Course code VU-PPMD120

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2015 - 2016 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Avansert søk
Emnekode Emnenavn Undervises på Studiepoengsorter i synkende rekkefølge
GEO100 Geologi NO 10
FYS373 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
GEN220 Genetisk grunnlag for biodiversitet EN 10
SKOG302 Flerbruk i skog NO 10
FYS481 Biologisk fysikk EN, NO 10
FYS476 Solenergi NO 10
FYS474 Elektrokjemisk energikonvertering NO 10
FYS473 Kjemisk- og biokjemisk energikonvertering EN 10
FYS401 Lys og biologisk materie EN 10
FYS388 Beregningsorientert nevrovitenskap EN 10
FYS381 Biologisk fysikk EN, NO 10
FYS377 Elektriske kraftsystemer og anlegg NO 10
FYS376 Solenergi NO 10
FYS375 Energiteknologi, lab NO 10
FYS374 Elektrokjemisk energikonvertering NO 10
FYS301 Lys og biologisk materie EN 10
FYS100 Fysikk og natur NO 10
FYS271 Energifysikk og energiomforming EN, NO 10
FYS245 Kvantefysikk NO 10
FYS241 Miljøfysikk NO 10
FYS230 Elektroteknikk NO 10
FYS210 Hydrodynamikk NO 10
FYS200 Klassisk fysikk NO 10
TBA390 Trekonstruksjonsteknikk EN, NO 10
TBM120 Fasthetslære og grunnleggende beregningsteknikk EN, NO 10
TBM200 Materiallære NO 10
TBM250 Elementmetoden NO 10
TEL240 Reguleringsteknikk og automasjon NO 10
FYS102 Termofysikk og elektromagnetisme NO 10
FYS101 Mekanikk NO 10
SKOG310 Nordisk skogbruk og skogforskning EN 10
HFX202 Drøvtyggerfysiologi/-ernæring og fôrmiddelvurdering NO 10
SKOG300 Skogplanlegging NO 10
PHI102 Examen philosophicum - Engelsk versjon EN 10
MVI483 Meieriteknologi EN, NO 10
NATF100 Innføringskurs i naturforvaltning NO 10
NATF260 Tverrfaglig konsekvensanalyse NO 10
NATF320 Tropisk økologi og naturforvaltning EN 10
NATF330 Viltforvaltning NO 10
NATF340 Forvaltning av ferskvannsfisk NO 10
PHG112 Natur og livskvalitet - bruk av dyr, planter, skog og landskap NO 10
PHG113 Landskapsplanter -grunnleggende økologi, anatomi og fysiologi NO 10
PHG215 Landskapsplanter - etablering og skjøtsel NO 10
PHG316 Grøntanlegg og landskapspleie NO 10
PHI100 Examen philosophicum NO 10
PHI101 Examen philosophicum - seminarversjon NO 10
LNG240 Academic Writing EN 10
MVI395 Trygghet i industrielle prosesser EN, NO 10
LAD202 Datamodellering i 3D i landskapsarkitekturen EN 10
PHI402 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi II EN 10