringstiltak i samarbeid med kolleger/medstudenter.
  • Bruke omvendt læreplanarbeid til å analysere læreplanen i naturbruk og naturfag, og forme læringsmål som egner seg til tverrfaglig arbeid.
  • Øke sin utviklingskompetanse ved bruk av aksjonslæring og videreutvikle egen undervisningspraksis i tverrfaglig arbeid.
Læringsaktiviteter:
Emnet foregår over 3 samlinger á 2 dager og er lokalisert på campus Ås. Samlingene består av forelesninger, veiledet gruppearbeid og erfaringsdeling. Studentene skal arbeide med et utviklingsprosjekt i aksjonslæring som tar utgangspunkt i tverrfaglig undervisning i naturbruk og naturfag. Mellom samlingene skal deltakerne i sammenheng med utviklingsprosjektet gjennomføre tverrfaglige undervisningsopplegg på egen skole. Deltakerne får veiledning fra lærere med faglig og didaktisk kompetanse ved hver samling og over nett. I tillegg kommer egenstudier.
Læringsstøtte:
Veiledning ved hver samling og over nett.
Pensum:
Pensum blir gitt ved semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Godkjent lærerutdanning og undervisningskompetanse i naturbruk og/eller naturfag.
Obligatorisk aktivitet:
Oppmøte på samlingene - 3 samlinger á 2 dager er obligatorisk. 80 % oppmøte kreves. Det vil i tillegg være én obligatorisk innlevering knyttet til utførelse av tverrfaglig prosjekt i naturfag og naturbruk. Videre er det krav om erfaringsdeling, dvs. at deltakerne må videreformidle enkeltdeler av faginnholdet til lærerkollegaer ved skolen hvor han/hun jobber.
Vurderingsordning:
Eksamen er muntlig og vurderes med bestått/ikke bestått. 
Sensor:
Ekstern sensor har vurderingssamtale med gruppen som har utført og levert utviklingsprosjekt. Vurderingen vil være bestått eller ikke bestått.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert arbeidstid: 248 timer. I tillegg: 60 timer egeninnsats med skriftlige innleveringer og 67 timer selvstudium.
Undervisningstid:
24 timer forelesninger og 24 timer øvinger under fysiske samlinger. 200 timer planlegging, gjennomføring og evaluering av utviklingsprosjekt.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bestått/ Ikke bestått