Course code VU-PPNF210

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises påsorter i synkende rekkefølge Studiepoeng
EIE306 Konfliktbehandling, megling og forhandling NO 10
EIE307 Kvantitative metoder NO 5
EIE310 Eiendomsmarked og analyse NO 10
EIE311 Eiendomsutvikling, kalkyle og verdsetting NO 10
EIE320 Ekspropriasjon og grunnerverv NO 10
FDYRLD04 Forsøksdyrlære NO 10
FEP201 Sykdommer og skadedyr på trær NO 5
FEP202 Økologisk og økonomisk betydning av insekter og sopper i skogen NO 5
FHV300 Aktivitetsvitenskap - helsefremmende opplevelser og aktiviteter NO 10
FHV310 Aktivitetsvitenskap - Intervensjonskompetanse NO 10
FHV320 Epidemiologi og geografiske informasjonssystemer NO 15
FHV330 Folkehelsevitenskap NO 15
FHV340 Pasientsikkerhet og smittevern NO 10
FHV353 Prosjektplan masteroppgave i folkehelsevitenskap EN, NO 5
FHV365 Feltstudie i Tanzania EN 10
FHV370 Aktivitetsvitenskap - Globale og lokale perspektiv EN, NO 10
FMI309 Miljøgifter og økotoksikologi EN 10
FMI310 Miljøgifter og økotoksikologi EN 15
FMI312 Human miljøkjemi EN, NO 10
FMI313 Mennesket og miljø NO 10
FORN100 Energi, miljø og samfunn NO 10
FORN200 Energisystemer og -teknologier NO 10
FORN220 Livsløpsvurdering - miljøeffekter av energi- og avfallssystemer NO 10
FORN230 Energipolitikk og energimarkeder NO 5
FORN240 Energidistribusjon- og -lagringssystemer EN 5
FORN300 Vind- og vannkraft - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger NO 10
FORN310 Bioenergi NO 10
FORN330 Analyser av fornybare energisystemer EN 10
FORN350 Ressurser i kretsløp - bærekraftig forvaltning av avfallsressurser NO 5
FORN360 Solenergi - ressursgrunnlag, lønnsomhet og valg av løsninger EN 10
FORN400 Prosjektledelse for ph.d-kandidater, forskerlinjestudenter og spesialistkandidater EN, NO 2
FYS001 Forkurs fysikk for FYS100 NO 0
FYS007 Forkurs fysikk for FYS101 NO 0
FYS100 Fysikk og natur NO 10
FYS101 Mekanikk NO 10
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme NO 10
FYS102A Fysikk for bioteknologer NO 5
FYS103 Måleteknikk, optikk og sensorer NO 5
FYS110 Statikk NO 5
FYS155 Laboratoriekurs i fysikk NO 5
FYS160 Lokal- og mikrometeorologi NO 5
FYS161 Meteorologi og klima NO 5
FYS200 Klassisk fysikk NO 10
FYS210 Hydrodynamikk NO 10
FYS230 Elektroteknikk NO 10
FYS235 Elektronikk NO 5
FYS241 Miljøfysikk NO 10
FYS245 Kvantefysikk NO 10
FYS251 Varmeoverføring og energi NO 5
FYS271 Energifysikk og energiomforming EN, NO 10