Course code VU-PPFN200

Emnet ikke funnet

Dette emnet fant vi ikke. Det kan ha endret emnekode. Forsøk gjerne søket under, og søk på navn istedenfor emnekode.

Kanskje emnet undervises et annet år enn du søkte i: Velg studieår her:

Emnesøk

Du søker i emner som undervises i studieåret 2017 - 2018 .
Bytt evt. studieår nederst på denne siden.

Search and list in english here.
Kun store bokstaver og tall
Emnekodesorter i synkende rekkefølge Emnenavn Undervises på Studiepoeng
15FRIE-B-DYR Valgfritt emne for Bachelor påbygning NO 15
AOS120 Markedsføring NO 5
AOS130 Innføring i organisasjonsteori NO 5
AOS230 Organisasjons- og ledelsespsykologi NO 5
AOS234 Studenter i ledelse - Spesialkurs for tillitsvalgte studenter NO 10
AOS237 Foretaksstrategi NO 10
AOS240 Samfunnsvitenskapelig metode NO 5
AOS320 Institusjonelle perspektiver på organisasjoner NO 5
AOS325 Moderne Organisasjoner NO 10
AOS332 Dynamisk strategi EN 10
AOS333 Organisasjonsteori NO 5
AOS334 Organisering av virksomheter (organisasjonsdesign) EN, NO 5
AOS335 Organisasjonsendringer NO 10
AOS336 Omdømmeledelse NO 5
AOS337 Ledelse i kunnskapsorganisasjoner NO 10
AOS337 Ledelse i moderne kunnskapsorganisasjoner NO 5
AOS338 Strategisk HRM NO 5
AOS340 Kvalitativ metode NO 5
APL100 Introduksjon til profesjonsstudie i By- og regionplanlegging NO 10
APL103 By- og regionplanleggingens historie og fagtradisjon NO 15
APL108 Introduksjon til romlig planlegging NO 5
APL230 Planteori NO 10
APL240 Miljø og planlegging, del 1 NO 5
APL241 Miljø og planlegging del 2 NO 5
APL250 Lokal planlegging NO 15
APL260 Store europeiske byer NO 5
APL270 Innføring i planlegging av kollektive transportformer og bærekraftig samferdsel NO 5
APL330 Planteori fordypning 10
APL350 Prosjektutvikling og prosjektgjennomføring NO 15
APL360 Planlegging for bærekraftige byregioner EN 15
AQB200 Generell avl EN 10
AQB270 Akvakultur - avl og genetikk EN 5
AQF200 Primærproduksjon - akvakultur og fiskeri EN 7.5
AQF210 Marine næringsmiddelressurser, prosessering og teknologi EN 7.5
AQF220 Sjømat, trygghet og helseeffekter EN 7.5
AQF230 Sjømat, styring av forsyningskjede, miljø og ressurser EN 7.5
AQN251 Generell akvakultur - ernæring EN 10
AQN350 Akvakultur ernæring EN 10
AQP211 Produksjonsteknikk i akvakultur EN 10
AQP350 Planlegging og design av intensive fiskeoppdrettsanlegg EN 10
AQQ253 Produktkvalitet Akvakultur EN 5
AQT251 Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur, del 1 EN 5
AQT252 Laboratoriekurs i internasjonal akvakultur, del 2 EN 5
AQT254 Grunnleggende akvakulturteknikk EN 5
AQUAMT10 Master's degree thesis NO 60
AQX251 Generell akvakultur - dyrevelferd og helse hos oppdrettsfisk EN 10
AVHANDLING Avhandlingens tittel: 0
B15-DS Bacheloroppgave 15
B15-KJEMI Bacheloroppgave EN, NO 15
B15-PPU Bacheloroppgave 15