Course code VU-PPNF210

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2016 - 2017 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i stigende rekkefølge
PHI301 Bedriftens samfunnsansvar NO 5
IMRT100 Innføringsemne - fagorientert prosjekt NO 5
PHI302 Kausalitet og vitenskap EN 5
PHI401 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I EN 5
INF100 Prinsipper i informasjonsbehandling NO 5
IND300 Eksperter i team NO 5
IND240 Usikkerhetsstyring i prosjekt NO 5
IND230 Kvalitetsstyring NO 5
IND210 Driftsledelse NO 5
IMRT399 Prosjektarbeid EN, NO 5
IMRT299 Prosjektarbeid EN, NO 5
IMRT199 Prosjektarbeid EN, NO 5
ILP420 Bymorfologi som interdisiplinær tilnærming til studier i byplanlegging og byutvikling EN 5
HFX208 Birøkt NO 5
ILP415 Vitenskapsteori i studier av samfunnsutvikling og planlegging EN 5
ILP407 Kvantitative metoder EN, NO 5
ILP406 Akademisk skriving og publisering EN 5
ILP405 Rammer for PhD-studiet EN 5
PJH102 Innføringsemne i plantevitenskap NO 5
PJH105 Urbant landbruk NO 5
HFX306 Fôring, sjukdom og produksjonssvikt hos storfe NO 5
PJH205 Urbant landbruk - semesteroppgave NO 5
HFX221 Etologi hos hund og katt og avl på hund NO 5
HFX210 Fôranalyse i husdyrproduksjon NO 5
EDS378A State building and conflict in fragile states. Case Afghanistan. EN 5
MVI261 Varme- og kuldeteknikk I EN, NO 5
TIP100 Teknisk innovasjon NO 5
BIO422 Nordisk forskerkurs i planteforedling EN 5
BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi NO 5
VETFORSK414 Anvendt statistikk for eksperimentelle- og laboratoriestudier i veterinærvitenskap EN, NO 5
VH-ALVSMSYK Alvorlige smitsomme sykdommer NO 5
VH-NEVRPSYK Nevropsykologi og psykofarmakologi NO 5
BOT210 Moser og laver - floristikk og økologi NO 5
BOT201 Produksjonsfysiologi EN, NO 5
BOT130 Grunnleggende plantefysiologi NO 5
BOT100 Plantediversitet NO 5
MVI321 Fermenteringsmikrobiologi EN, NO 5
BUS133 Excel for økonomer NO 5
BIO351 Genetisk modifiserte planter - case studier EN, NO 5
BIO350 RNA in situ RNA Hybridisering EN, NO 5
BIO340 Bioetikk EN, NO 5
BIO323 Evolution in Host-Pathogen Systems; Plant Breeding for Resistance EN 5
BIO320 Utviklingsbiologi EN, NO 5
BIO247 Matplantenes biologi NO 5
BIO246 Semesteroppgave i plantebioteknologi/ planteforedling EN, NO 5
BIO245 Plantebioteknologi: Genomikk og foredling NO 5
BUS112 Elektronisk regnskapsføring NO 5
BUS160 Skatterett for økonomer NO 5
BIO223 Populasjonsgenetikk og molekylær økologi EN, NO 5
BUS310 Strategiimplementering og prestasjonsmåling NO 5