Course code VU-PPNF120

VU-PPNF120 Videreutdanning i naturfag 1 - Kjemi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ole Mathis Opstad Kruse
Medvirkende: Elise Bergli
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40.
Undervises i periode:
Undervisningen starter januarblokk og fortsetter til juniblokk med eksamen i juniblokk.
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: Lærere tildelt studieplass Naturfag 1 for 8. - 13. trinn fra Utdanningsdirektoratet.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet vil ta for seg sentrale temaer innenfor kjemi. Emnet vil omhandle atomets oppbygning, periodesystemet, kjemiske forbindelser, kjemisk likevekt, støkiometri, kjemiske reaksjoner slik som fellingsreaksjoner, syre-base-reaksjoner og redoksreaksjoner og organisk kjemi.
Læringsutbytte:

Emnet tar utgangspunkt i kompetansemål i skolens læreplan i naturfag for årstrinnene 8-11. Etter endt utdanning skal studenten

  • ha gode kunnskaper innenfor sentrale emner i kjemi
  • kjenne til relevante demonstrasjoner og praktiske forsøk innenfor kjemi som er egnet for undervisning i naturfag
  • ha oversikt over relevant laboratorieutstyr og kunne bruke dette på en tilfredsstillende og sikker måte
  • kunne håndtere kjemikalier på en forsvarlig måte
  • ha tilstrekkelig matematisk kompetanse til å gjøre enkle kjemiske beregninger
Læringsaktiviteter:
Emnet har nettforelesninger og samlinger. Det er tre fysiske samlinger på NMBU, Ås, hvor hver samling er på 5 dager. Mellom samlingene er det nettforelesninger i Adobe Connect to timer per uke. Nettforelesningene er stort sett forelesning, men studentene har anledning til å komme med innspill underveis. Studentene vil arbeide med oppgaver fra lærerbøkene og obligatoriske oppgaver underveis mellom samlingene.
Læringsstøtte:
I tillegg til 3 samlinger av 5 dager på NMBU, Ås, vil det bli gitt forelesning/oppfølging via Adobe Connect. Aktuelle beskjeder og dokumenter vil ble formidlet via Canvas. I tillegg vil faglærere være tilgjengelig på telefon, e-post , Skype o.l.
Pensum:

Lærebøker i kjemi tilvarende nivå på videregående skole/grunnkurs ved høgskole/universitet.

Sannsynligvis Kjemien stemmer 1, og kjemien stemmer 2.

Forutsatte forkunnskaper:
Matematikk R1, S2, eller tilsvarende, eventuelt minimum 20 studiepoeng matematikk fra lærerutdanningen.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
Oppmøte på samlingene - 3 samlinger á 5 dager er obligatorisk. 80% oppmøte kreves. Det vil i tillegg bli obligatoriske innleveringer underveis.
Vurderingsordning:
Obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å gå opp tile eksamen i emnet. Det er en avsluttende skriftlig eksamen på 3,5 timer med karakter A - F, ståkarakter A - E.
Sensor:
Ekstern sensor skal sammen med fagansvarlig delta ved utforming av eksamensoppgave og sensorveiledning. Eksamensbesvarelser leveres anonymt og sensureres av fagansvarlig. Utenom dette gjelder rutiner for bruk av sensor ved Fakultet for realfag og teknologi, samt gjeldende rutiner og reglement for NMBU.
Merknader:
Dette er et videreutdanningskurs i regi av Kompetanse for Kvalitet.
Normert arbeidsmengde:
Samlinger og eksamen: 28 timer per samling - til sammen 84 timer. Fast nettbasert undervisning/oppfølging: 2 timer per uke - til sammen 20 timer. Ukentlige obligatoriske oppgaver: 2 timer per uke (i gjennomsnitt) - til sammen 20 timer. Selvstudium 330 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
Nei.
Undervisningstid:
Samlinger og eksamen: 28 timer per samling - til sammen 84 timer. Fast nettbasert undervisning/oppfølging: 2 timer per uke - til sammen 20 timer.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått