Course code VU-PPNF210

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises påsorter i stigende rekkefølge Studiepoeng
EDS210 Miljø, utvikling og klimaendring i Tanzania EN 10
EDS225 Linking Ecological and Social Resilience EN 10
EDS230 Utviklingspolitikk EN 10
EDS245 Menneskerettigheter og utvikling EN 10
EDS250 Landbruk og utvikling EN 10
EDS260 Globale miljøforandringer EN 5
EDS272 Utviklingsutfordringer i rurale India EN 10
EDS275 Skrivekurs EN 10
EDS285 Global matsikkerhet EN 10
EDS290 Utviklingsteoretiske klassikere EN 10
EDS303 Introduksjon til Internasjonale Miljøstudier EN 5
EDS305 Utviklingsteori og utviklingspolitikk EN 10
EDS306 Foundations of Sustainability Science EN 10
EDS312 Research Methods EN 15
EDS313 Internship EN 10
EDS315 Forvaltning av genetiske ressurser: Lover, regulering og praksis EN 5
EDS330 Politisk økologi EN 10
EDS348 Miljøpolitikk og forvaltning EN 10
EDS349 Energi og Samfunn EN 5
EDS350 Økologi og samfunn EN 10
EDS352 Landbruk, utvikling og miljø EN 10
EDS355 Klimaendring og Utvikling EN 10
EDS360 Konflikt og utvikling EN 10
EDS365 Kystsone, marine og akvatiske ressurser EN 10
EDS370 Kjønn og utvikling EN 5
EDS371 Introduksjon til etterretningsstudier og internasjonale relasjoner EN 10
EDS372 Aktuelle tema innen sikkerhetsstudier EN 10
EDS373 Piratvirksomhet og internasjonale relasjoner EN 10
EDS374 Internasjonal relasjonsteori EN 15
EDS376 Religion, politikk og Islam EN 10
EDS377 Utenrikspolitikk EN 10
EDS378A State building and conflict in fragile states. Case Afghanistan. EN 5
EDS378B State building and conflict in fragile states. EN 5
EDS379 Global politisk økonomi EN 10
EDS380 Internasjonale Organisasjoner EN 10
EDS381 Feminist and Critical IR Theory EN 10
EDS382 Europeisk sikkerhet og EUs makt og rolle EN 10
EDS387 Stat og sivilt samfunn i utvikling og miljøforvaltning i India EN 15
EDS389 Ruling the world by numbers: knowledge and politics in international development EN 10
EDS415 Kvalitative metoder i utviklingsstudier EN 5
EDS430 Miljø- og utviklingsstudier for og av PhD-studenter EN 15
EIE100 Innføring i eiendomsfag II NO 10
EIE101 Innføring i eiendomsfag I NO 5
EIE105 Kart- og landmålingslære NO 10
EIE200 Eiendomsregistrering og eiendomsdanning NO 10
EIE202 Eiendomshistorie NO 10
EIE222 Verdsetting av fast eiendom NO 10
EIE280 Land rights NO 5
EIE302 Jordskiftearbeid NO 10
EIE304 Feltarbeid i eiendomsfag NO 10