Course code VU-PPNF110

VU-PPNF110 Videreutdanning i naturfag 1 - Biologi og fysikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Ole Mathis Opstad Kruse
Medvirkende: Iren Øvre Abrahamsen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
40
Undervises i periode:
Undervisning starter i augustblokk og har vurdering i høstparallell.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: Lærere tildelt Naturfag 1 for 8. - 13. trinn fra Udir.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet vil ta for seg temaer innen biologi og fysikk.

Biologidelen vil omhandle temaer som evolusjon og utvikling, biodiversitet, økologi samt praktiske undervisningsforslag.

Fysikkdelen vil omhandle temaer som krefter, bevegelse, energi, arbeid, bølger, lys, energiteknologi, varme, kalorimetri og  fornybar energi inkludert varmepumpe, solfanger og solceller.

I tillegg vil didaktikk være integrert i undervisningen, og vil bl.a ta for seg temaer som utforskende arbeidsmetoder, utdanning for bærekraftig utvikling og åpne/lukkede oppgaver.

Læringsutbytte:

Etter endt kurs skal studenten:

  • Ha oversikt over utvalgte deler av pensum i naturfag for 8. - 11. trinn
  • Kunne gjennomføre og beherske forsøkene tilknyttet disse emnene
  • Kunne et godt utvalg av demonstrasjoner tilknyttet disse emnene
  • Kunne reflektere over utfordringer ved praktisk arbeid i klasserommet.
Læringsaktiviteter:
Emnet har nettforelesninger og samlinger. Det er tre fysiske samlinger på NMBU, Ås, hvor hver samling er på 5 dager. Mellom samlingene er det nettforelesninger i Adobe Connect to timer per uke. Nettforelesningene er stort sett forelesning, men med mulighet til å komme med innspill underveis. Studentene vil måtte arbeide med oppgaver fra bøkene og obligatoriske oppgaver underveis mellom samlingene.
Læringsstøtte:
I tillegg til 3 samlinger á 5 dager på NMBU, Ås vil det bli gitt forelesning/oppfølging via Adobe Connect. Aktuelle beskjeder og dokumenter vil bli formidlet via Canvas. I tillegg vil faglærere være tilgjengelig på telefon, epost, Skype o.l.
Pensum:
  • Grindeland, J. M., Lyngved, R. og Tandberg, C., Biologi for lærere, 1. utg. 2012, Kap. 3 - 6.
  • Grimenes, A. A. Jerstad, P. og Sletbak, B. Rom Stoff Tid - Forkurs. Grunnbok. Kap.1 - 8.
Forutsatte forkunnskaper:
Matematikk R1, S2 eller tilsvarende, eventuelt minimium 20 studiepoeng matematikk fra lærerutdanningen.
Obligatorisk aktivitet:
Oppmøte på samlingene - 3 samlinger á 5 dager er obligatorisk. 80 % oppmøte kreves. Det vil i tillegg bli obligatoriske innleveringer underveis.
Vurderingsordning:

Obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å få karakter i emnet.

Det er en avsluttende skriftlig eksamen på 3,5 timer med karakter A - F, ståkarakterer A - E.

Biologi vil utgjøre ca,. 5 studiepoeng og fysikk ca 10 studiepoeng.

Sensor:
Ekstern sensor skal sammen med fagansvarlig delta ved utforming av eksamensoppgave og sensorveiledning. Eksamensbesvarelser leveres anonymt og sensureres av fagansvarlig.Utenom dette gjelder rutiner for bruk av sensor ved Fakultet for realfag og teknolig, samt rutiner og reglement gjeldende for NMBU.
Normert arbeidsmengde:
Samlinger og eksamen: 28 timer per samling - til sammen 84 timerFast nettbasert forelesning/oppfølging, 2 timer per uke - til sammen 20 timerUkentlige obligatoriske oppgaver, 2 timer per uke (i gjennomsnitt) - til sammen 20 timerSelvstudium 330 timer
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
  • Samlinger og eksamen: 28 timer per samling - til sammen 84 timer
  • Fast nettbasert forelesning/oppfølging, 2 timer per uke - til sammen 20 timer
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått