Course code VU-PPNF210

VU-PPNF210 Videreutdanning i naturfag 2 - Cellebiologi og bioteknologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Iren Øvre Abrahamsen
Medvirkende: Elise Bergli, Linda Helén Godager
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
35
Undervises i periode:
Emnet starter med undervisning i augustblokk og fortsetter med undervisning og eksamen i høstparallell.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Lærere som følger Kompetanse for kvalitet Naturfag 2 for 8. - 13. trinn i regi av Udir.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Oppbygging av bakterie-, dyre- og planteceller. Fotosyntese og celleånding. Nervesystemet, hormonsystemet. Celledeling, genetisk variasjon, krysning, arv og miljø. DNA-tråden og veien fra gen til protein. Genmodifisering og kloning. Genteknologi, medisinsk bruk av bioteknologi og dens muligheter og utfordringer. Faglige og etiske problemstillinger knyttet til bruk av bioteknologi.
Læringsutbytte:

Emnet tar utgangspunkt i kompetansemål i skolens læreplan i naturfag for årstrinnene 8-11. Etter endt utdanning skal studenten

  • ha kunnskap om grunnleggende trekk i bakterie-, dyre-, og planteceller
  • være kjent med og kunne forklare fotosyntese og celleånding, samt nervesystemet, hormonsystemet og dens prosesser i kroppen
  • ha solid forståelse av genetisk variasjon, arv og miljøpåvirkninger
  • ha god kunnskap om DNA struktur, gener og proteinsyntese.
  • ha oversikt over noen viktige metoder som benyttes i genteknologisk forskning, med hovedvekt lagt på molekylære teknikker. Hvilke sammenhenger de forskjellige metodene kan brukes i, samt deres styrker og svakheter.
Læringsaktiviteter:
Emnet har nettforelesninger og samlinger. Det er tre fysiske samlinger på NMBU, Ås, hvor hver samling er på 5 dager. Mellom samlingene er det nettforelesninger i Adobe Connect to timer per uke. Nettforelesningene er stort sett forelesning, men med mulighet til å komme med innspill underveis. Studentene vil måtte arbeide med oppgaver fra bøkene og obligatoriske inleveringer underveis mellom samlingene.
Læringsstøtte:
I tillegg til 3 samlinger á 5 dager på NMBU, Ås vil det bli gitt forelesning/oppfølging via Adobe Connect. Aktuelle beskjeder og dokumenter vil bli formidlet via Canvas. I tillegg vil faglærere være tilgjengelig på telefon, epost, Skype o.l.
Pensum:
Lærebøker blir oppgitt i informasjon som kommer før skolestart.
Forutsatte forkunnskaper:
Matematikk R1, S2 eller tilsvarende eller minimum 20 studiepoeng fra lærerutdanning. Grunnleggende kunnskaper i kjemi.
Obligatorisk aktivitet:
Oppmøte på samlingene - 3 samlinger á 5 dager er obligatorisk. 80 % oppmøte kreves. Det vil i tillegg bli obligatoriske innleveringer underveis i emnet.
Vurderingsordning:
Obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å få karakter i emnet. Det er en avsluttende skriftlig eksamen på 3,5 timer med karakter A - F, ståkarakterer A - E.
Sensor:
Ekstern sensor skal sammen med fagansvarlig delta ved utforming av eksamensoppgave og sensorveiledning. Eksamensbesvarelser leveres anonymt og sensureres av fagansvarlig. Utenom dette gjelder rutiner for bruk av sensor ved Fakultet for realfag og teknologi, samt rutiner og reglement gjeldende for NMBU.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
Samlinger og eksamen: 28 timer per samling - til sammen 84 timer Fast nettbasert forelesning/oppfølging, 2 timer per uke - til sammen 20 timer Ukentlige obligatoriske oppgaver, 2 timer per uke (i gjennomsnitt) - til sammen 20 timer Selvstudium 330 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
ingen
Undervisningstid:
Samlinger og eksamen: 28 timer per samling - til sammen 84 timer Fast nettbasert forelesning/oppfølging, 2 timer per uke - til sammen 20 timer
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått