Course code VU-MVI387

VU-MVI387 Moderne melkeforedling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Roger Kjell Abrahamsen, Judith Ann Narvhus
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap
Frekvens: Etter behov
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20 deltagere
Undervises i periode:
Tre 3-dagers samlinger fra Høst 2016 til våren 2017
Første gang: Studieår 2005-2006
Fortrinnsrett: Ansatte i Tine
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kurset vil bestå av 3 samlinger á 3 dager. Før den første samling skal studenten gjennomgå diverse temaer som forberedelse (nettbasert). Kurset bygges opp basert på enkelte emner, hvor hovedfokus er på utvikling innenfor meieriteknologi og -vitenskap. De første to samlinger skal omfatte meieriteknologi på en bred basis. Deltageren kan velge å spesialisere seg i den tredje samlingen, Temaene til den tredje samlingen er 1. Ferske fermenterte meieriprodukter og ferskoster, 2. Osteteknologi og 3. Meieribasert ingredienser. Deltagere skal jobbe med hver sin problem-basert oppgave. 
Læringsutbytte:
Deltagere vil oppleve en radikal oppdatering i mange ulike fagfelter innenfor meierifag. Fokus på problemløsning og aktiv deltagelse vil gjør deltagere mer rustet til å takle daglige utfordringer ved å kunne vurdere prosesser på en faglig basis.
Læringsaktiviteter:
Læring vil foregå på ulike plan. Utenfor samlingsperioder vil læring foregå på nettet. Det vil være blant annet diverse "voice-over" korte forelesning før samlinger som vil inkudere mulighet til å kontrollere selv hvor mye en har oppfattet/lært av de enkelte temaer. Etter den første og andre samlinger vil deltagere vurderes på basis av en samtale med lærere (v. Skype el. lig.). kurset vil evalueres på grunnlaget av en skriftlig oppgave. 
Læringsstøtte:
Medvirkende lærere er tilgjengelig på e-mail og via Fronter
Pensum:
Utvalgte artikler og bok-kapitler legges ut i Fronter som pdf, i tilknytning de tre samlingene. Deltagere bør kunne beherske vitenskapelig litteratur på engelsk
Forutsatte forkunnskaper:
Næringsmiddelfaglig, helst meierifaglig, kompetanse på minst bachelor nivå. Denne kompetansen kan være fra diverse fagområde
Anbefalte forkunnskaper:
Realfag: Basis kjemi, matematikk og fysikk. Gjerne biologiske fag
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse på samlingene. Deltagelse på evalueringssamtaler.
Vurderingsordning:
Deltagere skal evalueres på basis av en skriftlig oppgave som skal også vurderes av ekstern sensoren.
Sensor:
En ekstern sensor med bred meierifaglig bakgrunn vil brukes til å vurdere den skriftlige oppgaven, som også skal vurderes av lærerene på kurset.
Normert arbeidsmengde:
300t arbeidsinnsats fordelt på forelesning og kollokvier ved de tre samlinger (tils 65 timer), i tillegg vil det være arbeid med noe nettbaserte undervisning og hjemmeoppgaven.
Overlapp:
Det vil være minimal overlapp mellom dette kurset og SEVU-kurset "Kvalitet på ferskmelk"
Undervisningstid:
Tilsammen 9 dager med forelesning og kollokvier
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått