Detaljer om emnet VU-MVI390

VU-MVI390 Kvalitet på ferskmelk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Første gang: Studieår 2014-2015
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått