Course code VU-PPMD300

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2022 - 2023 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
SPE-B-AKVA Spesialpensum 0
FYS007 Forkurs i fysikk NO 0
FRIE-VETFOR2 Forelesning 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR3 Nettkurs 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
FRIE-VETFOR5 Fritt emne 0
TEST-TP-OPPM Test timeplan oppmøte 0
FRIE-VETFOR6 Populærvitenskapelig artikkel 0
FRIE-VETFORS Muntlig presentasjon 0
FRIE-VETFORS Poster presentasjon: 0
PPRA301 Praksisopplæring - LUR NO 0
KJM007 Forkurs i kjemi NO 0
SPE-VET Spesialpensum 0
SPE-PHD-ILP Spesialpensum: 0
SPE-M-VM Spesialpensum 0
SPE-M-RB Spesialpensum 0
SPE-M-PV Spesialpensum 0
SPE-M-MR Spesialpensum 0
SPE-M-MAT Spesialpensum 0
SPE-M-KJEMI Spesialpensum 0
SPE-M-BIOTEK Spesialpensum 0
SPE-B-MINA Spesialpensum 0
SPE-B-HV Spesialpensum 0
SPE-B-DS Spesialpensum 0
PPRA300 Praksisopplæring NO 0
FRIE-VETFOR4 Fritt emne 0
PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR NO 0
VET350B Husdyrpraksis NO 0
M0-ØA Planlegging av masteroppgave NO 0
M0-BIOEC Planlegging av masteroppgave NO 0
PPRA200 Praksisopplæring i 2. studieår LUR NO 0
VU-VET001 Bare når det trengs! Nettkurs i riktig antibiotikabruk til dyr NO 0
MATH007 Forkurs i matematikk for MATH100 og MATH111 NO 0
KBM411 Poster på en konferanse EN 1
MINA414 Workshop EN 1
VET403 Vitenskapelig publisering 1
MINA411 Poster på en internasjonal konferanse EN 1
VET340 Vilt og eksotiske dyr EN, NO 1
VET352-5 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift NO 1.5
VETFORSK403 Vitenskapelig publisering 1.5
VET320 Forsøksplanlegging og oppgaveskrivning NO 1.5
VET322 Smittevern NO 1.5
VET352-2 Vitenskapelig metode og veterinær samfunnsmedisin NO 1.5
VET353-4 Dyrevelferd 4 1.5
VET342 Klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift 1.5
VET353-2 Dyrevelferd 2 NO 1.5
VET352-6 Kjøttkontroll 1.5