Course code VU-PPNF210

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavnsorter i synkende rekkefølge Undervises på Studiepoeng
MATH001 Forkurs i matematikk NO 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH111 NO 0
LAA224 Forming med vegetasjon NO 15
JUS102 Forretningsjus I NO 5
JUS103 Forretningsjus II NO 5
PPFO402 Forskerens egen utvikling NO 10
VETF361 Forskerlinjens seminarserie NO 4
PHI401 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I EN 5
PHI402 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II EN 10
ECN305 Forskningsmetode i samfunnsøkonomi EN 5
DYR210 Forskningsmetodikk, statistikk og oppgaveskriving NO 5
VET335 Forsøksdyrlære NO 1.5
FDYRLD04 Forsøksdyrlære NO 10
DYR202 Forsøksdyrlære NO 10
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 2
STAT210 Forsøksplanlegging og variansanalyse EN, NO 5
MINA200 Forurensning - miljø NO 10
NATF340 Forvaltning av ferskvannsfisk NO 10
EDS315 Forvaltning av genetiske ressurser: Lover, regulering og praksis EN 5
BOT340 Fotobiologi EN, NO 10
GMFO120 Fotogrammetri 1 NO 10
GMFO205 Fotogrammetri 2 NO 10
GMFO301 Fotogrammetri 3 NO 5
EDS306 Foundations of Sustainability Science EN 10
MVI484 Fra melk til ost EN, NO 5
TBA110 Frihåndstegning NO 5
PHD5-IKBM Fritt emne: 5
PJH230 Frukt og bær NO 10
MVI384 Funksjonelle næringsmidler: bioaktive komponenter i mat EN, NO 10
KJM230 Fysikalsk kjemi NO 10
FYS102A Fysikk for bioteknologer NO 5
FYS100 Fysikk og natur NO 10
HFX201 Fysiologi NO 10
LAA210 Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser NO 10
HFX210 Fôranalyse i husdyrproduksjon NO 5
HFX306 Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe NO 5
NOVA-402 Fôrprosessering og ernæring - alternative og konvensjonelle råvarer EN 5
HFE308 Fôrprosesseringsoptimalisering for ulike husdyrarter EN 10
HFE305 Fôrteknologi EN 10
AQX251 Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk EN 10
AQN251 Generell akvakultur - ernæring EN 10
AQB200 Generell avl EN 10
HFE200 Generell ernæring EN 10
HFA200 Generell husdyravl NO 10
KJM100 Generell kjemi NO 10
BIO130 Generell mikrobiologi I NO 5
BIO230 Generell mikrobiologi II NO 10
ZOOL100 Generell zoologi NO 5
ECOL200 Generell økologi EN, NO 10
BIO120 Genetikk introduksjonskurs NO 5