Detaljer om emnet VU-PPNF110

VU-PPNF110 Videreutdanning i naturfag 1 - Fysikk

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2019 .

Emneansvarlige: Elise Bergli
Medvirkende: Iren Øvre Abrahamsen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Undervisning starter i augustblokk og har vurdering i høstparallell.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Lærere tildelt Naturfag 1 for 8. - 13. trinn fra Udir.
Emnets innhold:

Emnet vil ta for seg temaer innen fysikk.

Fysikkdelen vil omhandle sentrale emner innen grunnleggende fysikk som er relevante for læreplanverket.

I tillegg vil didaktikk være integrert i undervisningen, og vil bl.a ta for seg temaer som varierte arbeidsmåter, naturfagenes egenart og åpne og lukkede oppgavetyper i naturfag.

Læringsutbytte:

Etter endt kurs skal studenten:

  • Ha oversikt over utvalgte deler av pensum i naturfag for 8. - 11. trinn
  • Kunne gjennomføre og beherske forsøkene tilknyttet disse emnene
  • Kunne et godt utvalg av demonstrasjoner tilknyttet disse emnene
  • Kunne reflektere over utfordringer ved praktisk arbeid i klasserommet.
Læringsaktiviteter:
Emnet har nettforelesninger og samlinger. Det er tre fysiske samlinger på NMBU, Ås, hvor hver samling er på 5 dager. Mellom samlingene blir det lagt ut forelesninger på nett med gjennomgang av nytt stoff. Til dette legges det ut diskusjonsoppgaver som diskuteres og gjennomgås i to timer per uke.  Studentene vil måtte arbeide med oppgaver fra bøkene og obligatoriske oppgaver underveis mellom samlingene.
Læringsstøtte:
I tillegg til 3 samlinger á 5 dager på NMBU, Ås vil det bli gitt forelesning/oppfølging på nett. Aktuelle beskjeder og dokumenter vil bli formidlet via Canvas. I tillegg vil faglærere være tilgjengelig på telefon, epost, Skype o.l.
Pensum:
Relevant litteratur. Lærebøker vil bli oppgitt i informasjon som blir sendt ut før semesterstart.
Forutsatte forkunnskaper:
Matematikk R1, S2 eller tilsvarende, eventuelt minimium 20 studiepoeng matematikk fra lærerutdanningen.
Anbefalte forkunnskaper:
Obligatorisk aktivitet:
Oppmøte på samlingene - 3 samlinger á 5 dager er obligatorisk. 80 % oppmøte kreves. Det vil i tillegg bli obligatoriske innleveringer underveis.
Vurderingsordning:

Obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å få karakter i emnet.

Det er en avsluttende skriftlig eksamen på 3,5 timer med karakter A - F, ståkarakterer A - E.

Sensor:
Ekstern sensor skal sammen med fagansvarlig delta ved utforming av eksamensoppgave og sensorveiledning. Eksamensbesvarelser leveres anonymt og sensureres av fagansvarlig.Utenom dette gjelder rutiner for bruk av sensor ved Fakultet for realfag og teknolig, samt rutiner og reglement gjeldende for NMBU.
Normert arbeidsmengde:
Samlinger og eksamen: 28 timer per samling - til sammen 84 timerFast nettbasert oppfølging, 2 timer per uke - til sammen 20 timerUkentlige obligatoriske oppgaver, 2 timer per uke (i gjennomsnitt) - til sammen 20 timerSelvstudium 330 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
  • Samlinger og eksamen: 28 timer per samling - til sammen 84 timer
  • Fast nettbasert oppfølging, 2 timer per uke - til sammen 20 timer
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått