Course code VU-PPMD300

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2015 - 2016 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
LAA370 Landskapsøkologi EN 10
LAA361 Strategisk landskapsplanlegging - modul I NO 10
PHI403 Kausalitet og vitenskap EN 10
LAA321 Restaurering, bevaring og utvikling - hage/park eller kulturlandskap NO 10
LAA320 Utebelysning - Lysdesign NO 10
PJH212 Produksjonssystem for eng- og beitevekster og korn EN, NO 10
LAA307 Planlegging av gravplasser NO 10
PJH230 Frukt og bær NO 10
LAA231 Grøntanleggsforvatning, org. form og forvaltning NO 10
PJH240 Grønnsaker og potet - biologi og dyrking NO 10
MVI480 Prosessteknologi EN, NO 10
MVI393 Kjemisk mattrygghet EN, NO 10
PJH250 Produksjon i veksthus EN, NO 10
MINA200 Forurensning - miljø NO 10
MVI275 Matplanter NO 10
MVI274 Muskelmat -råvare og teknologi EN, NO 10
MVI273 Melk og melkebehandling NO 10
MVI292 Immunsystemet, mat og helse EN, NO 10
MVI310 Proteiner, polysakkarider og fett/oljer: struktur og funksjonalitet EN, NO 10
MVI320 Fisketeknologi NO 10
MVI322 Patogene mikroorganismer EN, NO 10
MVI220 Næringsmiddelmikrobiologi NO 10
MVI361 Enhetsoperasjoner og målemetodikk EN, NO 10
MINA310 Prosjekt administrasjon og forskningsplanlegging EN 10
MINA300 Biogeokjemi, globale endringer EN, NO 10
MVI381 Bearbeiding av muskelråvare EN, NO 10
MINA100 Energi, miljø og naturressurser NO 10
MVI385 Produktutvikling EN, NO 10
MATH401 Moderne anvendt matematikk EN, NO 10
MATH310 Utvalgte emner i anvendt matematikk EN 10
MATH290 Reell analyse EN, NO 10
MATH280 Anvendt lineær algebra EN, NO 10
MATH270 Kompleks analyse og transformasjonsmetoder EN, NO 10
MATH250 Partielle differensiallikninger og modeller EN, NO 10
MATH113 Lineær algebra og lineære differensiallikninger NO 10
MATH112 Kalkulus 2 NO 10
MATH111 Kalkulus 1 NO 10
MATH100 Brukerkurs i matematikk NO 10
MATH-INF110 Grunnleggende dataanalyse NO 10
MVI384 Funksjonelle næringsmidler: bioaktive komponenter i mat EN 10
LAA216 Konstruksjonsteknikk NO 10
LAA210 Fysiske omgivelser - bruk og opplevelser NO 10
HFH251 Bruk av hesten - helse og næring NO 10
HFX310 Produktkvalitet, kjøtt, melk og egg EN, NO 10
INN200 Økonomistyring NO 10
INF250 Bildeanalyse NO 10
INF200 Videregående programmering EN, NO 10
INF130 Datahåndtering og analyse NO 10
INF120 Programmering og databehandling NO 10
PPUN400 Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte NO 10