Course code VU-PPNF210

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
VANN200 Hydrologi EN, NO 10
TRE210 Trelastindustri NO 10
TPS210 Transport av væsker og gasser NO 10
TMPA220 Park- og grøntanleggsteknikk, nyanlegg og skjøtsel NO 10
TMP271 Maskin- og kjøretøydynamikk NO 10
TMP220 Maskinelementer og effektoverføringssystemer NO 10
TIP200 Produktutvikling og produktdesign med 3D NO 10
THT311 Vannressursforvaltning og renseteknologi EN 10
SKOG230 Ressursøkonomi og planlegging i skogbruket NO 10
SKOG210 Skogprodukter og materialteknologi NO 10
MATH111 Kalkulus 1 NO 10
MVI273 Melk og melkebehandling NO 10
MVI393 Kjemisk mattrygghet EN, NO 10
MVI385 Produktutvikling EN, NO 10
MVI384 Funksjonelle næringsmidler: bioaktive komponenter i mat EN, NO 10
MVI381 Bearbeiding av muskelråvare EN, NO 10
MVI361 Enhetsoperasjoner og målemetodikk EN, NO 10
MVI322 Patogene mikroorganismer EN, NO 10
MVI320 Fisketeknologi NO 10
MVI310 Proteiner, polysakkarider og fett/oljer: struktur og funksjonalitet EN, NO 10
MVI292 Immunsystemet, mat og helse EN, NO 10
MVI280 Næringsmiddelteknologi I NO 10
MVI275 Matplanter NO 10
MVI274 Muskelmat -råvare og teknologi EN, NO 10
MVI220 Næringsmiddelmikrobiologi NO 10
MVI480 Prosessteknologi EN, NO 10
MINA310 Prosjektadministrasjon og forskningsplanlegging EN 10
FORN200 Energisystemer og -teknologier NO 10
MINA200 Forurensning - miljø NO 10
MINA100 Energi, miljø og naturressurser NO 10
MATH401 Moderne anvendt matematikk EN, NO 10
MATH310 Utvalgte emner i anvendt matematikk EN 10
MATH290 Reell analyse EN, NO 10
MATH280 Anvendt lineær algebra EN, NO 10
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder EN, NO 10
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller EN, NO 10
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger NO 10
MATH112 Kalkulus 2 NO 10
MVI395 Trygghet i industrielle prosesser EN, NO 10
MVI483 Meieriteknologi EN, NO 10
SKOG100 Skogforvaltning NO 10
PJH240 Grønnsaker og potet - biologi og dyrking NO 10
RØP330 Prosjektanalyse og prosjektledelse i skog-, energi- og ressursforvaltning NO 10
REIS300 Naturbasert reiseliv NO 10
REIS202 Introduksjon til masterstudier i naturbasert reiseliv NO 10
PPXP100 Ex. Paed. NO 10
PPVE200 Veiledningspedagogikk 1 NO 10
PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte NO 10
PPFO402 Forskerens egen utvikling NO 10
PLV321 Plantepatologi EN 10