Course code VU-PPNF220

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
M60-MB Masteroppgave 60
M60-RAD Masteroppgave EN, NO 60
M60-LA Masteroppgave 60
M60-KB Masteroppgave 60
M60-KJEMI Masteroppgave EN, NO 60
TILLML06 Legemidellovgivning for tilleggsutd NO 6
VH-LAB Laboratory Animal Science For Research Workers NO 6
VETFORSK360 Laboratory Animal Science for Research Workers EN 6
VET301 Dyrenes biologi NO 6
NOVA-301 Nordisk zoo-, villdyr- og naturforvaltningsmedisin EN 6
PHDLAS Laboratory Animal Science NO 6
GMGM200 Geomatikk og samfunn NO 5
GEO211 Kvartærgeologisk feltkurs NO 5
SKOG101 Skogteknologi NO 5
SKOG102 Innføring i skogforvaltning NO 5
GMLM211 Marin geodesi NO 5
GMLM105 Geomatikk for bygg og landskap NO 5
GMSG200 Satellittgeodesi EN, NO 5
GMSG210 Satellittbasert stedfesting NO 5
SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon NO 5
PPFO403 Bærekraftig utvikling i skole og lærerutdanning. Perspektiver på forskning og utvikling NO 5
EDS415 Kvalitative metoder i utviklingsstudier EN 5
GEO311 Geologisk utferd EN, NO 5
GEO221 Hydrogeologi - feltkurs EN, NO 5
RØP320 Skogbiometri NO 5
EDS378B State building and conflict in fragile states. EN 5
GMBB100 Bildebruk i geomatikk NO 5
GMBB201 Bildebehandling i geomatikk EN, NO 5
SKOG205 Inventering og ressurskartlegging NO 5
MAST300 Planlegging av masteroppgaven EN, NO 5
REIS200 Reiseliv som fenomen og næring NO 5
PØL100 Økologisk landbruk NO 5
GMFO301 Fotogrammetri 3 NO 5
GMFO310 Nærfotogrammetri NO 5
THT320 Miljøanalyser EN, NO 5
GMGI102 Geografiske informasjonssystemer, grunnlag NO 5
REIS210 Naturveiledning NO 5
THT201 Hurtigmetoder for måling av miljøtekniske parametre, laboratoriekurs NO 5
EIE101 Innføring i eiendomsfag I NO 5
FYS161 Meteorologi og klima NO 5
TBA223 Konstruksjonsteknikk betong NO 5
FORN240 Energidistribusjon- og -lagringssystemer EN 5
TBA222 Konstruksjonsteknikk stål og tre EN, NO 5
FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser NO 5
FORN230 Energipolitikk og energimarkeder NO 5
TBA201 Geoteknikk NO 5
TBA110 Frihåndstegning NO 5
TBA100 Bygningshistorie NO 5
TBA331 Bygningsfysisk simulering NO 5
FYS102A Fysikk for bioteknologer NO 5